MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Menu and Timeframes

Handelsplattformen MetaTrader 4

6.67 3 Votes
Instructor

Handelsplattformen MetaTrader 4

Nittonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi att gå igenom MetaTrader 4-handelsplattformen, den vanligaste plattformen för handel på finansmarknaderna. Vi gick tidigare genom installation- och uppkopplingsprocedur för MT4. En mer detaljerad förklaring kommer att ges i denna del. Efter att ha startat MT4 kommer en sådan här figur att visas på skärmen.

Allmän Information

Mycket information visas i gränssnittet, såsom kontonummer på vänster sida. typ av plattform, vald symbol och respektive tid visas nära kontonummer. Alla funktioner är fördelade mellan horisontella flikar som File, Visa och Infoga och ligger under kontonummer. Vissa funktioner inom varje flik aktiveras separat på de nedre sektionerna. Valbara alternativ kan hämtas av användare till huvudmenyn. Standardinställningen ger redan många olika funktioner och kan bytas ut eller tas bort av användaren. Den första knappen till vänster på den förinställda menyraden tillför nya diagram på skärmen. En annan knapp för större förändringar finns även på den här raden nära knappen ?Lägg till Diagram?. Användare kan också göra en order genom att välja New Order-knappen på denna rad. Nästa rad innehåller olika former av diagram tillsammans justering av tid, mallar och knappar för olika indikatorer.

MetaTrader 4 Trading Platform - Symbols, Orders, Account Number and Owner - Chart Menu and Templates

Marknadsklocka

I fönstret för Marknadsklockan visas de flesta symbolerna med sina Sälj- & Budkurser. Användaren högerklickar på den symbol som önskas för att den ska öppnas. Genom att välja Diagramfönster på alternativmenyn för varje symbol, visas ett nytt diagram över den valda symbolen på skärmen. Användaren kan enkelt ta bort eller ändra storleken på diagrammet. Man kan också dra och släppa olika symboler som önskas på diagrammet för att se marknadspriset. Informationen kring den nya symbolen ersätter då föregående diagram utan att åter behöva göra de inställningar man vill visa i diagramfönstret.

MetaTrader 4 Trading Platform - Trading Software Windows Specification - Chart Menu MT4 - Trading Manu

Tickdiagram:

Användaren kan välja Tickdiagram i symbolernas menyrad för att visa prisrörelser för varje värdeförändringen på marknaden. Det kan innebära flera förändringar även under så lite som 10 sekunder.

Gömma/Visa:

På menyraden för respektive symbol kan användaren antingen välja att dölja eller visa den valda symbolen. Om man gömmer oönskade symboler kan plattformen bli snabbare liksom hastigheten för uppdatering av olika information.

Gömma/Visa Allt:

Genom att dölj alla alternativ tar man bort alla symboler utom de med öppna diagram på skärmen. Valet ?Visa alla alternativ? hjälper användaren att hitta en symbol som saknas.

Symbol:

Valet ?Välja Symbol? hjälper användaren att hitta den symbol som önskas och som är inte är tillgänglig på symbollistan. Symboler kategoriseras efter marknadstyper som mäklaren erbjuder. Klicka på + (plus) för att öppna symboler på den valda marknaden. Genom att dubbelklicka på symbolen, Göm/Visa ändras denna funktion för vald symbol. Egenskaper för den valda symbolen kan undersökas genom att trycka på knappen Egenskaper på höger sida i fönstret.

MetaTrader 4 Trading Platform - High and Low, Pup-up Menu - Tick Chart, Hide and Show All Screen Options of MT4

Det finns andra tillgängliga alternativ här såsom hög/låg, tid, ordna automatiskt, galler, och pop-up-pris. Genom att klicka på Pop-up-pris visas priset i siffror. Vanligtvis när man tittar på växelbutiker kan man se sådana tabeller eftersom de är enkla för vanliga människor att förstå.

Inställningar:

Efter att ha valt önskade symboler och tagit bort de som inte önskas kan användaren spara en lista över symboler som är av störst intresse. Användare kan importera sparade listor genom att klicka på den bland Inställningsvalen. Symboler kan också tas bort på samma vis.

Navigator

Konto:

En person kan ha flera konton med olika mäklare. Det är besvärligt att hämta hem plattformar för samtliga mäklare. Användare kan istället enkelt lägga till sitt konto genom att ange användarnamn, lösenord och server och annan nödvändig information. Konton som har bekräftats hanteras vid ?Konton? i varje mäklares mapp. Användaren kan enkelt ändra sitt konto på plattformen genom att dubbelklicka på önskat konto.

MetaTrader 4 Trading Platform - Navigator Window - Live and Demo Trading Accounts in Brokers

Ett verkligt (live-) konto tillsammans med två demokonton hos FXPro och ICMBroker används här för att illustrera praktiska exempel på handel när man använder flera konton på MT4. MT4 anger om det är ett demokonto eller ett riktigt och klassificerar dem i mappar efter mäklarfirmans namn.

Indikatorer:

Alla installerade indikatorer visas och kategoriseras utifrån deras egenskaper. En skräddarsydd eller en helt ny indikator kan inkorporeras genom att ladda ner filen. Användaren måste kopiera filen till en viss undermapp i MT4-mappen. Varje mäklare har en enskild mapp där man kan klistra in indikatorfiler. Användare måste därför känna igen namnet på dessa mappar. Till exempel har FXPro en undermapp inom MT4-mappen som heter MQL4. Användaren klistrar in indikatorn i denna undermapp. Därefter visas symbolen och kan tillämpas på Indikator-menyn.

MetaTrader 4 Trading Platform - MASCD, Alligator, Momentum, Moving Average and Awesome Indicators

Expertrådgivare:

Alla expertrådgivare finns representerade på Expertrådgivare-menyn. Som vi nämnt tidigare kan en användare ta hjälp av experter för att bättre förutsäga marknadsrörelser. Användarna kan enkelt komma åt de experter de föredrar via Expertrådgivar-menyn.

Terminal

Handel:

Terminalfönstret längst ned på skärmen har olika funktioner som kan väljas på de olika flikarna på den nedre delen. Den första fliken är handel och visar pågående öppna affärer med respektive funktioner såsom tidpunkt och pris, typ, lot-storlek, symbol, margin, provision, swap och förlust- eller vinstsumma som genererats. Den kombinerade summan av alla öppna affärer visas som tillägg till de andra funktionerna.

MetaTrader 4 Trading Platform - Expert Advisor EA Menu and Terminals - Lot Size - Margin Call - Commission

Kontohistorik:

Fliken Kontohistorik visar alla transaktioner som gjorts på kontot. De är kategoriserade utifrån beställningstid och visas från och med en viss tidpunkt som kan ställas in av användaren. Genom att högerklicka på fönstret får man upp en meny där man kan ändra inställningarna meny samt några lämpliga alternativ för vidare användning. ?All historik? visar alla transaktioner från första datum då användaren inledde verksamhet. ?De senaste 3 månaderna? visar affärer som beställs under de senaste 3 månaderna. Användaren kan bestämma en valfri tidsperiod genom att välja ?Anpassad Period?. Fler tidsintervall finns tillgängliga i ?Anpassad Period?.

MetaTrader 4 Trading Platform - Action Type and Expiration Type with Target Price - Candlestick Chart

Nyheter:

Nyheter om allt från finansiella marknader till Globala Händelser presenteras här av mäklaren på plattformen.

Varningar:

På fliken Varningar kan användare skapa påminnelser på MT4-plattformen där åtgärdsformer, förfallotid, symboler, ordertyp, riktpris, varningssignaler, och timeout för belopp kan anpassas av användaren.

Brevlåda:

En viktig del av MT4 är att användare kan kolla brevlådan ofta. Varje förändring av de symboler som finns tillgängliga, utgångstid för olika kontrakt såsom handel med olja eller andra betydande ändringar som utförs av mäklaren visas under denna flik. Det som kanske är av mest betydelse är utgångsdatumet för vissa CFD som användare bör komma ihåg när han/hon har en öppen handel som berör dem.

Andra:

Vid sidan av dessa viktiga flikar har terminalfönstret flera funktioner såsom Signal, Kodbas, Experter, och Journal som innehåller användbar information.

Terminalfönstret kan vara fördelaktigt när användaren går över till öppen handel, såsom Carry-handeln, som vi har nämnt i tidigare delar. Då kan personen hämta viktig information som swappar, vinst/ förlust och provision. Dessa är öppna affärer som vi har gjort på demo-kontot. Det var en kort beskrivning av terminalfönster.

Låt oss nu ta en titt på övre delen av plattformen. Användaren kan ta bort fönstren genom att klicka på fönstrets stäng-knapp eller genom att använda knappen verktygsfält längst upp på skärmen där man kan visa eller dölja fönster. Att rensa skärmen från oönskade fönster eller ändra storlek på dem hjälper handlare att öka fokus och uppmärksamhet på de viktigaste affärerna.

Diagram-typer

Marknadsdiagram kan illustreras i 3 olika former: Stapeldiagram, Ljusstakar och Linjediagram. handlaren kan använda knappar för att Zooma in eller zooma ut och få ett mer exakt marknadspris samt index på ett diagram. Att använda zoom in vid candlestick-läge är extra fördelaktigt för nybörjare.

Auto-scroll

Med Auto-scroll-knappen kan handlaren aktivera eller inaktivera funktionen automatisk bläddring. Vid varje prisförskjutning på marknaden, jämna hela pip, uppdateras diagrammet till den senaste tidpunkten. När handlare vill kolla marknadspriset längre fram skulle det annars vara besvärligt. Därför uppdateras alla prisförändringar på marknaden till den senaste utsatta tidpunkten. Som visas här uppdateras marknadsprisetdiagrammet med en förändring på en pipette. Genom att klicka på Auto-Scroll-knappen kan det här alternativet emellertid inaktiveras.

MetaTrader 4 Trading Platform - CFD Expiration - Mail Box and Terminal Windows - Experts - Swap Profit

Byta diagram

Senaste marknadspris är ibland inte tillräcklig information. Användaren kan då använda knappen ?Byta diagram? för att ändra marknadspriset till vänster för en mer önskvärd översikt samt analys av diagram och marknadspris. Om en handlare exempelvis vill analysera denna region, skulle det vara ganska svårt. Därför kan handlaren byta diagram och en grå pil visas då högst upp på diagrammet för att kunna justera hur mycket som ska ändras. Pilen gör det möjligt för handlaren att skapa en önskvärd klyfta mellan marknadspriset och kanten på diagrammet.

Indikatorer och Oscillatorer

Handlaren kan bifoga indikatorer och oscillatorer till ett specifikt diagram med hjälp av knappen ? Lägg till Indikator?. Till exempel kan handlaren lägga till CCI (Commodity Channel Index) till ett diagram genom att välja den från Indikator-menyn. Efter att CCI har lagts till kan man högerklicka på den för att få fram menyn för Indikatoregenskaper. Storlek, färg och valfri nivå kan ändras i menyn Egenskaper. Om handlaren vill lägga till en 0-nivå kan det enkelt göras. Genom att välja ?Radera?kan indikatorn enkelt tas bort från diagrammet.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Shift and Type - Bar, Candlestick and Line Chart - Auto Scroll Chart

Perioder

Diagrammets tidsintervall kan ändras av handlaren på Perodernas rullmeny. De olika tidsintervallen visas även längst ner på det övre verktygsfältet. 

Mallar

Med hjälp av denna funktion kan handlare spara önskade mallar, vilket kommer att beskrivas mer ingående senare.

Olika tidsperioder

På verktygsfältets nedre rad visas olika tidsperioder. M står för minut medan H, D, och MN representerar timme, dag respektive månad. Skrivet med akronymer, står siffrorna för längden på perioden. M30 visar till exempel 30 minuter medan D1 står för en dag.

Markör

Om användaren flyttar markören över ett diagram kommer en del viktig data att visas längst ned på skärmen. Den första rutan visar tidsperioden där markören befinner sig på diagrammet. Eftersom användaren kan ändra diagrammets inställning till candlestick, har varje candlestick ?Öppningspris?, vilket förkortat till O och visas i nästa ruta. H och L visar höga och låga priser på ?candlestick?. C står för stängningspriset på den givna candlestick. Transaktionsvolymen visas på den sista datarutan.

MetaTrader 4 Trading Platform - Indicator and Oscillator CCI, RSI and Moving Average - MT4 Templates and Time Periods

Cross Hair

Om användaren ändrar pekaren form till ?Crosshair kommer både pris och tid att visas på skärmen. Handlaren kan hitta mer information av en ?candlestick? tillsammans med andra mer praktiska pekfunktioner för olika tidsrymder och priser. Om handlaren behöver hitta antalet pip då priset ändras från en viss position till en annan kan han/hon enkelt vänsterklicka på den första punkten och dra pekaren till den nya positionen. Vidare information finns på den högra sidan av pekaren och visar antalet ljusstakar och kärnor mellan två specifika punkter samt marknadspriset där pekaren står. Till exempel är antalet ljusstakar som korsas 3 och om pekaren fortsätter vidare kommer detta priset att stiga. Den andra siffran visar 100 pips skillnad mellan två punkter och den tredje siffran utgör marknadspriset.

Vertikal linje

En Vertikal linje kan ritas på diagrammet genom att välja knappen ?Vertikal Linje?. Denna linje kan enkelt flyttas eller tas bort efter att den har markerats genom att dubbel-klicka på den.

Horisontell linje

Denna linje har samma egenskaper och procedurer som den Vertikala linjen, förutom att den ritas horisontellt.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Cursor with Price Value of Financial Market Trend - Traded Volume Lot Size

Utvecklingslinje

En mer detaljerad linje är Utvecklingslinjen som identifieras som en avtagande kurva. Handlaren kan klicka på startpunkten för att dra en sluttande linje. Om en näringsidkare sedan vill modifiera linjen kan han/hon dubbelklicka på linjen och 3 fyrkantiga punkter kommer att visas på linjen. Om handlaren vill flytta startpunkten kan han/hon dra den vänstra punkten. Utvecklingslinjen kan flyttas genom att ändra placeringen av den mellersta punkten, även om lutningen kommer att förbli oförändrad. Slutligen är den högre punkten användbar när handlaren vill modifiera Utvecklingslinjens lutning. Om användaren vill ta bort funktionen oändlig längd dubbelklickar man först på linjen och därefter högerklickar man på den. Efter att ha valt Utvecklingslinjens Egenskaper kan handlaren ta bort bocken i kryssrutan under fliken Parametrar. I detta tillstånd ändras Utvecklingslinjens lutning i den högra på längden, precis som den vänstra kvadratkontrollpunkten. Handlaren kan också välja Ta bort för att ta bort Utvecklingslinjen.

Text

Handlaren kan lägga till text till diagrammet genom att trycka på Text-knappen i verktygsfältet. Textens position kan enkelt ändras.

Pilar

Handlare kan placera former på diagrammet genom att välja Pilmenyn. Via formens Meny för Egenskaper kan användaren ändra dess färg, storlek och tillhörande text.

MetaTrader 4 Trading Platform - Vertical and Horizontal Line with Start Spot and Slope Trend Line

Anpassning

Oönskade alternativ och/eller knappar kan tas bort som tidigare nämnts. Ett Verktygsfält utan onödiga knappar hjälper handlaren att skapa en bekvämare inställning och miljö. Ett fullpackat verktygsfältet, som begränsas till en linje, skapar mer utrymme för ett diagram och därmed mer bättre funktioner för högre effektivitet. Anpassning av ett verktygsfält görs utifrån användarens handelsmönster.

Anslutning

Handlaren kan kontrollera plattformens Internet-anslutning och dess hastighet i kilobyte på höger undersidan av skärmen. Genom att klicka på internet-rutan öppnas serverlistan för en viss mäklare där användaren har ett konto. Här finns flera servrar indexerade som referenser för handlaren ifall han/hon skulle vilja byta till någon av dem. Vid uppstart väljs den snabbaste och bästa servern. Emellertid kan handlaren byta server av olika anledningar. Ibland kan en handlare föredra att plocka upp en server som finns på en specifik plats. Till exempel kan handlaren på detta demo-konto ändra server till någon av de som anges nedan.

Fönster

I diagram-delen kan handlaren ändra fönstrets visningsform. Flera diagram samtidigt över olika symboler kan visas så att en användare kan följa dem samtidigt. Alternativt kan han/hon använda full storlek på ett diagram vilket ger bättre fokus på en specifik symbol. Handlaren kan återställa till tidigare storlek genom att trycka på samma knapp igen. Diagrammets placering kan ändras utifrån vilka symboler som man vill visa. Fönstret för Marknadsbevakning är inte det enda sättet att öppna upp ett diagram över symboler.

MetaTrader 4 Trading Platform - MT4 Server Address of Broker - Arrows and Text Field

På diagrammets högra undersida, precis på tidsintervallet, kan användaren dubbelklicka för att aktivera ett önskat alternativ, handlare väljer då en symbol manuellt tillsammans med ett tidsintervall. I GBPUSD-diagrammet exempelvis, kan användaren skriva EURUSD och sedan trycka på Enter. Då ändras symbolen i diagrammet till EURUSD. Tidsintervallet kan ställas om till 4 timmar genom att ange H4 efter EURUSD. Kom ihåg att förkortningen för varje tidsenhet skall skrivas med stora bokstäver. Om handlaren önskar att endast ändra tidsintervall kan han/hon helt enkelt ange önskad tidsintervall och få fram denna genom att trycka på Enter.

Diagrammeny:

Om handlaren högerklickar på diagrammet öppnas diagrammenyn som består av olika användbara alternativ såsom att sälja/köpa och stopp/gräns, som finns i Handelssektionen. Fönstret för Ny Order finns också tillgängligt i Handelssektionen. Indikatorer som är kopplade till diagrammet kan lätt ändras via menyn. Tidsintervallet och Mallar för specifika diagram kan man även komma åt från menyn. Fördefinierade mallar kan appliceras genom Mallar. Handlare kan spara önskade mallar för att kartlägga hans/hennes framtida användning, vilket kan vara till stor nytta. Till exempel kan en användare fästa Alligator och Bollinger Bands till ett specifikt diagram. Om mallen sparas genom sektionen Mallar på Diagrammenyn kan den lätt nås via ett annat diagram. På ett annat diagram kan användaren gå till Mallar på diagrammenyn och sedan trycka på Ladda Mall. Genom att välja en sparad mall kan en favoritmall ställas in för ett specifikt diagram. Handlare kan även skicka mallfiler till andra personer.

MetaTrader 4 Trading Platform - Time-frame and Chart Windows - Symbol Windows and Charts

Om du vill uppdatera ett diagram kan du trycka på en Refresh-knapp. Rutnätslinjer kan aktiveras genom rutnäts-alternativ. Volymalternativet visas eller döljer volymen för varje candlestick i ett diagram. Menyn innehåller 1-klick-handel utöver andra diagramalternativ. Det sista alternativet på diagrammenyn är Egenskaper.

Färgen på varje diagram kan ändras i fliken Färger utifrån ?Egenskaper?. Handlare kan antingen välja färger för olika funktioner en och en eller välja en skräddarsydd inställning i Färgschemat i rullmenyn. Fliken Vanligt under Egenskaper innehåller detaljerade funktioner såsom skala, kartläge, auto-scroll samt diagrambyte. På MT4-plattformen finns flera sätt att komma åt dessa funktioner som utformas samtidigt. Även om det finns många funktioner på MT4-plattformen diskuterar vi här de nödvändigaste funktionerna och mest populära. Profilen är en annan gemensam specifikation för MT4 som bör uppmärksammas. Handlaren kan spara önskade diagram över order på skärmen i profilen. Senare kan det vara fördelaktigt att hämta den sparade profilen. Exempelvis kan handlaren vilja öppna en profil igen med diagram över EUR eller GBP. Han/hon kan då välja en viss profil från botten av sidan. Alla diagram-arrangemang kan sparas genom ?Spara Profil Som? i profilmenyn.

MetaTrader 4 Trading Platform - Chart Properties with Various Colors - Oscillator and Indicator Properties

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates