Marubozu Candlestick Pattern - Long Body, No Higher Lower Shadow

Marubozu candlestick-mönster

10 1 Vote
Instructor

Marubozu candlestick-mönster

Tjugofjärde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi attdiskutera long candle, Marubozu candlestick-mönster, Three Black Crows och Three White Soldiers candles.

Marubozu eller Long candle

Long candle eller Marubozu candle visar marknadsstabilitet vid både Köp- och Säljorder. Det har sådan trovärdighet hos handlare att de flesta aktörer på marknaden rör sig i en och samma riktning och andra föredrar att invänta rätt tillfälle för att kunna röra sig i motsatt riktning. Exempelvis har de flesta handlare någon gång placerat en Säljorder på en tillgång som är på nedgång men få handlare väntar på en vändningspunkt för att placera en Köporder.

Jämföra storlek på candles

Marubozu har inga Shadows (skuggor), därför innehåller hela dess struktur endast huvudkroppen trots längden på denna candle. Long candles har små Shadows jämfört med deras långa huvudkropp. Normalt är Marubozu eller Long candles längre än andra candles, vilket gör dem enklare att hitta.

I en nedåtgående trend indikerar Marubozu eller Long black candle vidare nedåtgång på priset. Marubozu eller Long black candle är ett betydelsefullt tecken på marknadsfall efter att marknaden har passerat Low-punkten för en candle, medan white Long eller Marubozu candle indikerar en uppåtgående trend särskilt efter att marknadspriset har passerat High-punkten för en candle.

Marubozu Candlestick Pattern - Long Pattern with Low Shadow - Buy and Sell Reversal Trading Signals

The Marubozu

Handlaren jan hitta flera exempel i diagram på MT4-plattformen. Till exempel kan man se en Long white candle som följs av vidare prisstigning. Ett annat exempel visar en uppåtgående rörelse bekräftas av Long white candles som har små Shadows. Handlaren bör då jämföra storleken på en Long eller Marubozu candle med närliggande candles. Ibland kan en candle ha liten Shadow på endast en sida som enkelt kan identifieras i diagrammet. Det kan finnas Long och Marubozu black candles vilka bekräftar en nedåtgående pristrend. En annan Marubozu white candle har formats utan någon Shadow som sedan följdes av vidare sjunkande marknadspris.

Three Black Crows

Det finns ett mönster med 3 candles som kallas ?Three Black Crows? som består av 3 black eller nedåtgående candles i rad på 3 efterföljande tidsramar. Efter vidare nedgång under Low-punkten för den sista candle antas att marknadspriset kommer gå vidare med sin nedåtgående rörelse.

Long, Three White Soldiers and Three Black Crows

Three White Soldiers

Ett annat mönster med 3 candles kallas ?Three White Soldiers? och består av 3 white candles som följer varandra på 3 olika tidsramar. När marknadspriset korsar High-punkten för candle nummer tre fortsätter den uppåtgående utvecklingen.

Märk att det inte kan finnas någon klyfta mellan priserna på de 3 candles vilket innebär att deras High och Low måste kunna kopplas till varandra. Om handlaren ser 4 candles med samma mönster bör han/hon se den första som inledande candle i detta mönster i tre delar. De har olika form och storlek än vanliga candles. Huvudkroppen hos dessa candles har normalstorlek men deras Shadow är väldigt liten, om de har någon överhuvudtaget.

Marubozu Candlestick Pattern - Three White Soldiers and Black Crows Pattern in Forex Market on MetaTrader

På Plattformen

Exempelvis kan handlaren hitta flera olika mönster på MT4. Three White Soldiers candles visar en uppåtgående trend men det är ingen kraftfull indikator på grund av långa Shadows. Ett annat exempel är Three Black Crows-mönstret som följs av en nedgång. Om den tredje candle, i detta mönster med 3 enheter, är en Marubozu eller Long candle då kommer nuvarande riktningen på marknadspriset att bekräftas tydligt. Fler mönster med 3 candles kan skådas i ett marknadsdiagram.

Det är allt för denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates