Relative Strength Index-RSI Indicator - Forex Market Analysis

Relativt Styrke Index-RSI-indikator

10 1 Vote
Instructor

Relativt Styrke Index-RSI-indikator

Trettionionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer Relativt Styrke-Index (RSI) och indikatorer på Överköpt och Översålt att diskuteras.

RSI

RSI, Relativt Styrke-Index, är en vanlig oscillator som baseras på en Momentum-oscillator. RSI indikerar när marknaden blir full av köp- eller sälj-moment. RSI förutser marknadsprisets framtida rörelser. Därför är RSI en av de populäraste oscillatorerna bland handlare.

?Överköpt? (engelska:Overbought) är en situation med överskott på Köporder för en viss symbol och ett stort antal handlare stänger sina Köperorder. Överköpt inträffar när en trend på RSI passerar 70-nivån mot toppen. När priset passerar 70-nivån i nedåtgående riktning är en Säljorder mer lämplig. Därför bör handlaren vänta för detta tillfälle för att lägga sin Säljorder.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Leading Indicator of Forex Market Trend - Overbought and Oversold

?Översålt? (engelska:Oversold) är en situation med överskott på Säljorder för en viss symbol och ett stort antal handlare stänger sina Säljorder. Översålt inträffar när en trend i RSI passerar 30-nivån i nedgående riktning mot botten. När priset passera 30-nivån i uppåtgående riktning är en Köporder lämplig.

När RSI-trenden ligger mellan 70 och 50, kan marknadspriset ta en stigande riktning och handlarna kan lägga Köporder. När RSI-trenden ligger mellan 30 och 50 kan marknadspriset sjunka och handlare kan lägga Säljorder.

RSI kan användas med följande syften:

  1. För att på förhand förutse vändpunkter på trender
  2. För att identifiera divergens och konvergens
  3. För att identifiera överköpta och översålda områden

Även mönster kan appliceras på oscillator-trender. Några användbara exempel är värda att studeras vidare. RSI kan hämtas genom att välja Oscillator i Indikator-menyn. I modifieringsfönstret kan handlaren lägga till en nivå med värdet 50. Det finns en klyfta mellan RSI-trenden och marknadstrenden. Marknadstrenden går fortare än RSI-trenden. RSI-trenden gick upp till 70-nivån och passerade även denna nivå. När RSI-trenden ligger över 70-nivån har marknaden hamnat i en Överköpt situation. RSI-trenden förutsåg en nedåtgående marknadstrend. Handlaren kunde således lägga en Säljorder. Trenden har passerat 30-nivån mot botten följt av en uppåtgående rörelse. När den har passerat 30-nivån kunde handlaren lägga en Köporder på symbolen. En annan Överköpt situation på RSI-trenden följt av fluktuerande rörelser runt 70-nivån. Efter att RSI-trenden har passerat 70-nivån i nedgående riktning kunde en Säljorder ha lagts. Ett annat exempel på en Översåld situation där RSI-trenden låg under 30-nivån. Efter att RSI-trenden passerat 30-nivån och rörts sig mot toppen kunde handlaren ha lagt en Köporder. RSI hjälper oss identifiera Överköpta och Översålda situationer. När RSI-trenden ligger över 50-nivån är en uppåttrend mer sannolik än en nedåttrend. Om RSI-trenden är lägre än 50-nivån rekommenderas att man lägger en Säljorder. Support- och resistance-linjer kan ritas ut på RSI-diagrammet. Exempelvis finns en support-linje på RSI vid relativ handel kan en supportlinje ritas på marknadstrenden. Genom att jämföra nedgångars tidsram på marknaden och RSI visar att RSI förutser den nedåtgående trenden före marknaden påbörjar dess nedgående rörelse. Ett Engulfing candle-mönster har även bildats på marknadstrenden. Detta Engulfing-mönster täcker föregående candlestick helt, således utgör det ett idealt Engulfing-mönster. En god möjlighet har uppstått för att lägga en Säljorder. Även vid föregående Översålt-exemplet kunde handlaren upptäcka en Nivå som hade en betydande effekt på marknadspriset. Man kan spekulera i marknadstrenden med hjälp av RSI-oscillator. En nedgående trend på RSI kan ritas ut. Samtidigt har marknadspriset sjunkit. När RSI-trenden passerades i uppåtgående riktning har marknadspriset ökat till omkring 1600 pips. Ett hammarmönster har också bekräftat uppåttrenden.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Reversal Trading Signals on Uptrend or Downtrend Price

Relative Strength Index-RSI Indicator - Over bought ad Oversold Levels - Saturation in Financial Market

Relative Strength Index-RSI Indicator - MetaTrader 4, Engulfing Candlestick - Bullish and Bearish

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates