Introduction to Candlesticks - High and Low, Open and Close Price

Introduktion till Candlesticks

0 0 Vote
Instructor

Introduktion till Candlesticks

Tjugotredje delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att introducera olika candlestick-begrepp såsom vanliga candlesticks eller Japanese candles, candle-information, stigande och sjunkande candles samt startpunkt, vinst- och förlustgränser för candles.

Candle stick

Candle stick eller Japanese candle nämndes först av japanska handlare. Dess form beskriver köpare och säljares känslor i samband med deras köp- eller försäljningsorder.

Användning av candlestick

Teknisk analys av candlesticks har störst effekt på framtida marknadsutveckling. Information kring aktiemarknaden angående något land används vid Japanese Candlestick-analys med samma pris och funktioner då all information representeras av enskilda Aktiehandelsorganisationer. Å andra sidan, med tanke på att olika institut befinner sig i olika tidszoner och eftersom valutamarknaden är ett nätverk mellan banker varierar Japanese Candlestick-formen mellan mäklare med olika egenskaper och priser. Formen, höga, låga, öppna och nära priser på olika mäklares candlesticks varierar avsevärt

Introduction to Candlesticks - Japanese Style - Stock Exchange Market Application - Time Zone Frame MetaTrader

De bästa och mest exakta candles tillhandahålls av FXPro med lång prishistoria som är användbar för att göra en god teknisk analys, särskilt för råvaror som Olja och Guld. Vissa mäklare har endast ett begränsat tidsspann av kurshistorik för sådana varor vilket kan vara en nackdel.

Handelsvolymen på Aktiemarknaden är tillförlitlig eftersom informationen endast kommer från en enda organisation, en börsorganisation. Emellertid är transaktionsvolymen inte pålitlig. Om en näringsidkare vill avläsa transaktionsvolymer på Valutahandelsmarknaden är det mer lämpligt att kolla detta på plattformar som FXPro, FXCM, IG och OANDA på grund deras höga antal kunder. Det finns mer än 140 candlestick-typer av olika trovärdighetgrad. Candlestick är mer tillförlitligt i H4 och längre tidsintervall. Teknisk analys som tillhandahålls med hjälp candlestick-information är trovärdig när handlaren använder H4 eller längre tidsperspektiv. Candlestick är mindre tillförlitligt under kortare tidsintervall på grund av kraftiga prisfluktuationer.

Introduction to Candlesticks - Forex Market and Financial Market - Price Market in Time-frame - Lot Size

Det finns olika candlesticks beroende på vilket antal som används i tekniska analyser.

Tekniska analyser kan bygga på en candlestick.

Tekniska analyser kan göras på 2 till 5 candles. Dynamiken mellan candles har stor betydelse för utfallet hos en teknisk analys.

Candles kan kategoriseras utifrån deras betydelse.

  1. Hög betydelse
  2. Medel betydelse
  3. Låg betydelse

De candles som kan appliceras mest har störst betydelse inom teknisk analys.

Olika delar av en candlestick:

Candle har en ?huvudkropp? som också kallas dess verkliga kropp. ?Open? är priset där en candle börjar tar form. ?Close? är priset där en candle avslutas. ?High? innebär det högsta värdet en candle uppnår. ?Low? är det lägsta värdet som en candle når. Arean mellan en kropp och High/Low-priserna kallas ?Shadow?. ?Upper Shadow?ligger mellan ?High? och huvudkroppen, medan ?Lower Shadow? ligger mellan huvudkroppen och ?Low?. Det finns ingen ?Shadow? på en candle.

Introduction to Candlesticks - Main Body, High and Low Prices, Opening and Closing Price of Candlstick

Candle-typer

Candlesticks kan delas in i två grupper: Ökande eller Bullish respektive Minskande eller Bearish;

Ökande eller Bullish candlesticks där öppningspositionen ?Open? finns nedanför Stängningspositionen ?Close? illustras i den vänstra bilden. Priset startar vid Open och har efter en viss tid haft prisförändringar och stänger ?Close? på en nivå som är högre än ingångspriset.

Minskande eller Bearish candlesticks där öppningspositionen ?Open? finns ovanför stängningspositionen ?Close? visas i den högra bilden. Priset startar i öppningspositionen ?Open? och efter en tid har den haft prisförändringar och stänger på en nivå som är lägre än ingångspriset.

?High?och ?Low? ?pris är samma i båda.

Ingång för Orderpris varierar beroende på candlestick-typ. För en Bullish candlestick är orderpriset högre än High-priset hos en candlestick. Ingångspriset för en Köporder måste ligga över ?High?-priset på en candlestick. För en Bearish candlestick måste Säljorderpriset vara lägre än ?Low?-priset på en candlestick.

Introduction to Candlesticks - Bullish and Bearish Type - Higher and Lower Shadow Price

Det rekommenderas att handlare placerar sina första order 3 pips från candelsticks i en H4-tidsram. Denna klyfta skulle vara 5, 7 och 10 pips för en dag, veckovis respektive månadsvis. Denna metod minskar felmarginalen vid en teknisk analys som baseras på en candlestick

Köporder-TP på en Bullish candlestick bör placeras ovanför summan som är lika med High-priset för en given candle plus längden på denna candlestick. Orderns SL bör placeras vid Low-priset för en given candlestick.

Säljorder-TP på en Bearish candlestick bör placeras vid en nivå som är lika med Low-priset för en given candle minus längden på denna candle. SL bör ligga vid Low-priset för denna candlestick.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates