Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Tekniker för Handel med Prisbaserade Åtgärder

7 2 Votes
Instructor

Tekniker för Handel med Prisbaserade Åtgärder

Femtionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att tala omPrisåtgärderinom Handelsteknik.

De flesta finansiella institut, banker och professionella handlare använder metoder med prisbaserade åtgärder för att upptäcka Sälj- eller Köp-ingångspriser vid lämplig tidpunkt.

Köpområde

Köpområde är ett område i en nedåtgående trend där en uppåtgående punkt bildas och en lång eller kort uppåtgående trend väntas komma.

Säljområde

Säljområde är ett område på en uppåttrend där en nedgång bildas där en vidare lång eller kort nedgång väntas.

Vänteområde

Vänteområde är ett område utan någon giltig Köp- eller Säljsignal. Därmed måste handlaren vänta på ett lämpligt Köp- eller Säljområde uppstår efter exempelvis en viktig nyhet eller händelse. Handlare måste beakta verkliga Köp- eller Säljområden inte alltid finns tillgängliga. Således kräver en lyckosam handel kunskap, erfarenhet och tålamod.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Strategier med prisbaserade åtgärder

När marknadstrenden rör sig i en riktning på grund av höga volymer eller antal liknande order då avslutar de flesta effektiva handlare sina order helt eller delvis vid specifika punkter där marknadstrenden tros byta riktning under kort eller lång tid. Exempelvis har handlare lagt Säljorder på en nedgående trend och efter en del nedgång har de flesta experterna stängt sina Säljorder precis innan en korrigerande punkt eller en vändpunkt. Därmed kunde de lägga Köporder vid dessa specifika pris. En skicklig handlare väntar alltid på vändpunkter för att lägga en lämplig order med lämplig vinst för olika trendförhållanden.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Verktyg som kan användas

Verktyg som handlare brukar använda vid Prisbaserade åtgärder är följande:

 • Levels (nivåer), support- och resistance-linjer
 • Mönster
 • Candlesticks
 • Indikatorer
 • Strategier, såsom Andrew?s Pitchfork

Mönster bör användas noggrant eftersom de har nyckeleffekter på strategier med prisbaserade åtgärder.

Handlare som handlar utifrån Grundläggande Analys använder sig av teknisk analys för att hitta lämpliga ingångs- eller stängningspriser. Uppenbarligen använder handlare som handlade utifrån Teknisk analys de ovan nämnda verktygen för att hitta de lämpligaste ingångs- och stängningspriserna.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Tidsramar

Handlare måste ställa in tidsramar i månadsformat och bör sedan stegvis ändras till ett önskat tidsformat. I varje tidsformat måste handlare bestämma betydande levels, support-/resistance-linjer, mönster, candles, indikatorer och strategier. Exempelvis, om en handlare vill lägga en order på H1-tidsramen, då måste han/hon, efter att ha ändrat tidsramen till M1, minska tidsomfånget till H1 samtidigt som huvudverktygen används vid lämpliga punkter. H4 är den mest användbara tidsramen som används av professionella handlare.

Fördelar med Prisbaserade åtgärder

Det finns flera anledningar till att handlare bör använda Prisbaserade åtgärder:

 1. De flesta handlare lägger order utifrån mönstersignaler. Ibland kan mönstren delvis bildas och generera falska och opålitliga signaler på grund av ogiltiga punkter eller oberäkneliga trender. En handlare kan förutse framtida marknadstrender genom att analysera marknadstrenden och mönster genom att använda Prisbaserade Åtgärder. Exempelvis kan handlare spekulera i huruvida trenden kommer att fortsätta till TP-priset som genererats av ett specifikt mönster eller om trenden kommer att byta riktning när den når 40 % av vägen mot TP-priset.
 2. Handlare kan bestämma korrekt position för TP-priset för att generera lämplig vinst.
 3. Handlare kan bestämma exakt plats för SL-priser. Om handlaren bestämmer ett brett SL-pris då kan allt kapital förloras. Om ett kort SL-pris väljs kan priset ändra riktning mot det önskade TP-priset efter att ha rört vid SL-priset så att ordern stänger med förlust. SL-priset kan identifieras med precision.
 4. Handlare kan utveckla effektivitet med en använd strategi om start och slutpunkten på en trend kan förutses noggrant.
 5. Handlare kan förbättra sin Risk- och Pengahantering genom att implementera Prisbaserade Åtgärder. Eftersom handlare använder sig av Hävstång som ges av mäklare, kan de lägga fler order med högre risk för att tjäna högre vinstsummor. Men opassande tidpunkter eller tidsramar för order kan orsaka stora kapitalförluster. Ibland kan handlare spekulera i om en trend kommer att ändra riktning mot TP-priset när marknadspriset fortsätter mot SL-priset. Men detta kan sluta i ?Margin Call?.
 6. Handlare kan noggrant överväga båda riktningar på en trend när han/hon ska lägga en order efter att ha använt sig av Prisbaserade Åtgärder. Exempelvis trodde några handlare att priset på Guld skulle öka mot 2000 efter att det hade nått 1300. Men de övervägde inte vidare prisfall. Priset på Guld minskade vidare till 900 och de flesta handlarna förlorade sitt kapital. Handlare kan bestämma några nivåer (levels) på båda sidor för att, om Marknadspriset, bryter någon av dem bör handlaren överväga en ny order utifrån senare rörelser på marknaden.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Den lämpligaste tidspunkten

Lördagar och söndagar är bästa tidpunkten för att analysera öppna order och passande punkter för nya order. Om handlaren vill lägga en order på en kort tidsram, eller när en skarp och abrupt rörelse sker, då måste handlaren uppdatera sin information före London-sessionen startar.

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Vanliga symboler

Handlaren bör välja de lämpligaste och vanligaste paren och varorna såsom:

 • EURUSD
 • GBPUSD
 • Guld
 • Olja

Handlaren måste undvika att använda icke-populära symboler i sin analys såsom symboler som har CHF, TRL. Finansiella, Skatte-, Ränte- och Exportregleringar har betydande effekt på marknadstrenden och priset. Således, grundläggande frågor har betydande effekt på marknadstrenden snarare än det Tekniska objektet. Därför har mindre betydelsefulla symboler mindre eller ingen effekt på marknadstrenden.

Lämplig Plattform

FXPro erbjuder den mest övertygande plattformen och har en god plattform med föga ?prisbuller?samt har lång tillgänglig historik för alla symboler. Därmed har handlare tillgång till historik kring specifika symboler, vilket är nödvändigt när man analyserar med Prisbaserade Åtgärder. Exempelvis visar diagrammet för Oljesymbolen på FXPro MT4-plattformen historik från 2002. Därmed kan handlaren analysera marknadstrender inom olika tidsramar. Det rekommenderas starkt att handlare använder 2 plattformar parallellt. En för att analysera marknadstrender och en annan för att lägga order. Handlare kan analysera mer rationellt när han/hon inte distraheras av sina öppna order. Handlare måste alltid titta på marknadstrenden och analysera de senaste trenderna. Emellertid betyder det inte att han/hon bör stänga order vid samtliga marknadsfluktueringar eller -rörelser. Vanligtvis bör TP-priset nås efter en tids fluktuerande.

Betydelsen av Positioner

Betydelsen av vilket pris som väljs för användning i analyser med Prisbaserade Åtgärder har 3 olika levels (nivåer): Low (Låg), Normal och High (Hög). Betydelsen kan förklaras med hjälp av olika faktorer:

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

 1. Tidsramen: Betydelsen av analys av priser på M5 och M15 är låg, medan priser inom tidsramar Veckovis eller månadsvis har större påverkan av analysen med Prisbaserade Åtgärder.
 2. Bekräftelse: Det kan finnas flera signaler, som pekar på samma tendens, som har genererats med hjälp av olika mönster eller candles. Därmed har det stor betydelse för analysen med Prisbaserade Åtgärder. Om det bara finns en bekräftelse på detta pris, då är betydelsenivån för priset snarare normal.
 3. Överlappning: Om en pristrend och utveckling bekräftas med ett annat verktyg på olika tidsramar då ökar betydelsenivån av detta pris.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates