Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

Handelsstrategier och Skräddarsydda Strategier

0 0 Vote
Instructor

Handelsstrategier och Skräddarsydda Strategier

Femtiofemte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer diskutera Handelsstrategier och Skräddarsydda Strategier ingående.

Strategier

Handelsbeteende baseras på en fast metod genom att använda Grundläggande och Teknisk Analys liksom mönster, candles och linjer under särskilda omständigheter.

Det är nödvändigt att lära sig och öva på de olika Tekniska verktygen, som nämndes i föregående delar, samt att studera deras användningsområden och procedurer för att skapa en strategi.

Efter att ha lärt sig och ha studerat alla verktyg bör handlaren skapa en enkel strategi som kan utvecklas i efterhand. Handlaren kan skräddarsy en enkel strategi eller använda passande redan utvecklade strategier som finns tillgängliga på internet och sedan anpassa dem efter sina egna behov.

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

Strategityper

Strategier kan delas in i två grupper:

 1. Trendstrategier: Dessa strategier kan användas på marknadstrender. Handlaren kan använda Oscillatorer, såsom CCI och brytningsmönster, för att utveckla en trendstrategi.
 2. Range-strategier: De används mest inom intervallmarknader där priset fluktuerar i en horisontell kanal.
 3. Vändpunktsstrategier: Dessa strategier kan bildas vid vändpunkter och centralpunkter. De är bra för handlare som önskar hitta vändpunkter i slutet av en trend för att lägga en Säljorder i slutet av en stigande trend eller en Köptrend i slutet av en sjunkand trend.

Skräddarsydda strategier

Handlare kan skräddarsy eller anpassa en enkel eller utvecklad strategi utifrån sina handelstendenser för att formge en önskad handelsmetod. Om handlaren vill handla med hjälp av en utvecklad strategi som utvecklades av en annan handlare måste han/hon följa den handlarens handelsbeteende och metoder. Annars bör han/hon anpassa den redan utvecklade strategin. En handlare kan exempelvis föredra att använda ett Stokastiskt mönster medan en annan person kan föredra att använda RSI för att identifiera vändpunkter på en trend. Å andra sidan kan det även finnas andra strategier som handlaren inte kan byta ut.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

Strategitest

Handlare kan undersöka den planerade strategin på ett Demokonto genom att lägga flera order. En strategi kan ha flera villkor som kan generera olika former av bekräftelser och signaler. Så handlare kan lägga order utifrån signaler från strategin som kan generera en signal med flera bekräftelser.

En strategis nivå av lyckosamma utfall bör antecknas efter varje gång en order har lagts. Det kan handla om andelen lyckade utfall för ett visst antal order med ett visst antal bekräftelser.

Handlare kan använda varje strategi på mellan 40 och 60 order för att kunna uppskatta hur stor andel som är lyckade utfall och huruvida strategin passar. Till exempel kan handlaren efter ett visst strategitest få andelen lyckade order enligt följande;

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

Den övergripande andelen lyckade utfall mot misslyckade är 70 %.

 • 1:a villkoret ( Minimal bekräftelse)= 65 %
 • 2:a villkoret = 72 %
 • 3:e villkoret = 77 %
 • 4:e villkoret ( Maximal bekräftelse) = 84 %

Handlare kan använda en del strategier parallellt för att upptäcka punkter med mer bekräftelse för högre andel lyckade utfall. En endaste strategi kan ge färre signaler, medan att använda 2 eller 3 strategier samtidigt kan ge fler signaler med bättre bekräftelsenivå. Handlare får aldrig använda strategier utan Stop Loss-indikator (förlustbegränsande) eftersom alla strategier kan generera felaktiga signaler vilket kan resultera i ett ?Margin Call?.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

De strategier som har ett längre Stop Loss-pris istället för Take Profit kan vara ogynnsamma eftersom alla SL skulle vara lika med 5 eller 6 TP-priser. Även en Strategi med en effektivitet på 90 % kan bli ogynnsam om SL-priset ligger betydligt högre än TP-priset.

Handlare får aldrig lägga en order utan att använda en strategi eller signaler och bekräftelser från en använd strategi. De handlare som inte lägger order vid positioner som har definierats exakt med hjälp av strategier kommer att förlora sitt kapital med tiden.

Strategins Komponenter

Varje strategi bidrar med följande delar:

 1. Ett passande ingångspris
 2. Take Profit-pris
 3. Stop Loss-pris
 4. Stängningsvillkor för en order under särskilda omständigheter. Ibland måste handlare stänga en order som tycks fortsätta mot SL-priset trots tidigare bekräftelser.
 5. Flera Bekräftelser på en punkt liksom olika villkor med olika effektivitet.

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates