Market Analysis and Trading Signals - Risk Capital Management

Marknadsanalys och Handelssignaler

0 0 Vote
Instructor

Marknadsanalys och Handelssignaler

Fjortonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi prata om Marknadsanalys och Handelssignaler samt information kring signaler.

Analysis signal

 När nybörjare börjar arbeta i den här branschen bör de jämföra sin egen analys med en professionell aktörs. Vanligtvis baseras dessa analyser på en handelsvara och utländsk valuta.

Analyserna baseras på grundläggande regler och teorier, men de är också mycket enkla att använda, det är som att använda sig av indikatorer.

Det finns flera olika metoder för analys av data som vi kommer att titta på.

Price action är en analys som handlar om hur prisnivåer ter sig prisutveckling och förändringar. Detta är ett av de bästa sätten att analysera affärer innan de genomförs.

Du kan basera din analys på Elliot Wave-teori.

Eller på Andrews Högaffel.

Market Analysis and Trading Signals - Fundamental Rules and Theories- Price Action of Market Trend

Eller slutligen kan du basera den på Harmoniska mönster.

Vi lägger vanligen upp vår veckoanalys, som baseras på Elliott Wave-teori och med hjälp av metoder såsom indikatorer på vår hemsida. Du kan följa oss på Facebook för mer information. Vi mejlar också ut vår analys vilket vanligtvis sker mellan 9 - 11:00.

Vårt förslag är att du bör studera prisåtgärder Price Action och göra analysen själv. Se sedan till att ditt arbete är tillräckligt bra för att kunna jämföras med en professionell analys. Förhoppningsvis kommer du att vara på rätt väg i ditt arbete.

Ibland tror handlare starkt på sina affärer, till exempel kan de vara så övertygade om att marknaden kommer gå upp att det är svårt att ändra deras perspektiv. När du jämför ditt arbete med en professionell aktör kan du få ett annat perspektiv på marknaden och det kan definitivt hjälpa dig att göra dina affärer bättre. Det är anledningen till att vi insisterar på att man alltid ska jämföra sin analys med professionella analyser.

Det bästa tillfället att göra din analys är på lördagar och söndagar eftersom de finansiella marknaderna är stängda och eftersom du då inte kan göra vidare affärer eller spekulera kortsiktigt. Det ger dig tid att begrunda och få större analytiskt fokus.

Om du vill att vi ska hjälpa dig med detta kan du helt enkelt skicka ett e-postmeddelande till: [email protected] med ditt fullständiga namn och din huvudsakliga e-postadress och be om den senaste analysen och även gå med i vår e-postlista.

Du kan också följa oss på Facebook på (www.facebook.com/...), eller hålla dig uppdaterad med mäklarerbjudanden genom att besöka vår sida på Facebook (www.facebook.com/groups/).

Market Analysis and Trading Signals - Elliott Waves, Andrew\\'s Pitchfork and Harmonic Patterns

Signaler

Det är nu dags att tala om signaler som är ett område som många handlare är intresserade av.

Market Analysis and Trading Signals - Market Analysis by professional team - Expert Advisor MetaTrader

I grund och botten är signaler en handelsmöjlighet som erbjuds av en Signal Provider.

1. En ?Entry? eller ingångspriset delas in i två grupper:

a)Nuvarande pris - där parterna gör sina affärer baserat på marknaden aktuella prisindex.

b) Pågående order - där parterna inväntar priser de söker enligt en viss strategi. Denna form är vanligare bland handlare eftersom det ger dem mer tid att överväga sin spekulation.

2. Stängningspris eller Exit-pris, kan ta två olika former eftersom en affär kan göras utifrån antingen rätt eller fel signaldata.

a) Vinstgräns (ta in vinst)

b)Förlustgräns (Stoppa förlust)

Kom ihåg, att du håller en affär öppen och hoppas att det kommer tillbaka till ett läge där du kan göra vinst är en mycket riskfylld strategi där aktörer kan drabbas av margin call.

Symbol ? Det är viktigt att känna till symbolen för olika signaler, om det till exempel gäller guld eller är en utländsk valuta.

Market Analysis and Trading Signals - Profit and Loss Limit - Current Price and Pending Orders - Buy Sell Stop

Direction ? Detta visar i princip om det är Köp- (Lång) eller sälj- (Kort) order.

Risk percentage ? I denna del avslöjar en Signal Provider hur framgångsrik signalen kan vara.

Utgångsdatum ? Detta används normalt för pågående order. En Signal Provider sätter en utgångstid för signalen. Du skulle exempelvis kunna göra din handel inom de närmsta två timmarna men efter denna tidpunkt löper signalen ut.

Update ? Detta är viktigt på grund av marknadens svängningar. Informationen om en signal måste vara uppdaterad för att kompensera för eventuella felspekulationer eller så kallad Break Even. Annars kan den bekräfta föregående för just denna position.

Grundläggande om signaler

Det finns flera viktiga saker du måste veta angående signaler.

Signaltyper som baseras på tid och varaktighet delas upp i 3 kategorier:

a) Kortvariga signaler

b) Standard- eller premie-baserade signaler

c) Långsiktiga signaler

Vissa handlares metoder baseras på att skapa vinst från 10-20 pips, medan andra söker vinst utifrån 30-50 pips, och resten kanske söker vinsten utifrån mer än 100 pips.

Signaler som baseras på antalet affärer kan ha olika ingångspunkter. Vi kan därför dela upp dem i två kategorier:

Market Analysis and Trading Signals - Long and Short Orders Symbols - Break Even - Risk Management Percentage

a)Enskilda affärer

b)Multi-affärer

Här är ett exempel som förklarar dessa kategorier. En Signal Provider förutspår att marknadsutvecklingen för olja, som har ett pris på 104 dollar, kommer att vara nedåtgående. Han erbjuder då två signaler. En ligger på 104 och den andra på 105. På detta sätt kan en handlare stänga båda kontona på 102 och göra en vinst.

För denna handelsform är det bättre om alla order baseras på samma riktning, till exempel att alla innebär köp eller sälj.

Signalpriser-Signalpriserna är annorlunda. De beror verkligen på tillförlitligheten hos en Signal Provider. En del är gratis och andra kostar så mycket som 500 dollar .

Market Analysis and Trading Signals - Multi and Single Trades - Short, Medium and Long Term Strategy

Leveransmetod för signaler

Signaler kan levereras på många sätt. De vanligaste medlen är via

a) SMS (textmeddelande)

b) E-mail                                                             

c) Via Webbsida

Vanligtvis det mest professionella sätt är via SMS, vilket innebär att en näringsidkare kan ta emot erbjudandet på sin mobiltelefon. Valutahandlare kanske hinner lägga märke till erbjudanden i tid via e-post eller webbsidor, vilket innebär att de kan gå miste om ett lockande erbjudande.

Lönsamt eller inte

Många handlare frågar " är det verkligen lönsamt att använda sig av signaler"

Svaret på fråga är enkelt: Det beror helt på handlaren och hans/hennes investeringar.

En handlare kan exempelvis av säkerhet vilja handla med 3 olika signaler. Om hela investeringen görs med endast den första skulle han antingen kunna förlora alla sina besparingar, alternativt fördubbla sina besparingar om signalen visar sig vara trovärdig.

Market Analysis and Trading Signals - Delivery Method by Mobile App, Text and Email - Profit and Loss Ratio

Så vi inte kan fastställa en viss vinst för varje månad och den varierar även från handlare till handlare. Vi rekommenderar att du, vid sidan av riskhantering, inte bör riskera mer än 1-5 procent på varje handel.

Investeringsminimum

Den minsta investeringsnivån du kan göra är viktig.

Vissa signaler innebär hög Pip-omfång och Pip-nivå. Så det är viktigt att handeln och transaktionssumman är bestämd.

För vissa affärer kan erbjudandet ligga på 400 till 500 pips för en signal. För dessa affärer kan du behöva göra en investering på åtminstone mellan 5000 och 10 000 dollar.

Därför är det viktigt att ha en klar bild av en handel och vilken transaktionssumma som föreslås innan du anammar en signal. Du kan också gå in på vår hemsida för att ta läsa mer om signaler och ta del av utbildningsmaterial som kan hjälpa. Där hittar du även lämpliga Signal Providers.

Innan vi avslutar denna session bör du veta en viktig sak om signaler.

Market Analysis and Trading Signals - Money and Capital Management - pip Range - Minimum Deposit and Investment

På grund av det faktum att en vald strategi kan anta både flera felaktiga signaler liksom flera riktiga signaler rekommenderas starkt att du gör samtliga affärer som den Signal Provider du föredrar genererar. Du kan dessutom endast avgöra effektiviteten hos och nyttan av en specifik Signal Provider när du utnyttja samtliga signaler som den genererar.

Det avlustar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates