Risk Management and Money Management - Forex Market

Riskhantering och Penninghantering inom Handel

0 0 Vote
Instructor

Riskhantering och Penninghantering inom Handel

Femtiofjärde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att prata om Riskhantering och Penninghantering inom Handel.

Handelsprocedur

Först måste handlare lära sig metoder för Teknisk och Grundläggande analys för att identifiera riktningar och trender för marknadspriset. Sedan kan man utvecklas genom att öva kontinuerligt några år och bli skickligare på att handla med framgång. Övningsperioden kan variera mellan personer, beroende på deras tidigare kunskap och vilja att lära sig mer. Handlare måste alltid öva och studera, precis som idrottsmän som inte kan sluta med sina övningar, om de vill nå topprestationer i sina yrken.

Efter att handlare skaffar sig tillräckligt med erfarenhet och kunskap kan de bestämma Sälj- och Köp-ingångspriser genom den Prisbaserade Åtgärdsmetoden. Handlare måste var amedveten om att det i vissa situationer är omöjligt att lägga en order, då är det bättre att observera marknadstrenden och invänta ett passande tillfälle som kan upptäckas genom strategier och mönster som Prisbaserade åtgärder, Elliott Waves, Andrew?s Pitchfork och Harmoniska Mönster.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Handlare bör lära sig att använda strategier som kan skräddarsys enligt hans/hennes preferenser. Detta kommer att beskrivas mer ingående i nästa del som kallas ?Att skapa och Skräddarsy Strategier?.

Slutligen kan handlare välja en exakt Sälj- eller Köpingång, TP- och SL-priser. Handlare kan använda en Scenario-baserad planering för att utveckla sin handelsskicklighet. Utifrån antalet ordet och atalet pips måste handlare använda Risk- och Kapitalhantering vid sina order.

Med hjälp av flera olika bekräftelser från flera strategier, mönster och analyser kan handlare lägga en passande order.

Penninghantering

Handlare måste överväga Penninghantering för att uppnå en sund handelsprocess och högre vinst.

  1. Penninghantering av insatt kapital och verkliga konton för olika handlare kan kategoriseras enligt följande:

a.Amatörhandlare bör öppna konton med $50-$500 under ett år.

b.Oberoende handlare på medelnivå som inte har uppnått tillräcklig handelsskicklighet för att undvika misstag såsom inkorrekta Ordervolymer, TP eller SL-priser. Dessa handlare bör föra över mindre än 3 % av sitt budgetexterna kapital under en treårsperiod.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Professionella handlare som har bred erfarenhet och kunskap kan föra över under 10% av sitt budgetexterna kapital. Emellertid garanterar inte omfattande kunskap, rationella förutsägelser och analys lyckosam handel och vinst.

  1. Penninghantering av order och handel kan vara enligt följande:

a.Baseras på handelsmetoder och -uppförande: På Lång, Medel eller Kort sikt kan handlare öppna ett verkligt handelskonto. Exempelvis om handlare önska lägga en order på kort sikt med ett TP-pris 20 pips från ingångspriset utöver medel- och långsiktsorder på samma symbol med 50 pips respektive 500 pips. Order på kort sikt kan stängas inom loppet av minuter eller timmar medan medellånga order tar några dagar. Order på lång sikt tar några månader. Handlare rekommenderas starkt att lägga order separat på olika konton utifrån dess tidsram. Denna metod kan användas för att minska trycket på handlarens beslutsfattande.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Handlare kan föra över olika kapitalsummor från olika konton till ett annat konto. Exempelvis om en handlare genererar vinst från sina konton med medellång tidsram och flera möjligheter med flera bekräftande signaler har upptäckts på det kortsiktiga kontot, då kan handlaren föra över en summa kapital från kontot för medellånga order till det kortsiktiga kontot.

c.Handlare får aldrig placera hela sitt kapital på ett enda konto eller en endaste order. Det finns aldrig några 100-procentiga garantier för att en order ska bli framgångsrik. Exempelvis kan nyheter eller olika händelser såsom krig, översvämningar eller jordbävningar förändra trendriktningen där handlaren tidigare lagt en order utifrån trovärdiga bekräftelser.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Handlare måste bestämma volymer för varje order utifrån följande aspekter:

i.Kvoten av vinst genom förlust vid en 1 pips prisförändring. Till exempel är vinst eller förlust för EURUSD vid varje pip $10.

ii.Antalet pips som TP- eller SL-punkterna ligger från ingångspriset

iii.Procent risk som bestäms av en Riskhanteringsmetod

iv.Antalet order kring ett specifikt pris

  1. Penninghantering vid uttagskapital är en viktig faktor som de flesta handlare inte uppmärksammar. Att behålla för mycket kapital på ett konto ökar risken att förlora kapitalet. Exempelvis kan handlare generera betydande vinstsummor på sin handel. Efter några bekräftande signaler lägger handlaren en order där exempelvis volymen är irrationellt stor i på grund av den stora mängden kapital som finns på kontot. Efter en del fluktuering når priset SL-punkten och allt det investerade kapitalet förloras. Om bara handlaren hade tagit ut en del av kapitalet efter att ha gjort vinst, skulle kapitalet ha kunnat sparas. 

a.Handlare måste överväga en viss gräns för sitt kapital på varje konto utifrån vald handelsmetod.

b.Handlare borde ta ut pengar som överstiger denna utsatta gräns.

c.Om handlare kan få $900 i vinst på ett $100-konto betyder det inte automatiskt att han/hon kan få $9000 genom ett $1000-konto. Ett $100-konto innebär andra villkor än ett $1000-konto. $100 kan ha mindre betydelse medan $1000 är en summa som de flesta inte är oberörda av. Ju högre pengasumma ju större stress drabbar handlaren.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Riskhantering

En av de viktigaste frågorna som en handlare måste uppmärksamma är när han/hon vill lägga en order, vilket handlar om Riskhantering. Det liknar gaspedalen i en bil. Om handlaren använder Riskhanteringen fel kan allt kapital på kontot gå förlorat.

Genom en god Riskhanteringsmetod kan handlaren riskera endast en del av kapitalet utifrån den strategi som används, liksom med hjälp av styrkan i signaler och bekräftelser vid en viss position.  Till exempel kan ingen köra i samma tempo i alla situationer. En bils hastighet i smala gränder måste ligga lågt jämfört med på en landsväg där man kan köra betydligt snabbare.

Handlarens strategi har exempelvis 4 villkor där varje enskild innebär en viss sannolikhet att lyckas utifrån en viss bekräftelse eller signal:

  1. 65 %
  2. 72 %
  3. 77 %
  4. 85 %

När sannolikheten för att en handlares order ska lyckas ligger runt 65 % kan han/honriskera 2 % av kontots kapital. Om den andra strategin gäller kan han/hon riskera 3 % av kapitalet medan 3:e och 4:e villkoren innebär 4 % respektive 8 % risk för handlaren. Så utifrån handelsvillkoren kan handlaren välja lämpliga andelar av kontots kapital för att skapa en Riskhantering. Handlare kan bestämma fler strategiska villkor för att lägga fler order. Exempelvis kan 5 typer av handelsstrategier utveckla omständigheter som ger handlaren mer tid till att fokusera och upptäcka fler gynnsamma positioner och trender. Handlare som använder flera strategier och som inväntar bättre villkor lägger order i situationer som representerar högre sannolikhet för vinst, det vill säga sannolikheten för förlust minskar. Trots färre antal order kan sådana handlare generera mer vinst genom sina order.

En av de viktigaste sakerna som handlare måste lära sig att förstå och vara uppmärksam på denna marknad och när han/hon handlar är riskhantering. När riskhantering används felaktigt kan handlare riskera att förlora alla sina besparingar.

Riskhantering, eller att använda delar av investeringar i en order, kan göras genom att använda strategier och bekräftelsefaktorer. Exempelvis är det omöjligt att alltid kör i 100 kilometer i timmen. På vissa gator måste du köra mycket sakta, på nästa gata kan du öka lite och på motorvägen kan du köra i 100 kilometer i timmen. Så den hastighet du väljer baseras på din riskhantering och att känna till vägarna väl, samt tid och hastighet.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Några exempel kan hittas på den finansiella marknaden. Exempelvis om du har e strategi med fyra valmöjligheter och de innebär olika stor vinst. Med den första strategin skulle du få en vinst på 65 %. Den andra har högre anpassningsnivå och ger 72 %, och den tredje har ännu högre anpassningsnivå och ger ännu högre, nämligen 77 %. Slutligen, den fjärde, ligger på 85 %. Så för en handel kan risken också beräknas utifrån anpassningsnivå.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Här följer riskhanteringen utifrån ovanstående exempel: vid 65 % vinst tar man endast 2 %risk, vid 72 % har man endast 3.5 % risk, vid 77 % är risken endast 4 % och slutligen vid 85 % tar man en risk på 8 %.

Det rekommenderas att använda mellan 2 och 5 strategier om du vill handlare mer. Det hjälper även att ha bättre tidsbegränsningar för att göra din handel vid specifika tillfällen vilket ger bättre valmöjligheter när marknaden lugnar sig. Till exempel ger 2 till 5 olika strategier dig bättre perspektiv. Så du gör då inte längre handel baserat på 65 % eller 72 % utan endast handel med 77 % och 85 %. Kom ihåg, för att ha bättre riskhantering bör du använda fler strategier och vara tålmodig. Aktörer som handlar utifrån dessa principer når bättre resultat på marknaden.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates