Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

Grundläggande Analys

0 0 Vote
Instructor

Grundläggande Analys

Femtioandra delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del diskuteras Grundläggande Analys och Risksökande och Riskundvikande.

Grundläggande analys

Grundläggande analys (eng: Fundamental analysis) är en vanlig metod som handlare använder innan de lägger en order. Den kommer av plötsliga eller i stunden presenterade nyheter från pålitliga källor. Grundläggande analys baseras på betydelsenivå och konsekvenser av nyheter angående marknadstrenden. På grund av motstridiga nyheter kan Grundläggande analys vara ganska komplicerat. En händelse eller en nyhet kan förklaras på olika sätt och få olika konsekvenser i olika regioner. Som en följd av motstridigheter i nyhetsrapporteringen bör handlare inte lägga en order baserat på Grundläggande analys. Exempelvis, efter att Liquefied Petroleum Gas (LPG) nått $15 sjönk det till runt $3 på grund av flera olika nyhetsrapporteringar.

Utifrån Geopolitiska, politiska, sociala och ekonomiska omständigheter i ett land kan nyheter påverka den finansiella marknaden på olika sätt i olika länder. Till skillnad från teknisk analys, har Grundläggande analys ingen klar definierad procedur. Till exempel ger Head and Shoulders-mönster en viss mängd TP-pris genom dess H-belopp, medan Grundläggande analys representerar olika omständigheter för ett specifikt pris. De flesta handlare föredrar att endast använda Teknisk analys. Men Grundläggande analys har större effekt på finansiella marknader. De handlare som kombinerar både Teknisk och Grundläggande analys kan skaffa god kunskap kring marknadstrender.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

Det rekommenderas starkt att handlare granskar själva nyhetsrapporteringen snarare än själva nyheten. Siffror och information i nyheter kan ha olika effekt utifrån vad de representerar. Handlare bör läsa analysen av specifika nyheter från trovärdiga nyhetssidor eller pålitliga sakkunniga. Efter hand, efter 3 eller 4 år kan de utveckla sin egen förmåga att analysera nyheter. Även erfarna handlare kan felbedöma nyheter.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

När handlare vill utveckla sin skicklighet kring en viss symbol bör han/hon noggrant analysera och studera alla aspekter kring symbolen, såsom den politiska, ekonomiska, sociala och geopolitiska situationen i länder som symbolen representerar. Exempelvis är Euro den vanligaste valutan i merparten av Europa. Därför bör handlaren ha koll på politiska, ekonomiska och sociala frågor i dessa länder för att utveckla sin kunskap kring Euro-valutan.

Handlare bör uppmärksamma kalendernoterade nyheter och händelser utöver dagliga nyheter. Ibland kan dagliga nyheter ha betydligt större påverkan på marknadspriset än inplanerade kalendernoterade nyheter eller händelser.

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

Det finns några obligatoriska frågor som handlare måste förstå i sin helhet.

  • Är en mer kraftfull valuta mer gynnsam än en svagare valuta?

De länder som har en svagare valuta kan ha högre nivå på export av varor och lägre nivå på import av material på grund av lägre tillverkningskostnader. Turistresor till dessa länder kan nå högre nivåer i dessa länder eftersom olika tjänster kan vara billigare där. Eftersom ett jobb eller en verksamhet behöver mindre kapital ser du större summor av utländska investeringar där. Därför har en svagare valuta fler fördelar än en mer kraftfull valuta. Exempelvis föredrar Tyskland att behålla den europeiska enheten liksom en svagare Euro som valuta jämfört med andra stora valutor för att kunna öka sina exportnivåer. Om Euron faller som valutaprojekt kommer den tyska valutan Mark att stiga märkbart vilket kommer att innebära lägre exportnivåer av varor samt färre utländska turister i landet. Även Kina behöver hålla sin valuta nere så lågt som möjligt för att kunna behålla eller öka sina exportnivåer. Om Yuan-valutan stärks kommer ett budgetunderskott att uppstå på grund av landets stora befolkning.

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

  • Innebär inflation några fördelar på den finansiella marknaden?

Vid ekonomisk frammarsch och utveckling uppstår oundvikligen inflation på grund av mer efterfrågan i förhållande till utbudet. Så länge efterfrågan är högre än utbudet kommer mängden likviditet att öka. Finansiell och ekonomisk utveckling är också konsekvensen av likviditet. Men likviditet är obligatoriskt eftersom en progressiv ekonomisk lividitet måste hållas under en viss nivå.

Risksökande

Ekonomisk tillväxt och arbetslöshetsnivå ger upphov till risksökande omständigheter. Därmed kommer människor ta ut sitt kapital och sina besparingar från banker för att investera i särskilda marknader eller näringsverksamhet. Centralbanken höjer normalt räntan för att hålla inflationen på lämplig nivå. Räntenivån ändras i samband med att inflationen varierar. Under dessa omständigheter stiger priset på Guld, Varor, Aktier och Valutor som har högre ränta såsom AUD och NZD.

Riskundvikande

Under prisnedgång måste människor sätta in sitt kapital och besparingar på banker för att tjäna ränta eftersom de inte kan generera lika mycket vinst i form av annan näringsverksamhet. På grund av höga likviditetsnivåer på finansiella marknader sänker bankerna sina räntor för att få människor att investera i sin egen näringsverksamhet. Under dessa förhållanden stiger valutor med lägre ränta, såsom USD och GBP. Exempelvis skulle AUDUSD-trenden fortsätta nedåt samtidigt som räntan i Nya Zeeland sjunker. Guld, Varor och aktier kan sjunka till lägre priser. Guld sjunker från $1900 till $1200 på grund av finansiell kollaps. Guld har en stigande trend i Risksökande omständigheter. Men dess pris sjunker i en situation av  Riskundvikan på grund av en ogynnsam marknadssituation, särskilt i Indien och Kina.

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

Det var allt för denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates