Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Ordertyper och Specifikationer

8 1 Vote
Instructor

Ordertyper och Specifikationer

Tjugonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi att prata om olika ordertyper och specificeringar, vinst- och förlustsummor, inväntande order, ändrade order och avslutade order.

Direkt Genomförande

            Order kan delas in i två typer utifrån hur de genomförs: Direkt Genomförande och Marknadsgenomförande. Om en mäklare erbjuder order med Direkt Order och en handlare vill göra en order handel på en symbol med ett exakt pris då MÅSTE mäklaren genomföra orden på exakt pris som handlaren önskar. Om ordern inte kan genomföras kan mäklaren fråga handlaren om han/hon kan tänka sig ett närliggande pris. Om mäklaren inte erbjuder Direkta Order men handlaren ber om att genomföra en order vid ett exakt pris och handeln inte lyckas genomföras vid det önskade priser har mäklaren rätt att genomföra ordern på en närliggande prisnivå. Att köpa och sälja genom Direkt Genomförande är precis som namnet säger medan Marknadsgenomförande handlar om att ?Köpa enligt marknadsläget? och ?Sälja enligt marknadsläget?.

Ta Vinst

Ta vinst eller vinstbelopp, förkortat på engelska som TP (Take profit). Det är en gräns som man sätter för en order som innebär att du godtar ordern om marknadspriset ger dig din vinstmarginal. I praktiken innebär det att om priset når din gräns för att ta vinst, då genomförs ordern automatiskt. Naturligtvis måste vinstpriset på en köporder vara högre än det nuvarande priset.

Stopförlust

Stopförlust eller förlustsumma förkortas på engelska som SL (Stop loss). Det är priset som du väljer för att begränsa förlusten om marknaden går i motsatt riktning till vad du har förutspått inför ordern. Vid en köporder är SL lägre än nuvarande pris. Vid försäljning är SL högre än nuvarande pris. SL rekommenderas särskilt på marknader med mycket volatilitet och på helgen när det blir en stor skillnad gap mellan fredags- och måndagspriset. Volymen på skillnaden kan vara mellan 10 och 200 pips.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Garanti

Vissa mäklare som ICMBrokers kan garantera att verkställa SL och TP -priser under arbetsdagar på marknaden (exklusive skillnaden mellan fredag ​​och måndag). Så din beställning skulle stängas automatiskt så snart SL eller TP möts av marknadspriset. Garanti är oerhört viktigt för parter som handlar med guld, olja och aktier.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Spridning

När marknadspriset fluktuerar mycket kan handlaren inte öppna eller stänga en order vid exakt den summa som önskas. Därför sker prisförändringar eller omformulering av villkoren. För att en mäklare ska kunna avsluta eller öppna en order på en ungefärlig summa nära önskat pris bör handlaren ange ett önskat pris i Orderfönstret. Det här alternativet är tillgängligt på en mäklare som erbjuder order med Direkt Genomförande. Mäklare som erbjuder order med Marknadsgenomgörande har redan tillämpat denna möjlighet på alla order.

Orderfönster

En handlare kan öppna Orderfönster på olika sätt. Det enklaste sättet är att trycka på knappen Ny Order i övre verktygsfältet eller genom att trycka på F9 som är ett kortkommando. Önskad Symbol kan väljas i det första fältet. Där listas endast aktiva symboler som tillhandahålls av mäklaren. Till exempel är EURUSD_Ask inte tillgängligt hos FXOpen-mäklare eftersom denna mäklare representerar både EURUSD och EURUSD ?Ask-symboler. På Market Watch visas båda symbolerna om en näringsidkare håller markören över symbolerna utan någon ytterligare rörelse visas en ruta med information kring respektive symbol. "Nej" framför ett Handelsalternativ innebär att denna symbol inte finns tillgänglig för handel hos denna mäklare. Så EURUSD är en handelsbar symbol i FXOpen. Efter att ha öppnat fönstret Ny Order och om användaren ändrar diagrammet till GBPUSD samt sedan tar upp EURUSD_Ask-diagrammet hamnar symbolen GBPUSD automatiskt i rutan. Det är viktigt att välja en handelsbar symbol i orderfönstret.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

 Den volym som önskas av handlaren anges i nästa ruta. Kommentarrutan är bra att använda inför framtiden om handlaren vill få vidare informationen eller förklaring kring handeln. Då FXOpen inte har Direkt genomförande-order består Sälj/Köp-knapparna av "Sälj enligt marknaden" och "Köp enligt marknaden". Detta innebär att en mäklare inte garanterar att din beställning kan öppnas exakt på ditt önskade pris utan ett närliggande tillgängligt marknadspris väljs automatiskt av mäklaren. Till exempel har en Säljorder valts utöver tidigare Säljorder. De kan överskådas om man väljer ett tidigare tidsintervall. En näringsidkare kan helt enkelt välja Köpalternativ genom att trycka på "Köp enligt Marknaden".

Handlaren kan ansöka om ett konto hos en mäklare som ger Direkt Genomförande, såsom FXPro. När knappen Ny Order väljs aktiveras fälten SL och TP där handlaren kan justera summor. Handlaren kan använda knapparna upp/ner för dessa fält. Då justerar MT4 det nuvarande priset automatiskt. Orderform visas i ett skrivbart fält. Handlaren kan använda sälj- eller köpknappen beroende på hans/hennes preferenser. För att ta bort prisförändringar eller omformulering av villkor situation på en volatil marknad kan användaren använda "Aktivera maximal avvikelse från offererat pris" i kryssrutan. Maximal avvikelse visar graden av pips som en mäklare tillåter för en beställning på en volatil marknad. Till exempel kan det handla om 4 eller 10 pips, som bygger på en näringsidkare tillstånd. Till exempel har en säljorder angetts för symbolen EURUSD motsvarande 0,1 lot. Även om TP kan anges manuellt skulle det vara mer lämpligt att fastställa TP siffror med upp/ner-knappen. För en säljorder måste TP vara lägre än det aktuella priset. I detta exempel måste handlaren minska TP-beloppet. I nästa placerar handlaren en säljorder på EURUSD med angivet TP-pris genom att trycka på sälj-knappen. På senare MT4-plattformar kan handlaren välja, ändra och ta bort TP- eller SL-pris. Vidare kan dessa lätt flyttas till diagrammet.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Handlare måste tänka på att det finns stora skillnader mellan Demokonton och Verkliga konton som erbjuds av en och samma mäklare. De flesta mäklare har lägre provisionsnivåer och spread och har snabbare plattform svarstjänster för Demokonton än för verkliga konton. Utmärkt service på Demokonton innebär inte att man får samma tillfredsställande tjänst på ett Verkligt konto.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Inväntande order

Inväntande order kan delas in i Gräns- och Stopporder.

En Köpgräns-order bör läggas när man tror att marknaden kommer att stiga efter det når ett visst pris (ingångspriset) som är lägre än nuvarande pris under en nedåtgående utveckling. Så en Köpgräns beställs för ett pris som är lägre än nuvarande priset då det förutspås en uppåtgående prisutveckling.

Köpstopp-order görs för ett högre pris då handlaren förutspår att marknadspriset kommer gå upp till ett visst belopp, följt av ytterligare ökning. Därför måste Köpstopp-order placeras på ett högre pris än det nuvarande priset.

Säljgräns-order ska placeras när handlare tror att marknadsutvecklingen kommer att bli nedåtgående efter att det nått ett visst pris (ingångspriset) som ligger högre än det nuvarande priset på en uppåtgående trend. Handlaren kan beställa en Säljgräns till detta pris. Han/hon måste därför ange ett högre pris än det nuvarande priset.

En Säljstop-order placeras när ytterligare prissänkningar förväntas efter att marknadspriset efter att först ha sjunkit till ett specifikt pris som är lägre än nuvarande pris. Därför måste handlaren välja ett lägre pris i stället för det nuvarande priset vid en Säljstop-order.

Sammanfattningsvis måste Gränsorder göras då marknaden kan få riktningsändring efter ett angivet pris medan Stoporder görs då handlaren förutspår att det INTE kommer att ske någon trendförändring på marknaden även om priset når en specifik prisnivå.

För varje inväntande beställning kan handlaren bestämma ett utgångsdatum då ordern kommer att aktiveras ifall priset når det angivna priset. Ett exempel förtydligar saken. En handlare öppnar fönstret Ny Order med EURUSD-symbolen. Ordertyp ändras till Inväntande beställning. Ett nytt vall kommer upp på ett Orderfönster. I det här exemplet väljs Köpstop-order så att utgångspriset måste vara högre än det nuvarande priset. En kommentar visas på botten av Orderfönstret och visar lägsta antalet pips handlaren måste lägga till det aktuella priset för att kunna placera en Köpstop-order. Det kan vara mellan 2 och 20 pips på Valutamarknaden, det normalt är högre på varumarknaden. Med tanke på att det nuvarande priset i detta exempel är 1,37221, kan Köpstoppet för priset vara 1,37400. När du har klickat på knappen ?Place? (Lägga order)läggs ordern och kommer att visas i diagrammet tillsammans med tillhörande information. Till exempel kan handlaren tro att priset kommer att gå upp, men kommer först att sjunka till ett visst värde innan det påbörjar en uppåtgående utveckling. Så en Köpgräns-order med priset 1,37020 kan då placeras på EURUSD. Baserat på näringsidkarens prognoser, skulle marknadspriset sjunka till en viss nivå, följt av en stigande trend mot ett pris som är högre än 1, 37400.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

För GBPUSD-symbolen förutspår en handlare en nedåtgående trend. Han/hon kan beställa ett säljstopp vid ett pris som är 10 pips lägre än det nuvarande priset. Priset på 1,6790 sätts då in i prisrutan och man klickar på ?Place?-knappen. Om handlaren förutspår en liten rörelse uppåt före en nedgång trend kan han/hon placera en Säljgräns-order för priset på 1,6850. Båda order visas i diagrammet. Om Utgångsdatum bör anges vid ordern kan handlaren högerklicka på önskad order. Tidpunkt kan ändras i menyn rutan kryssas i för att aktivera funktionen. Utgångsdatum kan väljas när handlaren vill lägga en ny order eller till och med i ett modifieringsfönster för tidigare order. Utgångsdatum kan ställas in med ett visst klockslag, dag, månad och år. Ordern med utgångsdatum är då aktiv tills utgångsdatum nås.

Modifiera

En modifiering av en order kan göras vid SL, TP, eller på utgående datum för valfri order. Orderna finns listade under handelsfliken på ett Terminalfönster. TP-fältet för dessa order med mindre än 10 pips till TP-priset visas i grön färg, medan SL-fältet på en order med mindre än 10 pips avstånd till SL priset visas med röd färg. Utförda order kategoriseras i en del medan inväntande order hittas i en annan grupp. Till exempel kan en genomförd säljorder ändras genom Modifiera eller Ta bort Orderalternativ i högerklicksmenyn för en order. I det här exemplet tillämpas inte SL-pris av handlaren. Det kan matas in manuellt. Alternativt kan handlaren välja hur mycket klyfta som accepteras mellan nuvarande pris och SL-pris ur Nivåfältet. Värdet på nivån visas i pipette-enheter, så 100 poäng innebär en klyfta på 10 pips gap. SL- och TP-priserna kan således ändras via modifieringsfönstret. De kan tas bort genom att välja deras storlek, följt av backsteg på tangentbordet och de kommer då att tas bort från ordern. Handlaren kan helt enkelt lägga till SL- och TP-priser på alla order i fliken Handel på modifieringsfönstret. Modifiering av inväntande order kan tillämpas på samma sätt. Till exempel på en Köpstopp-order kan handlaren ändra pris, SL, TP, och utgångsdatum. Väntande beställningar kan tas bort genom modifieringsfönstret, annars kan handlaren tillämpa raderingsknappen längst till höger på varje order på Handelsfliken på ett Terminalfönster.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Trailing Stop/Break Even

I en handel där priset rör sig mot en TP-punkt kan handlaren göra ett val som innebär att SL-priset blir en startpris-order. Detta alternativ kallas Trailing Stop. Handlaren bör då definiera en Trailing Stop-summa så att om priset rör sig mot TP-priset med högre hastighet än önskat kan SL aktiveras automatiskt på ett nytt pris med hjälp av ett Trailing stop-belopp utifrån det nuvarande priset. Break Even (att gå jämnt ut) är ett annat alternativ där SL-priset kan flyttas manuellt på orderpriset av handlaren.

Ett exempel illustrerar hur man utför ett Trailing Stop-val på en order. På terminalfönstrets handelsflik kan handlaren högerklicka på en symbol och ett Trailing Stop kan väljas utifrån valfritt belopp. I det här exemplet är Trailing stop-beloppet satt till 15 poäng. Detta innebär när priset rör sig 15 pipetter mot TP-priset, hamnar SL 15 pipetter från nuvarande priset. Om marknadspriset sjunker mot TP-punkten kommer SL att bli orderpriset och med ytterligare rörelse mot TP-priset kommer SL att flyttas till det nya priset med 15 pipetter från det nuvarande priset. Normalt skulle små Trailing stop-värden stänga en order på ett abrupt sätt eftersom ett värde på 15 pipetter är ett litet värde som en marknad med normal fluktuation kan nå på kort tid. Denna order stängs automatiskt eftersom nya SL-priset uppnås genom en liten svängning. En annan order kan placeras med specifika belopp för TP och SL. Om handlaren vill nå högre positioner bör han/hon välja ?Custom option? samt ange valfritt belopp. Uppmärksamma att detta värde anges i pipette så om handlaren vill välja 40 pips ska 400 pipette anges. 400 punkters Trailing Stop är en rekommenderad nivå på en marknad som fluktuerar normalt.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Stängningsposition

Order kan stängas helt eller delvis. Alla aktiva order visas i terminalfönstret. Vissa kan ha 0,1 lot medan andra har mer volym. Till exempel kan handlaren stänga en order genom att ändra i fönstret. En order kan stängas helt genom att trycka på knappen Stänga i modifieringsfönstret. En order kan även delvis stängas genom att ändra volymen för en viss order i modifieringsfönstret. För en order på 1 lot då handlaren anger 0,2 lot i volymfältet och sedan klickar på knappen Stäng, kommer endast 0,2 lot att dras från den givna ordern. Den återstående volymen av ordern är 0,8 lot. En delvis stängning av en order beror på vilken typ av konto man har hos mäklaren. Till exempel är volymen från FXPro på varje order 0.1 lot. Så en handlare kan inte minska volymen till mindre än 0,1 lot. Men hos ICMBrokers kan ordervolymen vara 0,01 lot. Där finns möjlighet att delvis stänga en ordervolym på 0,1 lot.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Valutahandlare bör ta hänsyn till att om priset i en säljorder möter SL-nivån kommer ordern att stängas, medan om priset når TP-nivån kommer ordern inte att stängas såvida det passerar TP plus spread-summan. I en köporder måste priset nå TP-priset för att ordern ska kunna stängas. Om priset rör sig mot SL-priset kommer order att stängas även om det inte når SL-priset. SL-priset plus spread ligger närmare orderpriset i jämförelse med bara SL-priset. Om till exempel SL-priset i en order är 1,66955 och spreaden på GBPUSD är 2 pips då kommer ordern att stängas på 1,66975. Vid ett Säljstopp kommer orderplattformen kommer att utföra den inväntande ordern så snart priset når Säljstopp-priset medan Köpstoppen -order kommer att genomföras snabbare med samma mängd spread.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates