Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Indikatorer för Glidande Medelvärde och deras Egenskaper

0 0 Vote
Instructor

Indikatorer för Glidande Medelvärde och deras Egenskaper

Trettioåttonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer indikatorer för Glidande Medelvärde och deras egenskaper att förklaras.

Glidande Medelvärde-indikatorer

Glidande medelvärde är medelvärdet för ett pris i ett visst antal tidsramar som kan skräddarsys av handlare. Glidande medelvärde som bestäms med mindre antal tidsramar får snabbare rörelse medan fler tidsramar GM-rörelse saktar ner hastigheten eftersom mer information över lag beräknas.

GM klassas in i 4 typer: Simple (Enkel), Exponentiell, Smooth (Mjuk) och Linjära Vägda Glidande medelvärden.

Enkla Glidande Medelvärden (engelsk förkortning: SMA) kan man få av summan av prisinformation dividerat med antalet fall av data som används.

EMA eller på svenska Exponentiellt Glidande kan beräknas med hjälp av summan av varje enskild prisinformation multiplicerat med dess exponentiella summa och dividerat med antalet fall av data som används. Det kan göras tydligare genom att uppmärksamma betydelsen av varje enskild information utifrån dess nyhetsvärde. De senaste uppdaterade nyheterna har större betydelse och effekt på marknaden jämfört med äldre nyheter i tidigare tidningar. Måttet innebär en snabbare rörelse än SMA.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

SMMA eller Mjukt Glidande Medelvärde fungerar som EMA, men med en längre tidsperiod. På grund av en längre period har SMMA en mjukare rörelse än EMA.

LWMA eller Linjära Vägda or Linjära Vägda Glidande Medelvärden kan beräknas genom att summera priser som sedan multipliceras med en specifik vikt och därefter divideras med antalet priser som använts i kalkylen. Den största vikten som multipliceras med det senaste priset är antalet priser som anges i LWMA. Vikten för respektive pris får man från antalet tidsramar från det senaste priset. Så den tidigaste tidsramen multipliceras med 1.

Relationen mellan SMA och ett marknadspris eller ett annat SMA blir enligt följande:

  1. Pris och SMA: Om ett marknadspris ligger runder SMA blir Säljordern mer lämplig. Om ett marknadspris ligger över SMA kommer pristrenden att gå uppåt.
  2. Vid ett pris med 2 SMA gäller att SMA2 > SMA1. Det vill säga, om ett pris ligger under SMA1 och SMA2 ligger över SMA1 kan handlaren placera en Säljorder. Om ett pris ligger över SMA1 och SMA1 ligger högre än SMA2 då är en uppåtgående trend mer väntad.
  3. Vid ett pris med 3 SMA gäller att SMA3>SMA2 > SMA1. Det vill säga, om priset ligger under SMA1 medan SMA3 är det högsta och SMA2 ligger över SMA2 då kommer priset att fortsätta nedåt. Om ett pris är högre än alla SMA och då SMA 3 är indikatorn medan SMA1 ligger ovan SMA2, då är en uppåtgående trend mer att vänta.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

På MT4 kan handlaren importera MA-indikatorer till önskad graf från Trend-delen för indikatorlistan i det övre verktygsfältet. Fönstret för Glidande Medelvärde öppnas då och MA-egenskaper kan där ändras. Handlaren kan ange ett specifikt antal perioder i Parameter-fliken. Ju större antal perioder ju långsammare blir hastigheten på MA-trenden. Handlaren kan bestämma MA-inställningen utifrån MA-metoden. Han/hon kan bestämma prisslutledningsposition för varje candle via funktionen ?Apply to? (applicera på). Handlaren kan exempelvis placera ett Enkelt Glidande Medelvärde med 8 stycken perioder och ange röd färg. Varje MA-punkt beräknas genom att summera de 8 senaste marknadspriserna dividerat med 8. Som tidigare nämnts, om ett pris ligger ovanför SMA kan handlaren lägga en Köporder och vice versa.  Handlaren kan placera en annan SMA för att ha mer pålitliga indikatorer. Andra SMA kan ha 13 perioder med blå färg. Det finns alltså två SMA i grafen med olika rörelser. Om röd linje ligger högre än blå linje och priset ligger högre än röd linje, då är en uppåtgående trend mer sannolik.

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

Det finns en punkt där handlaren kan lägga en Köporder som skulle fortsätta mot 5771 pips högre position. Om priset går under SMA 8 och SMA8 rör sig under SMA13, då kan en Säljorder läggas. Det fanns exempelvis en god möjlighet för handlaren att lägga en Säljorder, men behövde vänta tills alla nödvändiga kriterier först hade uppfyllts. Ett annat SMA med 25 perioder och med färgen mörk orkidé kan användas för mer pålitliga indikatorer. Utifrån denna princip då SMA med fler perioder placeras under SMA med lägre antal perioder och priset når en nivå över alla SMA, det skulle då innebära en god position för att lägga en Köporder. Exempelvis kan vi se en uppåtgående trend med en Köpsignal från SMA-indikatorer. Senare marknadspriser och indikatorsignaler visade inte på några möjligheter att lägga en order förrän en annan Köpsignal på en uppåtgående trend. Glidande Medlevärde är en indikator utifrån tidigarte data och kan inte ge pålitliga och betydelsefulla signaler på en intervallmarknad. Följande specifika indikatorer kan användas som Support- och Resistance-linjer:

  1. EMA med 50 perioder
  2. SMA med 100 perioder
  3. EMA med 200 perioder

Tidigare SMA-exempel kan tas bort från grafen för att sätta in nya MA-indikatorer. Genom enkla analyser av marknadens prisrörelser och EMA50 kan man dra slutsatsen att EMA50 stödjer pristrendens rörelser. EMA50 har en stödjande effekt även om tidsramen ändras till ett annat format. Handlaren kan importera SMA100 och EMA 200 för fler signaler.

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates