RSI and Moving Average Strategy - Exponential and Linear Weighted

Strategier med RSI och Glidande Medelvärde

0 0 Vote
Instructor

Strategier med RSI och Glidande Medelvärde

Sextionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del tar vi upp Strategier med RSI och Glidande Medelvärde.

Strategier med RSI och Glidande Medelvärde

RSI visar överköpta och översålda områden där marknadspriset kan fortsätta riktningen trots lite stöd från handlare, således är det mycket troligt att en vändpunkt. Dessa områden kan identifieras genom en Prisbaserad Åtgärdsstrategi där handlare kan hitta vändpunkter på en skarp lutning på M30 eller H1. Därmed borde RSI-värdet ställas till 8. Tillsammans med RSI måste handlare använda Glidande Medelvärdemönster för att EMA 3 och SMA 15 ska kunna fästas. Handlare kan även använda andra mönster såsom Stokastiskt 3.3.14 eller MACD istället för RSI8.

När RSI eller alternativa mönster upptäcker en divergens kommer en signal att genereras på den plats där de Glidande Medelvärdelinjerna korsar varandra.

Handelsbara Symboler

Denna strategi kan användas på alla symboler, särskilt EURUSD och GBPUSD.

RSI and Moving Average Strategy - Forex Market Trading Strategy and Trading Signal

Tidsramar

Även om denna strategi kan användas på alla tidsramar kan det bästa resultatet fås från M30 och H1.

Köp-eller Säljsignal

En Köpsignal kommer att genereras när EMA3 passerar SMA15 i stigande riktning efter en divergens.

En Säljsignal kommer uppstå när EMA3 korsar SMA15 i sjunkande riktning efter en divergens.

TP- och SL-gräns

Första TP-priset kan ligga mellan 15 pips och 23 pips medan andra TP-priset kan ligga mellan 27 pips och 30 pips. SL-priset kan ligga lägre än Low-priset på det använda candle-mönstret i en Köporder, eller högre än High-priset i e Säljorder. Annars kan handlaren bestämma SL-värdet mellan 14 och 23 pips från ingångspriset.

RSI and Moving Average Strategy - Take Profit and Stop Loss of Buy and Sell Signals on Price Trend

På grafen GBPUSD i H1-tidsramen kan handlare hitta en divergens som har bildats med hjälp av ett RSI-mönster som visar att de flesta handlare har stängt deras Säljorder trots den sjunkande trenden, och få handlare har stöttat denna nedgående trend. EMA3 har passerat SMA15 i stigande riktning på denna candle. Således kunde handlare lägga en Köporder. I ett annat exempel rör sig trenden uppåt trots att RSI visade föga stöd för en uppåtgående riktning. Därför har två divergenser bildats. Efter båda divergenserna har EMA3 korsat SMA15 i sjunkande riktning där handlaren kunde lägga en Säljorder.

RSI and Moving Average Strategy - Moving Average Convergence Divergence Indicator - Reversal Signal

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates