Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Wedge - Rising Wedge och Falling Wedge

10 1 Vote
Instructor

Wedge - Rising Wedge och Falling Wedge

Trettiotredje delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del tar vi upp Wedge - Rising Wedge och Falling Wedge.

Wedge

Wedge-mönster är ett continuation- och reversal-mönster som kan anta två former: Rising Wedge och Falling Wedge.

Rising Wedge

Rising Wedge kan formas vid en punkt i samma riktning som trenden eller vid en vändpunkt. Om det formas på en nedåtgående trend blir det ett continuation-mönster, medan om det sker på en uppåtgående trend blir det ett reversal-mönster. Distansen mellan toppen och dalen på den första vågen utgör TP-summan och utbrottspunkten. Distansen mellan toppen och dalen på den sista vågen utgör SL-summan ovanför utbrottet eller ingångspriset.

Falling Wedge

Utifrån trendriktningen kan Falling Wedge antingen vara i samma riktning som trenden eller bilda ett reverse-mönster. Om det bildas under en nedåtgående trend blir det ett reversal-mönster medan om det bildas på en uppåtgående trend blir det ett continuation-mönster. Distansen mellan topp och dal på den första vågen blir vår TP-summa ovanför utbrottspunkten. Distansen mellan topp och dal på den sista vågen blir SL-summan under utbrotts- eller ingångspriset.

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

Det finns flera exempel på detta på MT4-plattformen. Falling Wedge på en uppåtgående trend är en kontinuerlig rörelse. En Trendlinje kan ritas för att visa trendens sicksackrörelse. TP-summan kan beräknas vid den första vågen, 434 pips. Efter att priset har korsat utbrottspunkten kan en Köporder placeras 434 pips högre än ingångspriset. Handlaren kan rita Trendlinjen för att indikera TP. Annars kan den visas med ett Fibonacci-mönster genom att omplacera det till utbrottspunkten. SL ligger under dalen i den första vågen. Därför kommer TP att vara mycket högre än SL. Ett annat exempel visar Rising Wedge på en uppåtgående trend. TP-summan kan beräknas genom att rita ett Fibonacci-mönster. Genom att omplacera Fibonacci-mönstret kan TP-priset enkelt hittas. SL ligger ovanför toppen på den sista vågen.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

På EURUSD-diagrammet med en D1-tidsram har Falling wedge formats efter 178 dagar. Trenden är uppåtgående efter att priset har korsat utbrottspunkten. TP vid en Köporder bör ligga på 462 pips högre än ingångspriset.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

På W1-tidsramen för AUDUSD har marknadspriset ökat till ett specifikt värde följt av ett abrupt fall. AUDUSD har normalt en uppåtgående trend på grund av höga räntenivåer och får normalt ett skarpt fall vid förändringar av räntan.

På USDJPY kan handlaren hitta en kontinuerlig Rising Wedge och trenden har fortsatt en nedåtgående riktning. TP-summan är distansen mellan de första vågorna.

Ett annat Wedge-mönster kan hittas i Olje-diagrammet. Wedge är ett av de viktigaste mönstren som en handlare kan studera.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates