Special Candlestick Patterns - Reversal and Continuation Signals

Speciella Candlestick-mönster

0 0 Vote
Instructor

Speciella Candlestick-mönster

Sextiotredje delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del behandlas Speciella Candlestick-mönster ingående.

Speciella Candle Sticks 

Handlare kan använda speciella candlesticks när de bildas i följande situationer:

  1. Nära levels i H4-tidsramar
  2. Nära Fibonacci-levels i H4-, Dagsbaserade och Veckobaserade tidsaramar.
  3. Nära betydelsefulla ekonomiska nyheter eller vid startpunkten för New York-sessioner
  4. Nära support- och resistance-linjer.
  5. Nära mittenlinjen på Andrew?s Pitchfork
  6. Vid skarpt sjunkande eller stigande utveckling.

Special Candlestick Patterns - Economic News - Andrew\\'s Pitchfork Median, Pivot and Trigger Lines

Första metoden

Hammare, Piercing-linje, Mörkt Moln och Fallande Stjärna ör speciella candlestick-mönster som kan bildas för att bestämma framtida utveckling.

I den vänstra grafen har en ?Bullish Hanging Man? bildats på en stigande trend precis efter en ?Bearish Hanging Man?. Detta mönster bekräftar att den stigande trenden skulle fortsätta sin riktning uppåt.

I den högra grafen har ett ?Bullish Triangle?-mönster bildats på en stigande trend där en Bearish Hanging Man har bildats vid utbrottspunkten. Detta candle-mönster bekräftade en kraftfull och passande Köpsignal som har genererats vid utbrottspunkten på ett givet Triangelmönster. Så handlaren skulle kunna lägga en Köporder vid denna punkt. Dessa candle-mönster genererar fortsättningssignaler och bekräftar den nyliga trendriktningen.

Special Candlestick Patterns - Piercing Line Higher and Lower Shadow - Inverted Hammer on Trend

I den vänstra grafen har en uppochnedvänd Hammare bildats på en sjunkande trend. En annan uppochnedvänd Hammare har också bildats på denna sjunkande trend. Därför kunde handlare lägga en Säljorder vid dessa platser.

I den högra grafen har en uppochnedvänd Hammare bildats på en sjunkande trend följt av en längre nedgång.

Så en Uppochnedvänd Hammare genererar signaler om fortsättning av en rörelse på en sjunkande trend.

Det finns flera exempel på MT4 för vidare inblick. Exempelvis har en Uppochnedvänd Hammare bildats på denna sjunkande trend följt av en skarp nedgång. En annan Uppochnedvänd Hammare har bildats på denna sjunkande trend och har genererat en Säljsignal. Således när Uppochnedvänd Hammare bildas på en sjunkande trend är det troligt att trenden fortsätter sin sjunkande riktning.

Ett annat exempel är en Hanging Man som har bildats efter en kraftfull Bullish candle så handlare kunde lägga en Köporder över High-priset på en Hanging Man candlestick.

Efter ?Fallande Stjärna?-, ?Hanging Man?- och ?Hammare?-candlestick-mönster antas att marknadspriset fortsätter den senaste trenden om någon annan bekräftelse genereras av ett annat mönster eller strategi. I detta exempel har ett Flaggmönster bildats och på den sista toppen har ett Tweezer-mönster bildats, så handlaren kunde lägga en Köporder över detta candle-mönster. Två Hanging Man-mönster har bildats vid utbrottspunkten. Således kunde en annan Köporder läggas av handlaren. Senare har en annan Hanging Man eller Hammare bekräftat den stigande trenden.

Special Candlestick Patterns - Bullish and Bearish Trend Line - Shooting Star with Hanging Man

Om handlaren upptäcker fortsättningssignaler från mönster eller strategier, då kan nämnda candle-mönster vara passande för en lyckosam handel.

Andra metoden

Handlare kan upptäcka Köp- eller Säljpunkter med hjälp av Levels (nivåer). Exempelvis i den vänstra grafen kunden en level ritas som hade betydande effekt på marknadstrenden. Ett Fibonacci-mönster kan appliceras vid det pris där marknaden bytte riktning, på level 61,8 %. En Bullish Hammer ar bildats på denna punkt, så 3 Köpsignaler kan man få med hjälp av dessa mönster.

I den högra grafen har marknadspriset återvänt till sin sjukande riktning efter att ha nått level 76,4 %. Ett Mörkt Moln har bildats på denna utbrottspunkt. Således kunde handlaren lägga en Säljorder efter att marknadspriset passerat Low-priset för en given candle i sjunkande riktning.

Special Candlestick Patterns - Dark Cloud over Fibonacci Levels - Support and Resistance Levels

Vändpunkts-?Bullish candles? såsom Hammare, Engulfing- and Piercing-linjer bildas på sjunkande trender. Handlare kan även använda Fibonacci-mönster för att upptäcka dessa speciella candlesticks.

Vändpunkts-?Bearish candles? såsom Fallande Stjärna, Engulfing och Mörka Moln bildas vid en på stigande trender. Handlare kan även använda Fibonacci-mönster för att upptäcka dessa speciella candlesticks.

Exempelvis kan handlare rita en Level på denna Stigande trend liksom ett Glidande Medelvärde-mönster. Efter att priset har passerat Nivån (Level) i stigande ritning har ett ?Bullish Hammer?-mönster nildats på en plats där Glidande Medelvärdet har korsat den givna Nivån. Således kunde handlaren lägga en Köporder över det givna Hammar Candle-mönstret efter att Köpsignalen genererats. Levels har betydande effekt på marknadstrender. Till exempel på H4, i GBPUSD-diagrammet, har priset sjunkit efter det nådde level 61,8 % i Fibonacci-mönstret. En Bearish Hammer har bildats där priset nådde level 61,8 %. Därmed kunde handlaren lägga en Säljorder. TP-priser skulle kunna bestämmas vid nivåerna M, H/2 och H. Marknadspriserna har nått första TP-priset och det kan antas att priset skulle sjunka till åtminstone H/2. I ett annat exempel kan handlaren rita en Level som hade en imponerande effekt på marknadspriset. Efter att priset bytte riktning mot denna level har en kraftfull och pålitlig Bullish Hammer bildats. Således kunde handlaren lägga en Köporder med ingångspriset över denna candle. TP-priset kan ligga 68 pips högre än ingångspriset. Ett flaggmönster har också bildats i detta område. Därmed kunde handlaren ha hittat TP-priset med hjälp av detta mönster.

Special Candlestick Patterns - Buy and Sell Trading Signals - Uptrend and DownTrend

Tredje metoden

När en Fallande Stjärna, Engulfing, Mörkt Moln eller andra speciella candles bildas på den sista toppen eller dalen på Dubbel- eller Trippeltop/-botten-mönster kan handlare lägga en order utifrån mer pålitliga signaler. I den vänstra graden har en Dubbeltopp bildats på en stigande trend. Ett Mörkt Moln A har bildats på den andra toppen, så handlaren kan lägga en Säljorder som ligger under den givna candle. I den högra grafen har en Trippeltopp bildats på vilken en kraftfull Bearish candle uppe på dess topp har genererat en pålitlig Säljsignal.

I den vänstra grafen har en Bullish-Hammare bildats på den sista dalen i ett Trippelbotten-mönster. En Köporder kunde läggas över den givna candle tidigare än utbrottspunkten. I den högra grafen har en Piercing-linje i den sista dalen genererat en Köpsignal.

Trippel- och Dubbeltopp/-botten är vanliga mönster som kan kombineras med andra mönster och strategier. I GBPUSD-diagrammet kan handlare hitta ett Dubbeltopp-mönster där ett Bearish Hammer-/Mörkt Moln-mönster har bildats på den sista toppen. Därför kan handlaren lägga en Säljorder under den givna candle. TP-priset kan uppskattas till 176 pips under ingångspriset på 1,6655. Det finns många Dubbel- eller Trippeltopp/-bottenmönster som handlaren kan upptäcka i diagrammen.

Special Candlestick Patterns - Pips and Pippet over or Lower than High or Low Prices

Fjärde metoden

Handlaren kan använda Tweezer candles för att bestämma centralpunkter (pivot points). I den vänstra grafen har två Bullish Hammer candles bildat ett Tweezer-mönster på en sjunkande trend. Handlare skulle kunna lägga en Köporder efter att martknadspriset har passerat High-priset på Teezer. I den högra grafen har en annan Tweezer bildats där en Bullish candle finns precis efter en Bearish candle. Tweezer-mönster med två Bullish candles har mer kraft än Tweezer med en Bullish och en Bearish candle.

Vänstra grafen visar att ett Bearish Tweezer-mönster har bildats i en stigande trend. Detta Tweezer-mönster innehåller två Fallande Stjärna-candles. Om ett Bearish-mönster innehåller två Bearish candles skulle det ha mer styrka.

Det finns flera exempel på MT4-plattformen. Exempelvis i slutet av en sjunkande trend har en Bullish Tweezer med två Bullish Hammare bildats. Därmed skulle handlare kunna lägga en Köporder ovan High-priset på sista Bullish-hammaren. Det finns en kraftfull Level precis under Tweezer-mönstret som priset inte lyckades passera vid flera tillfällen.

"Special

Ett annat candle-mönster är ett Bullish Hammer/Hanging Man-mönster som genererats med en Köpsignal. På marknadsprisets sista trend har en Uppochnedvänd Hammare bildats efter en Hammar-candle. Således bekräftade denna Uppochnedvända Hammare att en Säljorder skulle kunna läggas efter att priset sjunkit lägre än Low-priset för en given candle. 1:a TP-priset kan ligga vid 126 pips under ingångspriset. 2:a TP-priset kan uppskattas vid en distans mellan High-priset på Hammare candle och ingångspriset.  Det antas att om priset ska sjunka 126 och 200 pips lägre kommer priset bli 1,6588.

Efter en sjunkande riktning började marknadstrenden ta en stigande riktning. En Hanging Man candle har bildats i denna uppåttrend som bekräftar trendriktningen. Återigen har en Hanging Man candle bildats efter att priset ökat efter en nedgång, vilket bekräftar en stigande riktning.

Dessa candles genererar kraftfulla och pålitliga signaler som handlare kan identifiera när de lägger en order. Till exempel efter att en sjunkande trend påbörjade sin rörelse har en Uppochnedvänd Hammare bekräftat en fortsatt sjunkande rörelse. TP-priset skulle kunna vara 320 och 480 pips lägre än ingångspriset. Precis efter en kort stigande trend har en Fallande Stjärna genererat en Säljsignal med ett TP-pris 395 pips som är lägre än ingångspriset. Candles är kraftfulla bekräftelser som handlaren kan använda för lyckosamma affärer.

Special Candlestick Patterns - Hanging Man and Bollinger Bands - Upper and Lower Bands

Ett annat exempel är en Bearish Hammer som följs av en Bullish Hammare, vilket bekräftade en stigande riktning. En Hammare på en stigande trend genererade en Köpsignal. De nämnda speciella candles kan hjälpa handlaren att generera vinst från sina affärer. I detta Triangelmönster har candles bekräftat den stigande riktningen.

I ett Månadsbaserat diagram för AUDUSD kan handlare hitta en Bullish Hammare följt av en Bearish Hammare som skapade ett Tweezer Top-mönster och har genererat en Säljsignal. Så om priset sjunker under Low-prisnivån kan handlaren lägga en Säljorder med TP-priserna 210 och 270 pips lägre än ingångspriset, runt 0,8891. Sammankopplade Hammare-candles kan påverka trendriktningen märkbart.

I en Prisbaserad Strategiåtgärd i Guld-diagrammet antogs att trenden skulle reagera på denna 1260. Kombinationen av några Hammare candles genererade signaler om en skarp och stigande rörelse. Här har en skarp candle med värdet $30 bildats efter att ha sammankopplat Hammare candles. Handlare kan upptäcka ett annat exempel som detta som har kopplat samman Hammare candles som följs av en lång skarp trend.

Special Candlestick Patterns - Price Action Trading Strategy and Methods - Triangle Pattern

Handlare måste öva många gånger för att utveckla förmågan att upptäcka speciella candles som har betydande effekt på trendrörelserna.

Det avslutar denna del.- Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates