Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Harmoniska Mönster

10 1 Vote
Instructor

Harmoniska Mönster

Fyrtiofjärde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer Harmoniska Mönster att studeras.

Harmoniska Mönster            

            Harmoniska mönster baseras på reversal-punkter genom Fibonacci-nivåer som visar Potentiella Reversal-områden som på engelska förkortas PRZ. Sannolikheten att Harmoniska mönster har fel är hög. Således måste handlare kombinera dem med andra bekräftande medel om de vill lägga en order utifrån Harmoniska signaler. Bekräftande kan göras med hjälp av Candlestick-mönster, Indikatorer, Områden med Översålt och Överköpt, Fibonacci-nivåer, eller starka support. Och resistance-linjer.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

Harmoniska mönster kan ofta leda till fel signaler under omständigheter såsom:

  • Felaktiga signaler på grund av prisklyftor som uppkommit under marknadens stängda dagar mellan fredag och måndag. Prisklyftan kan uppstå som ett resultat av betydelsefulla Nyheter eller händelser under vardagar.
  • Felaktiga signaler på grund av ogiltig Candlestick-analys. En candle kan stängas långt ovan eller under handlarens spekulationer.

?AB är lika med CD?-mönster är en av de mest populära formerna av Harmoniska mönster och har enklare strukturer snarare än harmoniska mönstertyper. Som visas i grafeb nåste två Fibonacci-mönster ritas på tre ?swings?. Den första Fibonacci ritas på AB-swing. Sedan måste trenden gå tillbaka till området mellan 61,8% eller 78,6%. En reversal-punkt i detta område, som kallas C, gör att trenden ändrar riktning. En annan Fibonacci kan ritas från B till C. Trenden måste fortsätta till ett område mellan 127,2% och 161,8% på den andra Fibonacci. Det är möjligt att trenden vänder riktning igen från punkt D. Handlare kan lägga en order i enlighet med trendens riktning från punkt D. Detta mönster har Bullish- och Bearish-typer och sannolikheten för fel hos dessa mönster är hög.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Ett exempel på MT4 har ritats på en Bearish-trend. Marknadspriset har sjunkit från punkt A till punkt B. Sedan återvänder det till punkt C som ligger ovan 61,8% på första Fibonacci. Trenden har sjunkit till D-punkten, nära nivån 127 % på andra Fibonacci. Det antogs att trenden skulle ändra riktning och stiga.

Ett annat Harmoniskt mönster kallas Gartley. Det består av 3 olika Fibonacci-mönster med 2 olika TP-priser. Båda Bullish- och Bearish-typerna har samma procedur och relation. Men trenden på Bullish-typen fortsätter uppåttrenden och på Bearish-vis sjunker den efter visst fluktuerande.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Trenden rör sig från startpunkten X mot punkt A. Sedan ändrar den riktning till den når punkt B. Om första Fibonacci ritas på en XA-linje, då bör B ligga runt 61,8%-nivån. Vid vändningspunkt B återvänder trenden till sin första riktning och fortsätter till en specifik C-punkt. Andra Fibonacci bör ritas ut vid AB, och C måste ligga mellan 38,2 % och 88,6 % på andra Fibonacci. Efter en andra riktningsförändring fortsätter trenden mot punkt D. Sista Fibonacci bör ritas vid BC-linjen och D måste ligga i området mellan 127 % och 161,8 % på tredje Fibonacci. Punkt D bör ligga runt 78,6 % på första Fibonacci som ritades vid XA-swing. Relationen mellan punkt B och XA-swing visas med strecklinjen XB. Även relationen mellan C och AB-linjen visas med hjälp av den streckade linjen AC. Slutligen visas relationen mellan D och BC, respektive D och XA, med de streckade linjerna BD och XD.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Ett exempel på MT4-plattform kan klargöra hur man använder detta mönster. På guldgrafen finns en nedgående trend som har återvänt till nivån 61,8%  på Fibonacci. Efter att den har nått denna punkt sjönk den till en nivå runt 61,8 % på andra Fibonacci. Trendriktningen ändrades till uppåtgående till den nådde 127 % på tredje Fibonacci. Efter denna punkt verkade priset vara på väg att sjunka.

Butterfly (fjäril) är ett annat Harmoniskt mönster med 3 Fibonacci-mönster där trenden startar vid punkt point X. I en Bullish-typ, när trenden når punkt A, byter den riktning mot punkt B. Vändpunkten B ligger vid 78,6 % på Fibonacci över XA. Sedan ökar priset mot punkt C som ligger mellan 38,2 % och 88,6 % på Fibonacci vid AB. Sista ?swing? borde gå i sjunkande riktning till den når punkt D. Punkt D måste ligga mellan 161,8 % och 261,8 % på tredje Fibonacci. Och D borde ligga över 127 % och under 161,8 % på första Fibonacci. Bearish-formatet har samma metod och procedur.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Ett exempel på Bearish Butterfly på MT4 har redan ritats. Relationen mellan punkter och linjer visas här och har två vågor med specifika höjder på toppar och dalar. Slutligen har trenden sjunkit från sista punkten som var en god punkt att lägga en Säljorder.

Ett Bat pattern (fladdersmusmönster) är ytterligare ett annat Harmoniskt mönster med 3 Fibonacci-mönster. Priset startar sin rörelse vid X till A. Sedan får en swing vid AB riktningen att återvända till området mellan 38,2 % och 50 %. Trenden återvänder från B till punkt C som ligger mellan 38,2 % och 88,6 % på Fibonacci-AB. Sista swing från C till D tar en motsatt riktning till BC. Punkt D borde ligga i området mellan 161,8 %och 261,8 % på BC plus 88,6 % på XA. Trenden borde troligen ändra riktning från och med punkt D.

Ett fladdermusmönster på MT4 visas för att klargöra dess form och omständigheter. Två sammankopplande vågor har bildat ett verkligt Fladdermusmönster.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

Den sista typen av Harmoniska mönster som studeras i denna del är Crab pattern (Krabbmönster). Första swing ligger från X till A, följt av en AB-swing i området mellan 38,2 % och 61,8% för XA. BC-swing med motsatt riktning till AB ligger i området mellan 38,2 % och 88,6 % för AB. EN annan vändpunktsswing, CD, ligger över 224 % och under 361,8 % på BC. Punkt D ligger runt 161,8% på Fibonacci över XA.

Det finns ett exempel på MT4 som visar ett Krabbmönster med sina specifika förhållanden och omständigheter.

Det finns även andra Harmoniska mönster såsom:

  • Mönstret 5-0
  • Shark pattern (Hajmönster)
  • 3Drives pattern (3-driftsmönster)
  • Alternativt Fladdermusmönster

Handlare kan hitta komplett utbildningsmaterial på websidan Harmonictrader.com. Handlare rekommenderas att använda gratisindikatorer som finns tillgängliga på internet som kan rita automatiska Harmoniska Mönster.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates