Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Introduktion till Fibonacci Retracement och Expansion

0 0 Vote
Instructor

Introduktion till Fibonacci Retracement och Expansion

Tjugoåttonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. Nu kommer vi att tala om Fibonacci Retracement och Expansion, Fibonacci-regler och -information

Fibonacci-teori

Leonardo Pisano Bigollo, även känd som Leonardo Fibonacci, var en italiensk matematiker. Han är bland annat känd för sin teori kring en formel för populationstillväxt. Nummersekvensen som används i Fibonacci-formeln kommer från en naturlig ordning, såsom distansen mellan stjärnor eller till och med mellan mänskliga organs positioner. Numren räknas fram genom att lägga till de två sista siffrorna, enligt följande:

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55?

Resultatet av ett specifikt Fibonacci-nummer delat med ett annat Fibonacci-nummer används flitigt på den finansiella marknaden, med följande sekvens:

0 ?23,6% - 38,2% - 50% - 61,8% - 76,4% - 88,6% - 1 ? 1,27 - ??

Talen mellan 0 och 1 kan representeras av procenttal som har utvecklat stödjande nivåer medan tal över 1 skapar motståndsnivåer. Stödjade nivåer används inom Retracement Fibonacci medan motståndsnivåer används inom Expansion Fibonacci.

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement kan ritas mellan två svängningar som visar troliga stödjande nivåer. Effekten av varje nivå kan gälla så vida de inte korsas av marknadspriset. Om ett pris når högre nivåer har trender en tendens att ändra riktning. Med tanke på att Fibonacci ritas mellan två vändpunkter är nivåerna stödjande när handlaren inser hela trendriktningen. Under andra omståndigheter, då handlaren bestämmer ser trendriktningen efter att den når 0-nivån då skulle Fibonacci-nivåerna fungera som motstånd.

 Vi kan se exempel på MT4 för vidare förståelse. Handlaren hittar Fibonacci-knappar i verktygsfältet. Om de inte visas i verktygsfältet kan handlaren högerklicka på verktygsfältet. Via alternativet Customize i menyn kan handlaren infoga olika tillgängliga val från till en skräddarsydd lista. En swing (gunga) kan väljas för att rita en Fibonacci Retracement på. Högsta och lägsta positionerna på en swing kopplas samman. Efter att ha placerat Fibonacci kan handlaren högerklicka på den röda linjen för att öppna fönstret med egenskaper. 76,4%-nivå kan tillämpas på Fibo Levels-fliken. Handlaren måste ange 0,764 i fältet ?Level?och i beskrivningsfältet kan handlaren ange 76,4. Huvudtrenden är uppåtgående så handlaren borde ta Fibonacci-effekter i beaktning efter det når 0-nivån. Priset har nått stödlinjen 23,6 som hade låg effekt på trenden medan 38,2 och 50-Nivån inte hade någon betydande effekt. Utvecklingen ändrades till uppåtgående riktning när priset nådde 61,8. En del Fibonacci-nivåer är inte viktiga så nivåerna har bara möjlig effekt på trender. Vid 61,8 finns en annan Nivå så det var antaget att priset skulle ändra riktning uppåt. Ett annat exempel kan ritas på en annan ?swing?. På den nedgående trenden kan en Fibonacci Retracement placeras på priset där trendriktningen har ändrats vid 23.6, 50, 76.4 och 88.6 medan 38.2 och 61.8 inte hade någon effekt på prisrörelsen. Ju längre swing som har valts ju kraftfullare effekt har på pristrenden. Att ta den nivån i beaktning skulle vara att rekommendera om inte den korsas av marknadspriset. 23,6 var inte längre effektivt efter att det hade passerats av priset precis som nivå 50. Handlaren kan dela in Fibonacci i fyra huvuddelar. Första delen från 0 till 38,2. Andra delen från 38,2 till 61,8. Tredje från 61,8 till 88,6 och den sista från 88,6 till 100. När priset fluktuerar i den första delen skulle en utveckling i samma riktning vara högst trolig om marknadspriset passerar 0-nivån. Styrkan för trenden i samma riktning minskar när marknadspriset når den högre delen av Fibonacci. Om priset når andra delen fortsätter det trenden till 0. Efter att ha passerat 0-nivån är sannolikheten för att fortsätta i samma riktning normal. Om priset når 3:e och 4:e delen då är samma riktning mot 0-nivån inte trolig.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Om marknadspriset passerar 0-nivån då måste handlaren uppdatera Fibonacci-0-punkten. Exempelvis skulle handlaren placera 0-nivån på slutet av en Swing vilket ändras till en lägre punkt efter att marknadspriset fortsatt till en ny nivå och då skulle den uppdateras igen till en ny nivå. På den sista 0-nivån visade Fibonacci betydelsfulla nivåer på 38.2, 50 och 61.8.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Fibonacci Expansions

Fibonacci Expansions indikerar troligt motstånd mot samtida marknadstrend. Det är användbart tillsammans med mönster som Flag eller Head and Shoulder. Nivåer-kostnader kan definieras utifrån den strategi som handlaren väljer.

På MT4 kan handlaren rita en Fibonacci Expansions på en uppåtgående trend som har en mitten- och en slutpunkt. Genom att högerklicka i menyn på Fibo Levels properties vid Fibo properties kan handlaren lägga till nya nivåer. Interna och externa Nivåer finns tillgängliga på denna flik så handlaren kan modifiera eller lägga till en andra nivå där nivå-kostnaden kommer att anses ligga högre än 1. Slutpunkten kan omplaceras enkelt av handlaren. Om längden på den röda linjen från start till mittenpunkten anses utgöra 100 %, då innebär 61,8 att nivån motsvarar 61,8 % av swing-längden vilket är högre än Fibonaccis mittpunkt. Klyftan mellan mittpunkten och 100-nivån är lika med längden på denna swing. Det kan enkelt granskas på MT4 genom att placera samma Fibonacci över föregående mönster.

Handlaren kan använda sig av Fibonacci Retracement på en trend och ange några nivåer för att visa Fibonacci Expansions. Genom att högerklicka på menyn och gå till Fibo properties och sedan Fibo Levels kan handlaren lägga till nya nivåer. -0.5 i Nivåfältet och h/2 i Beskrivningsfältet, -1 i Nivåfältet och h i Beskrivningsfältet. Nivåerna h/2 och h lägger till Fibonacci Expansions-funktioner till en viss Fibonacci Retracement för att granska framtida TP-priser och target-priser.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Det finns flera Fibonacci-typer hos PForex.com som handlare kan studera för vidare inblick. Men de vanligast förekommande formerna är Retracement och Expansions.

 Det är allt för denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates