Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Trendanalys av Guld med hjälp av Prisbaserade Åtgärder

0 0 Vote
Instructor

Trendanalys av Guld med hjälp av Prisbaserade Åtgärder

Femtioförsta delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att studera Guld- trendanalys genom att använda Prisbaserad Åtgärder.

Trendanalys av Guld med hjälp av Prisbaserade Åtgärder

Handlare kan placera 3 diagram intill varandra med en Månads tidsram. I första diagrammet kan handlaren fösta ett Rörligt Medelvärde på marknadspriset. I det andra diagrammet kan en annan mall användas för att upptäcka Andrew?s Pitchfork-mönster. I det tredje diagrammet används den tredje mallen som innehåller indikatorer som RSI, CCI och AO. I första diagrammet kan support- och resistance-linjer läggas till. En support-linje kan läggas till på denna trend. Tunnare linjer är bättre när handlare vill fästa flera linjer på diagrammet. Denna support-linje ritas på en Månatlig tidsram. Därmed har den betydande inflytande på trendrörelsen. På grund av en skarp lutning finns det ingen annan support-linje. En resistance-linje kan placeras på nedgående lutning. Handlaren borde inte använda några triviala mönster eller linjer i diagrammet. Istället rekommenderas att handlare lägger till beskrivningar till varje linje som de lägger till så att de kan förstå linjeinformationen och syftet ned att rita ut olika linjer. Exempelvis kan ?S M? skrivas i Beskrivningsfältet och står för ?Support/Monthly? (Support/Månatligen). ?R M? kan anges i Beskrivningsfältet för resistance-linjer. När musen rör sig över de olika linjerna visas beskrivningen. Det finns en annan linje med support-/resistance-funktion beroende på vald tidsram. Den kan beskrivas som ?R M? på tidsramen. Nästa steg handlar om levels (nivåer) med betydande effekt på marknadstrenden som kan bestämmas. På denna nivå har trenden reaktiverat dess ?level? fyra gånger. De senaste reaktionerna på marknaden har mer betydelse än tidigare. I beskrivningsfältet kan handlare ange ?L M?. Handlaren kan hålla nere CTRL-knappen på tangentbordet och samtidigt dubbelklicka på en level för att dubblera den. Denna dubblerade level kan placeras på en annan prisfluktuering. Vad gäller nästa level är det emellertid bättre att rita de som är närmare det senaste marknadspriset. Antalet oscillationer på denna level har betydelse. Priset har nått denna level fem gånger. Trenden reagerade på denna linje fyra gånger.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

I nästa steg kan handlare rita de mest betydelsefulla mönstren, såsom Fibonacci. Efter att ha fäst detta mönster kan handlaren ta bort onödiga levels. I detta område har ett Pennant-mönster bildats som visar TP-priset på H-nivån. Således visade detta mönster en giltig Köpsignal. Genom att omfördela Fibonacci-mönstret kan ett annat mönster hittas som har lett till en korrekt Köpsignal. Det finns inte några andra Bullish-mönster på uppåttrenden, så Fibonacci kan modifieras för att se om det finns några vändpunkter. Ett område kan markeras vid 61,8 % genom att placera en Box. Handlaren kan ange ?61.8 F M?, där F står för Flag i Fibonacci-mönster. M står för Månatlig tidsram. Om priset bildas inom denna box då är Fibonacci-flaggan fel och Bullish-trenden kommer att bli svagare under en viss tid. I detta område finns en kraftfull level liksom en stark support-linje. Därmed har området kring priset på 1172 betydande påverkan på marknadstrenden. En annan region vid level 76,4 % på en Månads-swing eller en Flagga tillsammans med en Månadslevel. Fibonacci-nivån kombineras med en betydelsefull nivå (level). Priset har passerat 50%-nivån så kvarvarande nivåerna måste granskas noggrant. Handlaren kan placera en annan Fibonacci på en större trend. Dessa regioner med större bekräftelse kräver större uppmärksamhet. Exempelvis vid 38,2 %-nivån på den större Fibonaccin har överlappat 50 %-nivån på den mindre Fibonaccin. Därmed var denna level ett viktigt område som handlare måste begrunda noggrant. Att rita mönster på de senaste trenderna skulle vara mer gynnsamt än på tidigare trender. De Glidande Medelvärdena ligger på 50, 100 och 200. Priset korsade inte 50-linjen helt i stigande riktning och följande område har en Fibonacci-nivå på 61,8% liksom en kraftfull level och en Glidande Medelvärdeslinje på 100. Nästa antagna level har en Glidande Medelvärdeslinje på 200 samt en annan kraftfull level och 76,4 % i Fibonacci-mönstret.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

En sjunkande trend kan analyseras så att Fibonacci-mönstret kan omplaceras i ett Bearish-format. Det finns en Dubeltopp med en neckline vid level 0 % på Fibonacci. Trenden har sjunkit till H/2 efter att ha korsat utbrottspunkten. Det antas att priset kommer att nå H längre fram. Så en annan bekräftelse kan anges i beskrivningsfältet i den första rutan. H står för höjd medan DT betyder Dubbeltopp. Detta område blir mer betydelsefullt. Ett annat mönster på denna trend är en Vimpel (pennant). Det är bättre att placera en ruta vid 61,8 % på Fibonacci som kommer att ha kraftfull påverkan på marknadstrenden när priser fortsätter mot denna nivå. Så ?61.8 F M? och ?L M? kan anges i Beskrivningsfältet. F betyder Fibonacci-flagga och L står för level. Priset korsade inte 38,2 % på Fibonacci. Om priset återvänder till 0 %-nivån utan att passera level 38,2 % då skulle priset nå level H/2. En Utbrottslinje på Vimpelmönstret kan ritas ut på dalar. Men den kan ha 6 centralpunkter så det kan innebära mer fluktuation. Om en linje vid 1181 korsas då kan priset sjunka mot H/2. Om priset stiger mot 61,8 % på Fibonacci kommer det att återvända i sjunkande riktning tills priset vid M-nivån blir 1018. TP-priset kan placeras vid H/2 på Fibonacci. Därmed kan handlaren ange ?H/2 P M?. P står för Vimpel-mönster. Kanske kan inte Guld nå detta pris, men diagrammet visar att 1018 kan nås genom Teknisk analys. Likt Oljepriset som når 32 efter att ha rört 147 kan även Guldpriset sjunka i värde. Mönstren och nivåerna (levels) som ligger långt ifrån denna level kan ignoreras.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

En annan sjunkande trend där ett Triangelmönster har bildats kan undersökas med hjälp av Fibonacci-mönster. Om nivå 0 % på Fibonacci antas vara utbrottslinjen på denna Bearish-triangel, då skulle TP ligga vid level H/2 på den senaste Fibonacci eller level H som ligger nära ett viktigt område. Handlare kan lägg atill ?H T M?  i beskrivningsfältet, där T står för Triangelmönster. Närliggande betydande punkter kan betraktas som en gemensam punkt. Alla viktiga mönster, levels och punkter tas i beaktning. En Dubbelbotten kan bildas i detta område. Därmed överlappar level H/2 den viktiga områdesrutan. ?H/2 D B M ? kan läggas till i beskrivningen, där ?? visar att detta mönster inte ännu har bildats. En annan beskrivning av framtida mönster kan modifieras genom att lägga till ??. Om mönstret misslyckas kan handlaren ta bort information om den från beskrivningsfältet. Så båda riktningar begrundas och avläses för en pålitligare analys. Den sista trenden kan emellertid granskas. Handlaren kan inte hitta några mönster på grund av brist på vågor och fluktueringar. Därmed kan den kollas av i ett kortare tidsrum.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Även candlesticks kan upptäckas i diagrammet. Ett mörkt moln (dark cloud) har bildats i detta område, högt ovan tidigare High- och Öppningspriser över Stängningspriset på föregående candle. En säljorder kan läggas med 1000 pips lägre än Stängningspriset för denna Mörka Moln-candle. Om handlare redan har lagt en Säljorder, då kan TP-priset ligga kring support-linjen och ett viktigt område. Handlare bör upptäcka nyliga candles. Det Mörka Molnet visaratt priset kommer att sjunka till 1157 och det innebär en god möjlighet för de handlare som spekulerar kring en sjunkande trend. I detta diagram studeras alla mönster, support, resistance och candles på båda sidor genomgående.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Andrew?s Pitchfork kan användas för att analysera marknadstrenden. 3 centralpunkter kan väljas. Utbrottslinjen kan ritas med hjälp av en Trendlinje. Utbrottslinjen är en dynamisk support-resistance. Denna linje står emot prishöjningar vid denna punkt. Efter Utbrottslinjen har korsats blir den en supportlinje för en stigande trend. Kanske når priset denna linje igen så det kan påverka trenden som en support eller resistance-linje. För mer korrekt placering av punkterna i Andrew?s Pitchfork måste handlaren välja en kortare tidsram. Vi har redan diskuterat Andrew?s Pitchfork i tidigare delar. Det rekommenderas att ändra Översynsegenskaper (Visualization properties) för att endast se detta mönster i Månads- eller Veckotidsramar. Ännu finns det inte några fler Andrew?s Pitchfork-mönster. Fibonacci-mönster visar att priset fortfarande ligger under 38,2 %-nivån. Därmed skulle denna punkt vara den önskade 3:e centralpunkten. I ett indikatordiagram visar AO att en dold Divergens har bildats. CCI ligger nära -100. Den första gången som -100 nåddes var vid denna punkt följt av en sjunkande trend. En situation med Översålt hade inte inträffat ännu. Precis som i detta område är därför vidare nedgång trolig. RSI visar inte någon betydande signal.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Handlare kan analysera i Vecko-tidsramar. I det första diagrammet måste handlare betrakta alla möjliga mönster, levels, candles, support- och resistance-linjer i de senaste tidsramarna. Föregående trendrörelser är inte lika viktiga som de senaste trenderna. Levels och support samt resistance-linjer som ligger nära marknadspriset bör ritas ut. Det finns en level som har uppnåtts flera gånger. Handlaren ser över vilken som kan ändras till Dagsbaserade och kortare tidsramar till H1. Det finns en supportlinje på dessa vågor som anses som supportlinje för den stigande huvudtrenden. Därmed kan ?S W? anges i beskrivningsfältet. Nivån 1182 bekräftas även i denna tidsram. Ett Triangelmönster ritades redan i den Månatliga tidsramen. Den senaste trenden kan analyseras med hjälp av Fibonacci-mönster. En uppslukande (Engulfing) candlestick har bildats på den senaste toppen med en längd på 755 pips. Handlaren kan placera en Säljorder under denna candle med ett SL-pris som är 755 pips lägre än ingångspriset, kring nivån 76,4 % på Fibonacci. Priset har redan sjunkit till 1269. Således antes att priset kommer att falla mot 1231. Priset nådde aldrig nivån 61,8 %. Men en annan skarp nedgång kan väntas på grund av fluktueringar vid 50 %-nivån. Handlare kan placera en ruta under nivån 61,8 % genom beskrivningen ?61.8 F W? som finns tillgänglig på W1, D1 och H4-tidsramarna. Trots denna nivå är det troligt att priset kommer att sjunka till nivån 76,4 %. En ruta kan skapas under denna level med beskrivningen ?76.4 F M + H CANDLE W? och är aktiv på W1, D1 and H4. Om priset stiger kommer det att nå 1447 där det finns ett betydelsefullt område mellan 1447 och 1431. En ruta kan placeras vid M. Dess beskrivning kan vara ?M F W?, som betyder level M på Fibonacci-flagga i Veckotidsram. Den kan ses på Vecko-, Daglig, H4- och H1-tidsramar. Detta antagande kan bli fel ogiltigt. Därför kan handlaren tillsätta några frågetecken i beskrivningsfältet. Efter att ha beaktat den sista vågen kan handlare omplacera Fibonacci på den senaste trenden. Det finns ett Vimpelmönster med en pelare och ett Triangelmönster i slutet. Den övre Trendlinjen binder samman topparna. Handlaren måste binda samman dalarna med en Trendlinje för att identifiera utbrottspunkten. Fibonacci-mönstret kan omplaceras för att specificera TP-priset. Nivå H/2 på Fibonacci som bestämmer första TP- priset överlappar Rutan, därmed kan ?H/2 P W? skrivas in i beskrivningen. Nästa TP-pris med H pips ligger nära en annan ruta. Så ?H P W? kan anges i beskrivningsfältet. Signaler på bekräftelser ökar så handlaren bör beakta all information i beskrivningsrutan. Om handlaren endast uppmärksammar Triangel-mönstret, då upptäcks TP- och SL-priserna. Annan information kan fästas vid beskrivningen av rutorna som överlappar TP-priserna. ?H/2 T W? i den första rutan och ?H T W? i den andra rutan. Rutorna med mer bekräftelsesignaler kan markeras genom att ändra deras färg för att visa på högre betydelsenivå. Det finns inga andra mönster på denna sista trend.  

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Det finns Engulfing- och Dark Cloud-candles som visar trolig prisnedgång till 1233. Intervall- (range) och ?claim?-marknaden visar att handlaren inväntar betydande nyheter eller händelser. TP-priset i Triangelmönstret skulle ligga 640 pips under utbrottspunkten.

Vi ska nu titta på Tidsramar veckovis på det andra diagrammet. Det finns ett Bearish Andrew?s Pitchfork på den senaste trenden. Priset har inte rört sig mörkbart de senaste veckorna men om handlaren betraktar den senaste vågen förstår han/hon att priset har återgått till nivå 38,2 % i Fibonacci-mönstret. Således är vidare nedgång troligare. Utlösningslinjen kan ritas på detta mönster. Denna linje kan betraktas som en kraftfull dynamisk support-/resistance-linje.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

I det 3:e diagrammet, som har indikatorer, kan man se att CCI ligger nära nivån -100. Så om denna linje nås skulle marknadspriset sjunka. Trendlinjen kan placeras under dalar på den senaste trenden RSI. Det finns ingen brytning på RSI. Därför kan handlaren inte urskilja några signaler från denna indikator. AO visar inte någon Divergens eller Dold Divergens på de senaste trenderna.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Den dagsbaserade tidsramen i det första diagrammet visar skildrade mönstren och linjerna. Alla mönster och linjer på den senaste vågen finns tillgängliga. Triangelmönster är mer uppenbara på denna tidsram. Range-marknaden visar att handlare inväntar en betydelsefull nyhet eller en händelse för att lägga en order i önskad riktning. Den enda kvarvarande frågan på denna trend kan bestämmas genom att rita ut en Fibonacci på den. Därmed kan en ruta placeras på nivån 61,8 % genom att ange ?61.8 F D? i dess beskrivning. Färgen bör ändras till vanlig grön. En dynamisk support-/resistance-level kan ritas ut på denna viktiga prisnivå. Dessutom bör beskrivningen ?L D? anges. En annan level kan också placeras på detta pris. På grund av en intervallmarknad finns inga betydande support- eller resistance-linjer eller levels på den senaste trenden. Det skulle inte finnas någon märkbar candlestick på en range-marknad, likt den senaste trenden i detta diagram

Andrew?s Pitchfork i det andra diagrammet kan placeras mer precist på en Dagstidsram. Det finns en Bullish Andrew?s Pitchfork på den senaste trenden. Dess översiktsegenskaper bör modifieras. Eftersom priset har passerat 3:e centralpunkten kan endast Säljsignaler gälla. Trendlinjen har placerats för att bestämma Utlösningslinjen som inte har passerats ännu av priset. Om priset passerar Utlösningslinjen då skulle det fortsätta mot TP-punkten på den 3:e och 1:a centralpunkten.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

På en Dagstidsram i 3:e diagrammet visar den senaste trenden att priset befinner sig på ett Bollinger Band och Glidande Medelvärdelinjer lokaliserar deras korrekta placering. Om priset passerar 50-linjen i nedgående riktning och 50-linjen faller lägre än 100-linjen, då kan en Bearishtrend fortsätta i sjunkande riktning. CCI ligger nära level -100 och RSI bryter nästan sin Trendlinje.

På en H4-tidsram i 1:a diagrammet ses de nämnda mönstren och linjerna på grund av att range-marknaden ligger mellan 1300 och 1288. Så det finns inga betydande candlestick, mönster eller linjer. I 2:a diagrammet råder samma omständigheter. Endast en Bullish Andrew?s Pitchfork kan placeras ut där 3:e centralpunkten ännu inte har bildats. Utlösningslinjen skulle vara denna Utlösningslinje. Dess synlighet kan ställas in på H4. Så priset bryter 1283 i sjunkande riktning. Sedan kan handlare lägga en Säljorder. I det 3:e diagrammet med H4 tidsram visar inte CCI eller AO några signaler.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

Efter all analys kan handlaren spara specifika diagram med särskilda namn för att kunna användas vid senare tillfälle. Denna profil innehåller 3 diagram och alla deras egenskaper.

Så för att summera, i det 1:a diagrammet med en Månatlig tidsram finns Köpingångspris på 1154, 1054 och 977 medan ingångspris på Säljorder ligger på 1557. På en Veckotidsram kan ingångspriset på andra Köp- och Säljorder bestämmas. Genom att använda 3 diagram kan handlaren analysera alla önskade symboler genomgående. Det rekommenderas starkt att handlaren börjar analysen på den Månatliga tidsramen och arbetar sig mot kortare tidsramar.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates