Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Continuation

Pennant-mönster

10 1 Vote
Instructor

Pennant-mönster

Trettiosjätte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi tala om Pennant, Bearish pennant och Bullish pennant. 

Pennant

Pennant är en kombination av ett Flagg- och ett Triangle-mönster i en kontinuerlig rörelse. Det är väldigt viktigt att ingående studera Flaggor och Triangles för att helt förstå omständigheter kring Pennant-mönster. Pennant har ett skaft som Flaggmöster men dess flagga är triangelformadistället för rektangulär.

Bearish pennant

Bearish Pennant visas i den högra grafen. Den formas på en nedåtgående trend och kan ha level eller lutande support- och resistance-linjer. Resistance-linjen har aldrig en nedåtlutning medan supportlinjens lutning aldrig är stigande.

Bullish pennant

Bullish Pennant visas i den vänstra grafen. De bildas på uppåtgående trender och kan ha level eller lutande support- och resistance-linjer. Resistance-linjen har aldrig en stigande lutning medan support-linjen aldrig har sluttande lutning.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Support and Resistance Levels - Breakout Point

H-linje

?Height?, d.v.s. höjden är den vertikala distansen mellan startpunkten på en Pennant Pole och toppen på den första vågen av en Bullish Pennant eller dalen på den första vågen av en Bearish Pennant. TP-priset är H eller H/2 högre än Utbrottspunkten i Bullish-typen och lägre än Utbrottspunkten i en Bearish-modell. I Bullish-typen är SL-priset lägre än den sista dalen till 61.8% av Fibonacci-nivån, medan SL-priset i Bearish-läge ligger ovanför den sista toppen till 61,8% av Fibonacci-nivån.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Flag and Triangle - H and H/2 on MetTrader Price Chart

Flera exampel kan studeras på MT4 för vidare övning. Om vi tittar på en dagstidsram för Guld så har ett Triangel-mönster formats och marknadspriset antas sjunka. TP-priset kan definieras genom att rita en Fibonacci på första swing från dess topp till dalen. Handlaren kan rita en Pole på trenden och således kan ett Bearish-mönster ta form. TP-priset som ligger på ungefär 500 pips kan beräknas genom att omplacera H-trendlinjen till Utbrottspunkten. Om handlaren försöker hitta ett Triangel-mönster då ska TP vara lägre än H-summan i ett Pennant-mönster. Pennant-mönster bildas frekvent på Guld-symbolen. Ett annat exempel på Pennant under nedgående trend kan ses här där TP-bör har passerat H/2 pips.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Continuation Trading Strategy - Breakout Point

Under en längre tidsram, såsom månadsvis, finns flera Pennant-mönster. Ett Bullish-mönster har bildats under en uppåtgående trend. Ett Triangle-mönster visar ungefär 2000 pips för TP-priset över Utbrottspunkten. medan vimpelmönstret visar 3222 pips högre än Utbrottspunkten. Även ett annat Bullish Pennant-mönster på en uppåtgående trend kan hittas här. TP-priset bestäms genom att använda H-Trendlinjen som bör omplaceras till Utbrottspunkten. Kvoten av TP och SL är ganska hög i detta mönster. Exempelvis låg SL-priset under den sista dalen och på 61,8%Fibonacci-nivå. Det finns en annan betydelsefull Level vid 50% på Fibonacci som kan användas för bestämma SL-priset i detta exempel.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates