Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Indikatorer och Oscillatorer

0 0 Vote
Instructor

Indikatorer och Oscillatorer

Trettiosjunde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del tar vi upp Indikatorer och Oscillatorer.

Indikatorer

Indikatorer används frekvent i teknisk analys av handlare. Indikatorer beräknas genom att använda marknadsinformation i specifika formler. Denna information kan skaffas genom olika källor såsom Open-, Close-, High- och Low-priser, samt transaktionsvolymer. Handlaren kan inte förutse framtida rörelser genom att endast analysera trender i graferna, så han/hon måste utforska indikatorer såsom ett instrument för att tyda framtida trender på marknaden. Trots utbredd användning av enkla indikatorer såsom Moving Average (Glidande medelvärde)föredrar en del handlare fortfarande att använda komplicerade indikatorer som de Stokastiska.

Indikatorer kan användas på tre olika vis:

  1. Alert: De varnar handlare önskat läge eller utbrottspunkter för att placera en order.
  2. Confirmation (Bekräftelse): De varnar handlaren om att ett mönster eller en trend har bildats och att priset fortsätter mot target-priset.
  3. Prediction (Förutsägelse): De varnar handlaren om framtida mönster eller trender mot ett specifikt pris.

Det vore att föredra att använda 2 eller 3 indikatorer samtidigt. Att använda fler än 5 indikatorer är lönlöst.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Indikatorer kan kategoriseras i två grupper:Leading (Ledande) och Lagging (eftersläpande) indikatorer.

Leading-indikatorer, såsom RSI och CCI, kan förutse framtida trender och mål.

Lagging-indikatorer kan användas på pågående trender och de bekräftar den pågående riktningen vilket är användbart under kraftfulla trender. Dessa indikatorer, liksom Moving Average (Glidande Medelvärde), är ineffektiva på Range- eller Sideway-marknader.

Oscillatorer

Oscillatorer är indikatorer med ett fluktuationsmönster på mellan 2 gränslinjer som förändras över tiden. De kan kategoriseras i två grupper: Centred (Centrerade) och Banded (Märkta) Oscillatorer.

Centrerade Oscillatorer, som varierar vid en viss nivå kan användas för att bestämma en marknadstrends riktning.

Banded (eller märkta)Oscillatorer fluktuerar mellan Overbought (Överköpt) och Oversold (Översålda)nivåer såsom RSI.

Det finns mer än 18 000 indikatorer och oscillatorer. Trots några förbestämda indikatorer som finns tillgängliga på MT4-plattformen kan handlare fortfarande skapa skräddarsydda indikatorer för att utveckla bättre indikatorer för sin handel. Några vanligt förekommande indikatorer är:

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

MA eller Moving Average

CCI eller Commodity Channel Index

RSI eller Relative Strength Index

MACD eller Moving Average Convergence/ Divergence

Bollinger Band

Ichimoku

Stochastic

De finns alla tillgängliga på både MT4- och MT5-plattformen.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates