Option CP Options Fundamentals - Strike Price and Premium

Grundläggande Information om Optioner och Binära Optioner

0 0 Vote
Instructor

Grundläggande Information om Optioner och Binära Optioner

Sextioåttonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del studeras Grundläggande information om Optioner och Binära Optioner samt skillnaderna mellan dem.

Skillnader mellan Optioner och Binära Optioner

Optioner definieras som kontrakt mellan handlare och det bolag som erbjuder handelstjänster och i vilket handlaren självmant köper en underliggande tillgång, för att köpa eller sälja tillgången vid ett visst pris efter en viss tid. Med tanke på att det inte finns något förbestämt pris för handlaren att sälja eller köpa innan kontraktet löper ut, finns det ingen bestämd vinst från kontraktet.

Vinstsumman stiger om tillgången har nått den önskade summan före utgångsdatum och trenden fortsätter i samma riktning. Kontraktet definieras av strikta regler.

Köp- och Säljoptioner

Optioner kan kategoriseras i två typer: Köp och Sälj. Att köpa en Köpoption bygger på att handlaren förväntar att tillgången kommer stiga i värde innan en viss bestämd tidpunkt. Om handlaren istället antar att priser på tillgången kommer att sjunka inom en viss tidsperiod bör han/hon köpa en Säljoption på den specifika tillgången.

Option Binary Options Fundamentals - Bullish and Bearish Trend Directions -Purchase and Sell Order

Om priset på den inköpta tillgången passerar ?lösenpriset? (det använda priset i kontraktet) vid utgångstiden, då kommer handlaren göra vinst, annars kommer ?premien? som handlaren betalar att förloras.

Om vi jämför med handel på Valutamarknaden handlar Köpobligationer om att köpa och Säljoptioner om att sälja.

I samband med marknaden finns fyra typer av deltagare baserat på position på marknaden:

  1. Köpare av Köpobligationer
  2. Säljare av Köpobligationer
  3. Köpare av Säljobligationer
  4. Säljare av Säljobligationer

Folk som köper Köp-/Säljobligationer kallas Holders (Innehavare) och de som säljer kalas Writers (utskrivare). Köpare av Köp-/Säljobligationer eller innehavare tvingas inte att köpa Köp-/Säljobligationer. Men säljare av Köp-/Säljobligationer (utskrivare)måste däremot lova att köpa eller sälja.

Option Binary Options Fundamentals - Buyer and Seller of Call and Put Contracts - Premium Amount

Till skillnad från att handla av Valutahandelsmäklare erbjuds inte hävstångsmedel av Options- och Binära Options-leverantörer. Därför innebär det mindre risker att förlora stora delar av ditt kapital genom Optionskontrakt jämfört med vid ?pair? på Valutamarknaden.

Binära Optioner

Binära optinoer ör en form av Optioner som ha samma komponenter, såsom premie, lösenpris, och utgångsdatum. Skillnaden mellan Optioner och Binära Optioner är kontraktpremien som väljs av handlaren samt kortare utgångsdatum.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Expiration and Expiry Date - Strike and Target Prices

Många leverantörer av Binära Optioner finns representerade genom sektionen ?Binary Option? på vår hemsida. Rikligt med utvärderingar, angående exempelvis deras regleringsnivå, betalningsmetod, vilka språk man kan handla på, samt värdepappernas fördelar kan läsas enligt vad du själv önskar.

Här presenteras några skillnader mellan Optioner och Binära Optioner:

Utgångsdatum

Binära Optioner kan ha kortare tidskontrakt, såsom en timmes utgångstid. Handlare kan göra omedelbar vinst med fler tillgängliga tidsramar och mer flexibla investeringsval. Medan tidsramen för Optioner kan vara veckovis, månadsvis eller ännu längre, kan utgångsdatum för Binära Optioner vara mindre än en minut upp till några dagar. Exempelvis är 24Option en av de mest kända leverantörerna av Binära Optioner och erbjuder kontrakt med utgångstid på mindre än 1 minut. Detta är fördelaktig för handlare med snabbt handelsmönster.

Option Binary Options Fundamentals - Expiration Time - 24Options Websites - Open Real Accounts

Utbetalning

Utbetalning från leverantörer av Binära Optioner sker som en procent av den premie som valts av handlaren om alla villkor i kontraktet uppfylls och tillgångens pris står vid eller korsar target-priset vid utgångstiden. Detta indikerar att handlare får en bestämd vinstsumma även om priset märkbart passerar target-priset.

Avslutande av Kontrakt

Till skillnad från Optionshandel måste handlare vid Binära Optioner hålla sig till kontraktet tills utgångsdatumet. Därför kräver Binära Optioner att man tänker genom och begrundar villkoren. Några leverantörer av Binära Optioner tillåter att deras handlare förlänger utgångsdatumet, återinvesterar (roll over).  Det finns även de som tillåter att handlarna stänger vinstpositionen redan före utgångstiden för att säkra sin vinst.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Termination and Extend Roll Over Option after Expiry Time

Nu ska vi titta på exemplen kring hur Optioner och Binära Optioner fungerar.

Beräkning av optionsvinst och -förlust

Den 21 februari låg aktiepriset för ett bolag på $115 och premien var $8 den 11 april med ett lösenpris på $124. Detta indikerar att utgångsdatumet är 11:e april och att kontraktets totalpris är $2*100=$200 (kom ihåg att man i ett aktieoptionskontrakt köper 100 andelar). Lösenpriset på $124 visar att om aktiepriset ligger under $124 så är din Köpoption värdelös. Med tanke på premien som du betalade, på $200, så förlorar du redan $200. Vid 2 april har aktiepriset nått $128.54. Din vinst beräknas på följande sätt:

$128.54 - $124 =$4.54

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages and Formula for Profit and Loss Calculations

$4.54 * 100 = $454

$454 - $200 = $254

Detta visar att tills den 2 april är din vinst $254. Den 11 april sjunker aktiepriset på bolaget till $109.99. Sedan löpte kontraktet ut i slutet av 11 april. Till slut har vinsten som gjorts till 2 april försvunnit och du förlorade premien som du betalade i kontraktet, på $200.

Beräkning av vinst och förlust från Binära Optioner

Proceduren i beräkning av vinst vid Binära Optioner är en aning annorlunda. Exempelvis om du vill handla paret USDCHF, som ligger på 0,9644. Du förutser att prisnivån kommer att gå upp till nästa vecka. Genom att kolla på plattformen för leverantörer av Binära Optioner kan du se att Utbetalningen vid en 1-dagskontrakt för ett köp av Köpobligationer på detta valutapar med nuvarande lösenpris på 0,9644 är 85 %. Efter att ha valt en Premie på $200 är kontraktet fullkomligt för detta par med en specifik Premiesumma, utgångsdatum och target-pris.  Om priset vid utgångsdatum (efter 1 dag) stiger ovan lösenpriset kommer du göra en vinst på $200 * 85 % = $170, utöver Premien som du har betalat, $200. Å andra sidan om priset faller till en nivå lägre än 9644, som är lösenpriset, så kommer din förlust att begränsas till Premien.

Hel vs. Noll-vinst

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages - Contract Types and their Specifications

I slutet av ditt kontrakt, visar kommissionsavdelningen ditt resultat.

VINST

Om marknadstrenden och prisrörelsen uppfyller kontraktsvillkoren enligt vad du förutspått kommer du motta den vinst som du kommit överens om med leverantören samt Premien som dragits från din fondkonto.

FÖRLUST

En noll-volym indikerar att du har förlorat ?vadet? och tillhörande Premie, som drogs från ditt fondkonto, och som du förlorar som ett resultat av din förlust.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates