Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Open Close Price

Mönster av Shooting Star och Hammer Candlestick

0 0 Vote
Instructor

Mönster av Shooting Star och Hammer Candlestick

Tjugofemte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att diskutera mönstren Shooting Star och Hammer candlestick.

Shooting Star Candle

Shooting Star Candle formas efter en uppåtgående trend och indikerar en motgående trend under en uppåtgående rörelse. Shooting Star kan antingen vara black eller white candle och kan ha en liten Shadow under huvudkroppen. En övre Shadow är noterbart längre vilket orsakas av en uppåtgående trend, följt av en motgående rörelse som orsakats av en betydelsefull nyhet eller händelse på marknaden. Denna modell av sjunkande pris där Stängningspriset är lägre än Öppningspris. Nummer 3 & 4 har betydligt större effekt på prisrörelsen än den ökande modellen i nummer 1 & 2. En kraftigare candle har ingen Undre Shadow. Normalt är Övre Shadow 3 gånger längre än huvudkroppen. Det anses emellertid mer gynnsamt om Övre Shadow är 5 gånger längre än huvudkroppen. Handlaren kan hitta fler exempel på MT4. Efter en uppåtgående trend har en nedåtgående Shooting Star formats som indikerar en motgående trend. Man brukar rekommendera att handlare placerar Säljorder precis under Low-punkten eller Close-priset för en candle där TP motsvarande en candle längd på 16 pips under orderns ingångspris. Shooting Star är ett pålitligt mönster som påverkar mycket i tekniska analyser. Ett annat exempel visar en ökande Shooting Star som har formats efter en stigande rörelse. Därefter har trenden tagit en sjunkande riktning. På en Range-trend har en Shooting Star inte någon effekt på marknadspristrenden. Därför indikerar Shooting Star en motgående trend efter att den har formats på en uppåtgående trend. Den kraftfullaste Shooting Star är den sjunkande typen som inte har någon Undre Shadow.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Closing and Opening Price - Lower and Higher Shadow

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Reversal Order on Downward Market Trend

Hammer Candles

Hammer candle liknar Shooting Star men den formas på en nedåtgående trend. Det är ett motgående mönster som har en lång Undre Shadow och en liten eller ingen Övre Shadow. På denna candle ökade marknadspriset abrupt efter att det har nått ett specifikt Low-pris. Undre Shadow uppstår på grund av någon betydelsefull nyhet eller händelse som har fått marknaden att ändra till en uppåtgående riktning. Den har ibland ingen Övre Shadow med ökande eller minskande form. Den kraftfullaste Hammer är den med växande huvudkropp. Close-priset är högre ön Open-priset och saknar Övre Shadow. Om Undre Shadow är 5 gånger längre än huvudkroppen antas den ha större påverkan på trendens rörelse.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Upward Market Trend - Bullish and Bearish Price

Handlare kan hitta många Hammer candles i diagrammet. Exempelvis har en Hammer candle uppstått efter en lång prisnedgång och trenden har ändrat till en uppåtgående riktning. En annan kraftfull Hammer candle visar att marknaden har tagit en ny riktning uppåt. Handlaren måste öva mycket på att utveckla förmågan att identifiera viktiga candles och mönster. Hammer och Shooting Star candles är några av de viktigaste mönstren som en handlare bör känna till.

Det var allt för denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates