Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Typer av Trender och Levels

0 0 Vote
Instructor

Typer av Trender och Levels

Tjugoandra delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att diskutera Former och Nivåer av Trender, uppåtgående och nedåtgåen trender, stöd och motstånd och priskanaler samt trendbrott.

Trend

En Trend är en prisriktning över en viss tidsperiod som indikerar en rörelse på marknaden.

Supports

En level (nivå) eller region där trenden får stöd för vidare rörelse i nuvarande riktning.

Resistance

En level (nivå) eller ett område där trender tenderar att ändra till motsatt håll i förhållande till nuvarande riktning.

Level

Level (nivå) är en horisontell linje som skapas genom teknisk analys såsom Support eller Resistance levels. Det kan exempelvis vara horisontell linje inom ett område som studeras genom Teknisk analys såsom Support och Resistance levels. Till exempel förvandlas en Resistance Level till en Support Level eftersom dess område korsas av beaktande av marknadspriset vid behov. Om vi tittar på ett candlesitck-diagram med en uppåtgående trend, om en candlestick bildas helt över Resistance Level måste nästa candlestick utvecklas över föregående candlestick. Endast under dessa omständigheter kan en Resistance ändras till en Support Level i detta exempel.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Typer av trender

Uppåtgående trend eller Bullish-trender

Uppåtgående trender kallas bullish-trender som kommer av att bli stångad av en tjur. När en tjur vill attackera något med sina horn, sänker den sitt huvud och höjer det sedan abrupt. Vilket är precis vad som sker under uppåtgående trender för marknadspriset.

Support Line vid bullish-trender formas genom att binda samman vågor av prisdalar med en linje med tanken att nya dalar är högre än gamla. Man förväntar att trenden kommer att fortsätta i den nuvarande riktningen.

Resistance line i bullish-trender bildas genom att binda samman toppar som utgöra en motsatt effekt på en uppåtgående trend rörelse och som orsakar en nedåtgång.

Levels är horisontella linjer som förbinder toppar eller dalar i en uppåtgående eller nedåtgående trend.

En genomgång av några exempel på MT4-plattformen skulle vara bra. På AUSUSD-symbolen formas en uppåtgående trend trots prisnedgången. Genom att koppla samman dalar med en linje bildas en stigande trend efter hur marknadspriset har ändrats. Priset har nått en Resistance Level som ändrade trendens riktning sedan har priset stött på en resistance level igen. Varje gång marknadspriset har stött på en Resistance Line har trendriktningen ändrats. Så småningom har Resistance-linjen korsats och flera candlesticks har bildats under den. Därför har en abrupt kollaps inträffat. Marknadspriset flyttas tillfälligt i kanalen mellan Resistance och Support Line som har bildats genom att ansluta topparna. Det finns en nivå på 0,93538 som priset har hållit sig i närheten av när det fortsatte inom kanalen.

Trots en kontinuerlig prisnedgång i AUDUSD-symbolen kan även en uppåtgående trend identifieras. En Support Line kan dras genom att ansluta dalarna. En Resistance Line bildas genom att ansluta toppar. Priset har nått Support-linjen flera gånger längs Resistance-linjens betydelseeffekt i trendriktningen. Nivåer kan placeras vid vissa priser där trenden har fluktuerat mycket. Handlaren måste vara flexibel och skarpsinnig för att dra de mest betydelsefulla och effektivaste Support- och Resistance-linjerna och Levels. En Level kan placeras genom att överväga en region av prissvängningar. Handlaren kan högerklicka på den och öppna Horisontella Linjeegenskaper för lämplig modifiering. Level kan ändras till en tjockare linje samtidigt som en kryssruta fylls i för att överväga Level som bakgrund. Den exakta placeringen för Level bör sättas där det får mer konsekvens för marknadspriset, speciellt på senaste tiden snarare än längre tillbaka.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Nedåtgående Trender eller Bearish-trender

Nedåtgående Trender eller Bearish-trender kommer sig av en björns nedåtgående handrörelse när den ska slå till något.

Supportlinjen vid Bearish-trender ritas genom att binda samman vågor av pristoppar som följer varandra vid prisfall.

Resistance-linjen kan ritas genom att koppla samman dalar där handlaren förväntar prisutveckling i motsatt riktning på en uppåtgående trend.

Levels är horisontella linjer på vågor av pristoppar och -dalar.

Range-Trend

 Range-trend är en linje som ritas på en fluktuerande marknad som inte har någon kontinuerlig ritning eller konstant rörelse varken upp eller ned.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

På USDJPY finns det några Bearish-trender som handlare kan dra Support- och Recistancelinjer på. Det kan finnas flera oregelbundna och asymmetriska mönster. Resistance- och Supportlinjer kan dras på ett brant mönster där priset har sjunkit kraftigt. Handlare kan placera Support Levels på toppar och Resistance Levels genom att koppla samman dalar. Resistance Level har omvandlats till ett Support-linje efter att några candelsticks har passerat den. Det skulle ha funnits flera nedåtgående trender med olika lutning och form. Till skillnad från tidigare exempel kan det finnas ytterligare nedgång med mindre lutning som kan analyseras med hjälp av Support-och Resistancelinjer. Supportlinjen förbinder vågorna av pristoppar och motståndslinje kopplar samman dalarna.

Handlare kan dra några Support- och Resistancelinjer på Range-trender men dessa skulle då bli horisontella linjer. Efter att ha dragit Support- och Resistancelinjer på denna trend kan handlare avgöra att priset har rört sig inom en kanal utan någon skarp och kontinuerlig rörelse uppåt eller nedåt. Priset kan öka och minska i skarp lutning. Till exempel har priset pendlat i en Range-trend med flera lutande kurvor.

Uppdatering

Handlare måste alltid uppdatera positionen för Levels samt Support- and Resistancelinjer på tabeller för att uppnå högre effektivitet.

Kanal

Symmetriska prisrörelser mellan Support- and Resistancelinjer kallas Kanaler. Till exempel kan handlare hitta en kanal i en uppåtgående trend där priset har stigit måttligt med fluktuationer mellan Support- and Resistancelinjer. Supportlinjen förfinas genom att göra uppdateringar i enlighet med de senaste prisrörelserna. I detta exempel kan Supportlinjen dras mellan två dalar och efter nästa prisförskjutning på marknaden kan handlaren ändra Supportlinjen med tanke på nästa dal. Stödlinjen kan då förbättras successivt.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Level eller support-brytning

Att identifiera genombrott är ett komplicerat problem. Support- eller Resistance-linjer och Levels kan korsas av priset flera gånger dock bryts de sällan.

Om en candlestick bildas under en bearish-trend helt ovanför Supportlinjen, följt av ytterligare en candlestick ovanför den första candlestick, då har en brytning inträffat. Tänk dig att första candlestick måste passeras av maximalt 5 candelsticks. Om Resistancelinjen helt passeras av en candelstick och de följande candelsticks blir lägre än den första candelstick, då har resistance-nivån brutits.

I en bullish-trend där en candelstick är helt ovan en Resistance-linje och följs av candelsticks med högre pris då bryts Resistance-linjen av utvecklingen på marknaden. Support-linjen måste korsas av en trend och en candelstick måste utvecklas helt under en Support-linje följt av candelsticks med lägre värde. Då bryts Support-linjen.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Det är bättre att förklara genombrytning på MT4-plattformen. I det första exemplet skulle det inte finnas något avbrott tills 1 april, där priset har brutit Support-linjen för en Bullish-trend och nedgången sedan har fortsatt. Det andra exemplet handlar om en brusten nivå. Om nivån ritas på 101,28 är det troligt att en candelstick helt formas 27 mars över denna nivå och att den följs av en annan candelstick ovanför denna. Priset har gått uppåt. Dessutom har denna nivå passerats flera gånger vid uppåt- eller nedåtgående utveckling följt av candelsticks i samma riktning. Det är viktigt att den första candelstick måste passeras av andra candelsticks vilket visar att prisutvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning snarare än att återvända till Support- eller Resistance-linjerna. Candelstick ovanför denna nivå bildas och följs av en annan candelstick, vilket gör att marknadenriktningen fortsätter. En liten candelstick har bildats under denna nivå men nästa candelstick passerade inte den första. Där av har priset återvänt till samma nivå. Så handlare kan placera Köporder på vissa ställen ovanför en candelstick som passerade den genombrytande candelstick. I ett annat exempel kan en Säljorder placeras under denna candelstick. Om vi tittar på ett exempel med en uppåttrend så om handlaren ritar en support-linje som förbinder dalar har den första candelstick passerat supportlinjen men det finns ingen annan candelstick som ligger lägre än den första candelstick. Så priset går tillbaka. Handlaren måste uppdatera Support-linjen när marknadspriset fortsätter i rörelse. För support-linjer måste handlaren koppla samman varje dal och försöka identifiera den allra senaste. Kanske har genombrott ibland misslyckats och handlare uppdaterar alltid linjerna till de senaste dalarna eller topparna tills ett framgångsrikt genombrott uppstår.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates