MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - Forex

MACD-indikator

0 0 Vote
Instructor

MACD-indikator

Fyrtioförsta delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi tala om MACD-indikatorer.

MACD

MACD, Moving Average Convergence Divergence (Glidande Medelvärdes-Konvergens-Divergens), består av tre Glidande Medelvärde-indikatorer med flera hastigheter. MACD hjälper handlare att:

  1. Upptäcka trendriktningar

a.Bullish-trend: När MACD-streck ligger högre än 0-nivån.

b.Bearish-trend: När MACD-streck ligger lägre än 0-nivån.

På MT4-plattformen kan handlaren hämta en MACD-indikator genom att välja Oscillator i Indikator-menyn. I MACD-fönstret finns 3 fält där handlaren kan bestämma värde på varje MA (Glidande Medelvärde). MACD placeras i undre grafen. Handlaren kan fästa en linje vid nivå 0 från Levels-fliken på MACD-egenskaper. När strecken ligger högre än 0-nivån har marknadspriset en uppåtgående riktning. När strecken ligger lägre än 0-nivån sjunker marknadspriset. Således visar MACD riktningen på marknadspriset.

MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - SMA , EMA and Periods Properties

  1. Samla Köp- och Säljsignaler

a.Bullish-signal: När strecken ligger högre än 0-nivån och passerar signallinjen i uppåtgående riktning.

b.Bearish-signal: När strecken ligger lägre än 0-nivån och passerar signallinjen i nedgående riktning.

Exempelvis finns en punkt där en röd signallinje ligger högre än strecken där någon av dem ligger lägre än 0-nivån. Handlaren skulle kunna lägga en Säljorder eftersom denna signal uppstod. Det finns en annan punkt där ytterligare en Säljsignal uppstod. Det finns ett exempel på en Köpsignal. Även om strecken redan hade passerat 0-nivån i uppåtgående riktning så hade den röda signallinjen fortfarande inte fortsatt förbi 0-nivån. Således behövde handlaren vänta till signallinjen passerade 0-nivån för att lägga en Köporder. Eftersom MACD består av Glidande Medelvärde-indikatorer baseras MACD på trendrörelser och -riktningar. Det finns flera Köpsignaler på en uppåtgående trend och handlaren kan därför lägga en Köporder vid olika priser.

MACD Indicator - Buy and Sell Signals - Technical Analysis of Forex Market on MetaTrader MT 4

  1. Att förstå Konvergens och Divergens mellan marknadspriser och en oscillator kommer att beskrivas i nästa del.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates