R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

R-strategi

0 0 Vote
Instructor

R-strategi

Sextiosjunde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del går vi ingående genom R-strategi.

R-strategi

R-strategi genererar pålitliga och kraftfulla signaler trots sin enkla struktur och metod. Med hjälp av R-strategi kan handlare upptäcka trendriktningar och viktiga centralpunkter (pivots)som bildas i slutet av trender. Handlare kan helt enkelt använda R-strategi tillsammans med kraftfulla och betydande support- och resistance-linjer.

Tidsramar

Handlare kan utnyttja R-strategin på samtliga tidsramar. Emellertid kan de mest pålitliga signalerna skaffas i H1 och längre tidsramar.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Symboler

R-strategin fungerar på alla symboler: Valutahandel, Varor och Värdepapper.

Kompletterande verktyg

Handlare kan kombinera R-strategin med RSI, Candlesticks, Divergens, Dold Divergens och Fibonacci-mönster.

Viktiga kommentarer

Handlare måste ta följande aspekter i beaktning:

 1. Marknadspriset måste nå support-linjen minst 2 gånger. En Support-linje med fler än 4 träffar är en ideal support-linje.
 2. En passande support-linje har en vinkel som är större än 15 grader. Det ideala är en vinkel som är större än 25 grader.
 3. Passande tidsramar är H4 eller längre.
 4. Om marknadspriset återvänder till resistance-linjen betydligt senare än den korsar en given resistance-linje, då är R-strategin mer effektiv.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Säljsignal

Ett pris korsar resistance-linjen i stigande riktning med kompletta candles ovan resistance-linjen och sedan återvänder mot den givna resistance-linjen. Om priset passerar resistance-linjen i sjunkande riktning och Stängningspriset på en candle bildas under denna linje, då skulle en säljsignal genereras efter att priset sjunker under Low-priset på denna candle.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Tre ?Take Profit?-priser kan identifieras enligt följande:

 1. Längden på en Bearish candle som bildas under en resistance-linje är lika med X1. Således kan 1:a TP-priset vara X1 pips lägre än ingångspriset.
 2. Distansen mellan Low-priset på en given candle och High-priset på candle på den sista toppen är lika med X2. Därmed kan handlaren betrakta TP-priset som X2 pips lägre än ingångspriset.
 3. Om ett kraftfullt mönster bildas i denna region kan handlare hitta 3:e TP-priset genom detta mönster.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

SL-priset kan bestämmas genom det TP-pris som handlaren väljer.

I grafen, efter att marknadspriset har nått resistance-linjen 4 gånger, har det korsat den givna linjen i en stigning och sedan återtagit en sjunkande riktning. I och med att en candle bildades under den givna resistance-linjen skulle handlaren kunna lägga en Säljorder. TP-priset skulle kunna bestämmas utifrån längden på Bearish candle, distansen mellan Low-priset på denna candle och High-priset på candle på den sista toppen, samt även utifrån ett Flagg-mönster i detta område som kan hittas med en kortare tidsram. SL-priset varierade utifrån valt TP-pris.

Viktiga kommentarer

 1. Då priset stiger mot resistance-linjen utan att röra vid eller korsa något, om en kraftfull Bearish candle bildas nära resistance-linjen, då genereras en kraftfull och pålitlig Säljsignal efter att priset hamnar under Bearish candle. I den vänstra grafen korsade priset aldrig den stigande resistance-linjen. Och efter att det steg till nära denna linje har en ?Mörkt Moln?/?Engulfing?-candle bildats. Således skulle handlaren kunna lägga en order under Low-priset på den givna candle.
 2. Efter att priset har passerat resistance-linjen och sedan återvänt till den, om en kraftfull Bullish candle bildas på resistance-linjen, då skulle en pålitlig Köpsignal genereras. I den högra grafen har marknadspriset passerat resistance-linjen. Efter att Marknadspriset återtagit riktning mot linjen lyckades priset inte passera den.  En Piercing-linje/Engulfing candle har bildats på denna resistance-linje. Därmed skulle handlaren kunna lägga en Köporder. Efter att priset korsade resistance-linjen i sjunkande riktning skulle handlaren kunna lägga en Säljorder under Bearish candle.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Köpsignal

När priset passerar resistance-linjen i sjunkande riktning med kompletta candles över resistance-linjen och sedan återvänder mot den givna resistance-linjen, om priset korsar resistance-linjen i stigande riktning och Stängningspriset på candle bildas ovan denna linje då skulle en Köpsignal genereras efter att priset hamnat högre än High-priset på denna candle.

Tre ?Take Profit?-priser kan identifieras enligt följande:

 1. Längden på Bullish candle som bildas ovan resistance-linjen är lika med X1. Således kan 1:a TP-priset vara X1 pips högre än ingångspriset.
 2. Distansen mellan High-priset på den givna candle och Low-priset på candle i den sista dalen är lika med X2. Således kan handlaren betrakta TP-priset som X2 pips över ingångspriset.
 3. Om ett kraftfullt mönster bildas i detta område kan handlaren hitta 3:e TP-priset med hjälp av detta mönster.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

SL-priset kan bestämmas med hjälp av det TP-pris som handlaren väljer.

I grafen, efter att marknadspriset har nått resistance-linjen 5 gånger, har det korsat den givna linjen i sjunkande riktning och sedan återtagit en stigande riktning. Eftersom en candle bildats ovan den givna resistance-linjen, kan handlare lägga en Köporder. TP-priset kan bestämmas genom längden på Bullish candle, det vill säga distansen mellan High-priset på denna candle och Low-priset på den sista dalens candle. Emellertid fanns det inget giltigt mönster i detta område. SL-priset varierar utifrån valt TP-pris.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Viktiga kommentarer

 1. När priset sjunker mot resistance-linjen utan att korsa den, om en kraftfull Bullish candle bildas nära resistance-linjen, då genereras en kraftfull och pålitlig Köpsignal efter att priset stigit högre än denna Bullish candle. I den vänstra grafen lyckades priset inte korsa den sjunkande resistance-linjen under en lång tid. Och efter att den sjunkit nära linjen har en Bullish Hammare-candle bildats. Således kunde handlaren lägga en Köporder ovanför High-priset på denna candle.
 2. Efter att priset har passerat en resistance-linje och sedan återvänder till den, om en kraftfull Bearish candle bildas vid resistance-linjen, då kommer en pålitlig Säljsignal att genereras. I dne högra grafen har marknadspriset passerat resistance-linjen. Marknadspriset kunde inte passera linjen i stigande riktning efter att priset återvänt mot den. En Engulfing candle har bildats vid denna resistance-linje. Således skulle handlaren kunna lägga en Säljorder.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

I GBPUSD-diagrammet i en dagsbaserad tidsram kan handlaren upptäcka R-strategin i stigande trend. Efter att marknadspriset nått resistance-linjen 3 gånger, korsades linjen i stigande riktning. Sedan återvände marknadspriset i sjunkande riktning och en Bearish candle bildades under resistance-linjen. Handlare skulle kunna lägga en Säljorder under denna candle. Denna strategi identifierar centralpunkterna väl i slutet av trenden.

I ett annat exempel i en sjunkande trend har marknadspriset nått en kraftfull resistance-linje. Emellertid kunde resistance-linjen inte korsas. Vid en specifik punkt nära resistance-linjen har en kraftfull Engulfing/Piercing-linje bildats. Således kunde handlare lägga en Köporder över candle.

Många signaler har genererats med hjälp av denna strategi som i detta exempel. Efter att marknadspriset har haft 4 träffar passerades slutligen resistance-linjen i sjunkande riktning. En Bullish Engulfing candle stängdes över resistance-linjen. Således kunde handlaren lägga en Köporder över denna candle med TP-priset 65 pips över ingångspriset. En kraftfull Level fanns även.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Det finns även ett annat exempel på denna strategi i en stigande trend. Marknadspriset har rört vid denna stigande resistance-linje 4 gånger. Slutligen korsades resistance-linjen av marknadstrenden, följt av en sjunkande trend. Efter en Bearish candle bildats under resistance-linjen kunde handlaren lägga en Säljorder ned ett ingångspris under denna candle. TP-pris kan ligga 63 och 84 pips lägre än ingångspriset. I ett annat exempel har marknadspriset träffat resistance-linjen 4 gånger och efter ett utbrott har det återtagit en sjunkande riktning. Efter denna Bearish candle kunde handlaren lägga en Säljorder med ett TP-pris på 85 pips under ingångspriset.

På en sjunkande trend lyckades marknadspriset korsa resistance-linjen i sjunkande riktning efter 4 tidigare försök. Efter att marknadspriset fortsatt över resistance-linjen kunde handlaren lägga en Köporder över denna Bullish candle. Utöver denna strategi kan man även se att ett speciellt candle-mönster också har bildats. TP-pris kan ligga 97 eller 155 pips högre än ingångspriset. Marknadspriset kan öka till 220 pips över ingångspriset.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Ett annat exempel på R-strategin visar hur handlaren kan lägga en Säljorder med ett TP-pris 63 pips lägre än ingångspriset. Handlaren kan använda denna användbara strategi för varje symbol. Exempelvis i en stigande trend i ett dagsbaserat diagram har priset nått resistance-linjen 4 gånger tills det tillslut korsade linjen i stigande riktning. Efter att priset fallit under resistance-linjen kunde handlaren lägga en Säljorder under denna Bearish Engulfing candle med TP-pris 308 pips under ingångspriset. En annan R-strategi visar att föregående Säljorder kunde ha längre TP-pris, 650 pips under ingångspriset. Marknadspriset nådde det antagna TP-priset. Två R-strategier bredvid varandra. Handlaren kan även lägga en Köporder över den långa resistance-linjen när en Bullish Engulfing candle har bildats. 1:a TP-priset på föregående Säljorder kan vara 308 pips under ingångspriset och 2:a TP-priset, när det gäller den andra R-strategin, kan vara 650 pips under ingångspriset.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Denna strategi fungerar på alla tidsramar. I Guld-diagrammet kan handlaren rita R-strategin som genererade en Säljorder under denna Engulfing candle. TP-pris blir 394 pips lägre än ingångspriset. Priset djunker till 390 pips under, runt $1171. Denna Säljsignal genererades i motsats till antaganden som vissa handlare gjorde som spekulerade i att Guld skulle nå högre efter att priset nått $1900.

Handlare måste öva många gånger för att upptäcka denna passande och pålitliga strategi som identifierar vändpunkter eller fortsättningspunkter.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates