Technical Analysis of Financial Markets - Trading Strategies

Teknisk Analys av Finansiella Marknader

10 2 Votes
Instructor

Teknisk Analys av Finansiella Marknader

Tjugoförsta delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att tala om Teknisk Analys av Finansiella Marknader, Klassisk teknisk analys och modern teknisk analys. Detta handlar i princip om att förutse och uppskatta prisutveckling på marknaden. Det kan göras genom att studera prishistorik på marknaden. Prisförändringar och fluktueringar analyseras samtidigt som transaktionsvolymer beaktas. Teknisk analys utförs på varje tillgång upplever tabell- och prisförändringar över tiden, särskilt valuta, aktier, fastigheter, ädelmetaller och i synnerhet Guld.

Tillämpning

Den mest attraktiva analysen för spekulanter är den tekniska analysen då de använder matematiska ekvationer och förhållanden för att avgöra Trender och Prisvinster samt Långsiktig och Kortsiktig Utveckling.

Teknisk analys

Teknisk Analys indelas i två grupper; Klassisk och Modern analys.

Klassisk teknisk analys bygger på Charles Dow och hans teori om teknisk analys som publicerades i tidningen Wall Street Journal 1900 på grundval av prisförändringen och fluktuationer. Han inspirerades av naturliga fundament, tidigare erfarenhet och marknadshistoria.

Modern teknisk analys bygger på teorier om prisrörelser och har 3 huvudprinciper;

1. Teknisk analys går inte in specifikt på marknadspris utan har för avsikt att förutsäga framtida pris och trenden för marknaden.

2. Handlarens fokus ligger på marknadspriset som definieras genom teknisk analys och förväntningar på marknaden.

3. Teknisk analys baseras endast på tidigare marknadspriser.

Technical Analysis of Financial Markets - Fundamental Analysis of News - Classic and Modern Financial Analyses

Moderna teknisk analys utvärderar och studerar tidigare marknadspriser för att förutse framtida marknadsrörelser och prisnivåer. Man förutser då olika typer av händelser genom teknisk analys.

Många antar att Teknisk analys är något som kan kombineras med Grundläggande analys medan i det i själva verket är så att Grundläggande analys härrör från Teknisk analys.

Följande innehåll kommer att diskuteras längre fram;

1. Trender, stöd, motstånd, trendbrott och priskanal.

2. Candle stick

3. Fibonacci på finansmarknaden och Fibonacci retracement

4. Indikatorer och oscillatorer

5. Avvikelse, konvergens, gömd divergens

6. Genomsnittligt pris, dess stöd- och motståndsroll för trender

7. Modelltyper -Kontinuerliga mönster eller reversal patterns

8. Prisåtgärder ?Reversal spots på bästa sätt

9. Harmonisk modell

10. Elliott Waves-metoden

Technical Analysis of Financial Markets - Future Market Price Based on Latest Market Trends

11. Andrews högaffel-metod

12. Risk- och kapitalhantering

13. Handelsstrategier - hur man planerar en handelsstrategi - flera framgångsrika strategier

14. Övrigt undervisningsmaterial kring teknisk analys

Technical Analysis of Financial Markets - Fibonacci, Indicator and Oscillator - Harmonic and Andrew\\'s Pitchfork

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates