Triple Top and Triple Bottom patterns - Take Profit Stop Loss

Triple Top- och Triple Bottom-mönster

0 0 Vote
Instructor

Triple Top- och Triple Bottom-mönster

Trettioandra delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att tala om Triple Top- och Triple Bottom-mönster.

Triple Top-Mönster

På en uppåtgående trend formas Triple Top-mönster (trippeltopp) utifrån tre efter varandra följande toppar med olika höjd och bredd som indikerar en motgående riktning. Neckline eller confirmation-linjen är en level-linje vid den lägsta dalen. När marknadspriset passerar Neckline, kommer utbrottspunkten att bildas. Om varje dal passerar 38,2%-nivån av Fibonacci-mönstret, som ritas på en uppåtgående trend kommer Triple Top-mönstret inte att vara gållande längre. H är en vertikal linje mellan högsta topp-punkten och Neckline. TP skulle ligga H pips från utbrottspunkten medan SL skulle ligga ovanför den högsta vågens topp-punkt.

Triple Bottom-Mönster

På en nedåtgående trend formas Triple Bottom-mönster av tre efter varnade följande dalar med olika eller samma höjd och bredd. Neckline eller confirmation-linjen är en level-linje vid högsta topp-punkten som indikerar utbrottspunkten. Om topp-punkten passerar 38,2%-nivån i Fibonacci-mönstret som ritas från trendens startpunkt till den lägsta dalen, kommer Triple Bottom-mönstret inte att vara pålitligt. H är den vertikala distansen mellan botten av den längsta dalen och Neckline. TP-priset motsvarar H pip från utbrottspunkten medan SL-priset är lägre än den understa dalen.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Peaks and Two Valleys-Speculated Downward Trend Bearish

Några användbara exempel kommer att studeras på MT4. Vi tittar på en nedåtgående trend som följs av en trippelvåg som formar ett Triple Bottom-mönster.  Det finns 3 efter varandra följande dalar med olika höjd där Neckline kan ritas på den högsta toppen och en användbar level kan placeras vid den understa dalen. Fibonacci-mönstret visar att topp-punkten inte passerade 38,2%nivån, därmed är detta ett giltigt Triple Bottom-mönster. H- och H/2-punkter kan identifieras med hjälp av Fibonacci-mönster.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Neckline Slope and Height of Take Profit and Stop Loss Price

Ett annat Triple Bottom på en nedåtgående trend kan hittas här. Neckline kan då placeras på den högsta topp-punkten. Handlaren kan placer en Köporder vid utbrottspunkten. Fibonacci-mönstret visar att detta mönster är pålitligt. Även H/2 och H pips över utbrottspunkten nåddes efter några fluktuationer. Priset har gått ner till 50 % av Fibonacci. Men TP-priset har nåtts av marknadspriset. Här följer ytterligare ett Triple Bottom-mönster som enkelt kan ritas ut med hjälp av en Trendline. Det är en Triple Top på en uppåtgående trend som består av tre efter varandra följande toppar. Efter att utbrottspunkten har korsats har TP vid H och H/2 passerats av marknadspriset.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Valleys and Two Peaks-Speculated Upward Trend Bullish

Nästa är ett Triple Top-mönster på en bred trend med 3 olika topp-höjder. Efter att priset harr nått utbrottspunkten har TP-priset nåtts.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Forex Market Price Chart - MetaTrader MT4

Triple Top- och Triple Bottom-mönster formas sällan. De har kraftfull effekt på trendriktningen som kan användas tillsammans med särskilda candlestick-mönster och R-strategi (R-strategi kommer att förklaras i del 67).

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates