Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Kompletterande information om Andrew’s Pitchfork-indikatorn

0 0 Vote
Instructor

Kompletterande information om Andrew’s Pitchfork-indikatorn

Fyrtioåttonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del presenteras Kompletterande information om Andrew?s Pitchfork-indikatorn, liksom Andrew?s Pitchfork-fel samt svars- och varningslinjer.

Fel i Andrew?s Pitchfork

Om ett pris har korsat tredje centralpunkten efter att ha rört 1:a centralpunktslinjen i ett Andrew?s Pitchfork-mönster då skulle alla Köpsignaler vara ogiltiga i ett Bullish-mönster. Å andra sidan, om  ett pris passerar tredje centralpunktsgränsen efter att ha nått 1:a centralpunktslinjen då skulle alla Säljsignaler bli opålitliga.

En annan bristande situation i Bullish-format kan också visas. Om ett pris når 3:e centralpunktslinjen efter att ha nått 1:a centralpunktslinjen följt av en annan våg ovan 3:e centralpunktslinjen och som sedan korsar 3:e centralpunktslinjen ger inte upphov till en Säljsignal. I ett Bearish-format, om priset kommer nära 3:e centralpunktslinjen efter att ha nått 1:a centralpunktslinjen, följt av en annan våg som är lägre än 3:e centralpunktslinjen, då genereras ingen Köpsignal när den 3:e centralpunktslinjen korsas.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Ett Bearish-exempel på MT4 illustrerar först et felformat. Efter att priset har korsat 3:e centralpunktslinjen skulle ingen Säljsignal ha uppstått i detta mönster. I ett annat exempel på en uppåttrend kunde mönstret inte skapa någon Köpsignal efter att ha korsat 3:e centralpunktslinjen i nedgående riktning.

Det 3:e felformatet bildas när priset pendlar mellan 3:e och 1:a centralpunktslinjen följt av en rörelse mot Utlösningslinjen. I en Bullish-trend, om priset inte korsar Utlösningslinjen och istället återvänder uppåt och rör 3:e centralpunktslinjen kommer en Säljsignal inte att vara giltig eller pålitlig även om priset slutligen korsar Utlösningslinjen i nedgående riktning. I ett Bearish-format, om priset inte passerar Utlösningslinjen och återvänder i nedgående riktning och rör 3:e centralpunktslinjen kommer inte någon Köpsignal att vara sann eller trovärdig även om priset passerar Utlösningslinjen i uppåtgående riktning.

Ett Bullish-exempel visar att den 3:e feltypen inte bildades, således skapades en Säljsignal efter att priset hade korsat Utlösningslinjen.

Det 4:e felet i Andrew?s Pitchfork-mönster uppstår när prisetkorsar Utlösningslinjen och riktningen sedan återvänder mot den. I en Bullish-trend, om priset passerar Utlösningslinjen i nedgående riktning och sedan vänder uppåt, efter att ha korsat Utlösningslinjen följt av en vändande trend, då skulle en Säljsignal inte vara giltig längre även om priset sjunker lägre än Utlösningslinjen. I en Bearish-trend, om priset passerar Utlösningslinjen i stigande riktning och sedan sjunker, efter att ha korsat Utlösningslinjen följt av en trend i motsatt riktning, då skulle inte en Köpsignal vara giltig även om priset stiger högre än Utlösningslinjen, I föregående exempel kunde candles ha bildats ovan Utlösningslinjen. Därmed skulle en Säljsignal vara giltig.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Små mönster av Andrew?s Pitchfork inuti ett huvudmönster

Om ett mindre Andrew?s Pitchfork-mönster bildas inuti ett annat Andrew?s Pitchfork-mönster, skulle några fördelar finnas, såsom:

  • SL skulle sjunka
  • TP skulle öka
  • Ytterligare bekräftelse av identifierad signal

Ett litet Bearish-mönster bildas inuti ett huvud-Bearish-mönster medan ett litet Bullish-mönster hittas inom större Bullish-mönster. Mindre mönster kan upptäckas inom kortare tidsramar.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Ett exempel visar hur man hittar mindre mönster. På en nedgående har en Köpsignal skapats. Om handlaren väljer en kortare tidsram skulle det finnas ett annat litet Andrew?s Pitchfork-mönster med en nedgående trend. Efter att Utlösningslinjen korsades i uppåtgående riktning uppstod en Köpsignal och handlaren kunde lägga en Köporder med SL-pris under den sista dalen. Efter mindre fluktueringar har priset nått önskat TP-pris och har fortsatt sin stigande trend mot huvudmönstrets TP-pris.

Varningslinje

I ett Andrew?s Pitchfork-mönster kan handlaren mäta distansen mellan 3:e och 1:a centralpunktslinjen som kallas ?R?. I en Bullish-typ kan 3 parallella linjer ritas under den 3:e centralpunktslinjen. I en Bearish-typ kan 3 parallella linjer placeras över 3:e centralpunktslinjen. Gapet mellan linjerna är lika med R. Varje linje kan ha påtaglig effekt på marknadsprisets rörelse.

Svarslinje

Om 2:a och 3:e centralpunkterna kopplas samman med en linje kan det direkta mellanrummet mellan denna linje och 1:a centralpunkten mätas och kallas för L. 3 parallella linjer med en linje mellan 2:a och 3:e centralpunkten kan placeras längs mönstret med distansen ?L? mellan dem. Det antas att marknadspriset skulle ändra trendriktning nära dessa linjer. I ett exempel har ett mönster ritats på en nedgående trend.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

På MT4-plattformen ritades ett nedåtgående mönster och handlaren kunde identifiera Varningslinjer genom att placera mönstret kopieringsformat ovan på det. Den 1:a linjen på det kopierade mönstret ligger vid huvudmönstrets 3:e linje. När priset steg hade inte den 2:a linjen hos det kopierade mönstret någon betydande effekt medan priset fluktuerade efter att det nådde den 3:e linjen.

I ett annat exempel kunde handlaren rita en Trendlinje för att koppla samman 2:a och 3:e centralpunkten. Därefter kunde en Trendlinje som kallas ?L? placeras mellan denna linje och 1:a centralpunkten. Handlaren kunde kopiera och klistra Trendlinje ?L? genom att hålla ner knappen CTRL + dubbelklicka på ?L?. 4 kopierade ?L?linjer kunde sedan placeras vid 1:a centralpunktslinjen efter den sammankopplande linjen mellan 2:a och 3:e centralpunkten. Marknadspristrenden visade inte någon märkbar förändring vid L1 och L3, medan priset ökade över 2:a centralpunktslinjen och återvände vid 1:a centralpunktslinjen vid L2.

Varnings- och Svarslinjer garanterar inte att någon trendrörelse sker. Samtidigt måste handlaren betrakta dem som effektiva punkter på en marknadspristrend.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates