Fundamental Definitions in Financial Market - Currency and Metal

Grundläggande Begrepp på den Financiella Marknaden

7.33 3 Votes
Instructor

Grundläggande Begrepp på den Financiella Marknaden

Fjärde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi förklara Grundläggande Begrepp och Definitioner på Finansmarknaden som du kommer att möta på marknaden. Vi börjar med några symboler.

En valutasymbol består av tre bokstäver där de första två bokstäverna representerar landet och den tredje bokstaven står för landets valuta.

Symboler

Nedan visas de 8 mest kända valutorna och deras symboler.

Fundamental Definitions in Financial Market - Major Currencies and Instruments - Direct and Indirect

●USD ? Amerikanska Dollar

●CAD ? Kanadensiska Dollar

●JPY ? Japanska Yen

●NZD ? New Zeeländska Dollar

●GBP ? Brittiska Pund

●AUD ? Australiensiska Dollar

●EUR ? Europeiska Euro

●CHF ? Schweiziska Franc

När vi talar om symboler på en finansiell marknad försöker vi vanligtvis bestämma värdet på en valuta jämfört med en annan.

Det finns alltid en kvot mellan valutor på finansiella marknader. Valutor som baseras på (olika sorters) dollar kallas Huvudvalutor (Major currencies). Dessa kan skrivas på två olika sätt: som namngivare, exempelvis Euro och amerikanska Dollar ? EURUSD; det andra sättet är indirekt. Det kan exempelvis vara amerikanska Dollar och japanska Yen ? USDJPY. Alla andra valutor, såsom EURGBP, kallas korsade (cross) och läses vanligtvis som X delat med Y, där X representerar huvudvalutan och Y står för motvalutan.

Fundamental Definitions in Financial Market - Precious Metal, Gold and Silver Forex MetaTrader 4 Trading Platform

Ädelmetaller

Ädelmetaller är lite av en klass för sig. Spot-guld benämns som XAU eller XAUUSD (gentemot amerikansk Dollar) och Future-guld kallas GCXX. Emellertid kan Future-guld i vissa fall benämnas XAU, men det sker i sin egen Future-gold avdelning på Meta trader websidan.

Det vanligaste inom handel med energiresurser är olja som kallas CLXX, där XX kan variera mellan olika kontrakt. Detta finns alltid i Future-avdelningen på Meta trade websidan.

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Om vi tittar på Meta trader plattformen kan vi se många typer av symboler. Återigen är exempelvis USDCHF amerikansk Dollar gentemot Schweizisk Franc. Du kan också hitta spot-guld och oljesymboler såsom XAU och CLXX som alltid räknas som Future-instrument.

De minsta måtten

Det är nu dags att tala om PIP som är det minsta måttet på förändringar mellan två valutor. Om priset på EURUSD exempelvis är 1,3800 och det stiger till 1,3801 eller faller till 1,3799, så har det färändrats med en PIP. Om du delar en PIP med tio får du 10 pipettes. Det lägger således till en extra siffra till värdet på valutaparet. Om parförhållandet EURUSD exempelvis visar For 1.38500 och det stiger till 1.38501 eller faller till 1.38499, har det ökat respektive minskat med 1 Pipette. Ett tal med 5 decimaler är mer exakt än ett nummer med 4 decimaler, det gör det möjligt att observera alla små förändringar av priset. Därmed ger det dig en större insyn och högre chans att skapa vinster.

Fundamental Definitions in Financial Market - Pip and Pipette - Decimal Digits of Symbols

När man skriver en valuta som en symbol måste det göras med 4 decimaler vilket visar PIP-värdet, eller med 5 decimaler vilket visar Pipette-värdet.

Alla andra symboler med JPY eller gentemot olja och silver skrivs med antingen ett 2-decimalformat för PIP eller med 3 decimaler för att ange pipette, och gentemot guld används 1 decimal för PIP-värdet och 2 decimaler för pipette.

Om du tar dig tid och letar upp ett exempel på plattformen kommer du exempelvis se att GBPUSD visas i ett femdecimal-format och USDJPY visas med pipette-värde eftersom det har ett tal med tre decimaler. Man kan även se att guldpriser mäts med pipette med två decimaler och att återigen guld nämns med två decimaler men har då ett PIP-format.

Spread

Nästa ämne vi ska behandla kallas för Spread, vilket syftar på skillnaden mellan köpepris och begärt pris, liksom mellan sälj -och budpriset. Om exempelvis priset på EURUSD är 1,3820 och det ändras till 1,3822 är de två enheterna i pip-ökningen vad vi kallar Spread. För att beskriva transaktioners storlek använder vi termen ?Lot?. En Lot är lika med 100 000 enheter. Det innebär att om du handlar med en lot och använder stora valutor kommer du förlora eller tjäna 10 dollar, och när du handlar med en tiondel av en lot, handlar du med 10,000 enheter eller 1 dollar.

Fundamental Definitions in Financial Market - Symbol, Price, Commission, Swap and Profit amount in MT4

Om du handlar med en hundradel av en lot, vilket motsvarar 1000 enheter kommer du förlora eller tjäna en tiondels dollar. Den lägsta summa som handlas för med standardkonton är normalt sett 0,1 medan det för Mini-konton är 0,01 och för Nano-konton 0,001. Det finns emellertid ett begränsat antal mäklare som erbjuder möjligheter till handel med så låga summor.

Det finns en formel för att beräkna dina vinster och förluster. Den är enligt följande:

 Differensvärde, multiplicerat med storleken på transaktionen, multiplicerat med nettovinsten för priset enligt avtalet. Eller, (differensvärde) x (transaktionsstorlek) x (nettovinst för affären).

För en bättre förståelse kan vi titta på några exempel där vår grundenhet är 50.

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Exempel 1

Vi handlar 1 lot, vårt differensvärde är 50 och storleken på transaktionen är en enhet. Därför kommer vi att tjäna eller förlora 10 dollar för varje lot. Om vi sätter in värdena i formeln får vi följande: 50 x 1 x 10 = 500.

Exempel 2

Vi handlar 0,2 lot, och vårt differensvärde är fortfarande 50.

            Efter att ha applicerat formeln ser det ut så här: 50 x 0,2 x 10 =100.

Exempel 3

Vi handlar 0,03 lot, vårt differensvärde är fortfarande 50. Applicera formeln en gång till: 50 x 0,03 x 10 = 15

Det är Dollar som är grundvalutan i exemplen ovan.

Det är annorlunda för alla andra indirekta valutor. Om växelkursen för USDJPY exempelvis är 102.57 då är 100 Yen, vilket är standardenheten för japanska Yen på finansiella marknader, värt 1,0257. Då måste vi dividera $10 med 1,0257 vilket ger oss 9,749. Det är vinst- eller förlustsumman som vi kommer att gör när vi växlar dessa valutor.

Spread - Profit and Loss Calculation - Fundamental Definitions in Financial Market - Lot Size

Hävstångseffekt

Nästa sak som påverkar små aktörer som deltar på denna marknad är hävstångseffekt. Detta kommer också att innebära risker för deltagaren eftersom de kan låna mycket högre summor än sitt egna kapital från mäklaren vid tidpunkten för affären. Storleken på lånen varierar mellan mäklare. Vissa mäklare kan exempelvis erbjuda upp till 1000-2000 i hävstångseffekt. Men man bör veta att standardbelopp ligger mellan 100 och 500. Man bör också vara medveten om att ju högre hävstångseffekt, desto större risk innebär det.

Margin

Nästa steg är så kallade ?Margins?. En margin, som betyder marginal på svenska, är en överenskommelse att innehavaren av ett finansiellt instrument måste göra en insättning för att täcka en del av eller hela motpartens kreditrisk (oftast sin mäklare eller i samband med ett utbyte). Som du kan se är vår investering 50 000 dollar och detta är en demo-konto. Den Margin som efterfrågades för dessa positioner uppgår till 252,98 dollar och i den situationen förlorar vi 33,90 dollar. Om vi ​​nu lägger till vår vinst eller förlust till Margin-beloppet kommer vi att ha en fri Margin. Det innebär således att när som helst som vi avslutar positionen kommer beloppet för en en fri Margin att debiteras på kontot. Kom ihåg att ju större transaktionsbelopp, ju större blir Margin-beloppet. När en part felberäknar sina belopp och kontot går ner till nära noll då kallas det för Margin Call.

Fundamental Definitions in Financial Market - Leverage amount with higher risk of losing Money

Swap

Nästa begrepp är Swap, som har att göra med räntor. Denna typ av ränta beräknas alltid precis vid midnatt. Som ni kan se är servertiden för FXPRO just nu 18:25 och vid midnatt kommer swapparna att läggas till på kontot. Som ni kan se har vi just nu några positioner. Den positiva swap är skillnaden mellan räntan och mäklarens andel. Den är läggs vanligtvis till de öppna positionerna när den är positiv. Den negativa swappen är skillnaden mellan räntan plus mäklarens andel. Den dras ifrån varje natt på grund av dina öppna positioner. Du bör känna till att båda dessa siffror är negativa. Onsdagar är de mest intensiva dagarna för swappar. Detta beror på att onsdag, lördag och söndag är lediga dagar. Det innebär vidare att alla swappar från dessa dagar behandlas på onsdag kväll och tidigt på torsdag morgon.

Leverage and Margin Call - Fundamental Definitions in Financial Market - MetaTrader Account History

Fundamental Definitions in Financial Market - Swap Interest Rate on Wednesdays, Saturdays and Sundays

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång med ytterligare en del. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates