Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

Grundläggande Analys och Finansiell Årlig Rapport

0 0 Vote
Instructor

Grundläggande Analys och Finansiell Årlig Rapport

Femtiotredje delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del talar vi om Grundläggande Analys och Finansiella Årsrapporter.

Ränta

Nyheter om räntor är den mest betydelsefulla nyhetstypen på finansiella marknader. Räntenivån ändras sällan, men information som ges vid presskonferenser bestämmer riktningen och valutans trendutveckling. Förändring av räntenivån diskuteras vid presskonferenser och huruvida den kommer att hålla samma nivå eller om den kommer att ändras. Nyheter om stigande nivåer har fördelaktig effekt på finansiella marknader medan nyheter om sänkning av rätan får en sjunkande effekt även på finansiella marknader.

Ekonomisk framtidsutsikt är ett annat ämne som diskuteras på presskonferenser och som påverkar samtida finansiella och ekonomiska omständigheter liksom ekonomiska beslut och mål. Exempelvis om en talesman tillkännager att ekonomin är god gäller så även för ekonomiska mål?. Konsekvenserna av ett detta tillkännagivande har betydande fördelaktig effekt på den finansiella marknaden.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

Information om Inflation och Deflation finns också representerad i denna konferens. Inflation skapar ekonomisk tillväxt med deflation ger ekonomisk recession.

Kvantitativ Lättnad, som på engelska förkortas QE (i USA), är en penningpolitik som centralbanker använder för att stimulera en dålig ekonomi. Det kallas även för Asset Purchase Facility (APF) i Storbritannien. Förändringar i sådan politik kan ha stor påverkan på finansiella marknader. Nyheter bör analyseras utifrån tre faser: Föregående (Previous), Förutsägelse (Prediction) och Uttalande (Announcement). Om exempelvis ?Föregående? för APF i England har legat på £200 miljarder, och ?Förutsägelsen? inför presskonferensen hamnade på £200 miljarder, då kommer det också under presskonferensen att tillkännages att APF blir £200 miljarder det kommande året. Således har inte APF-nyheten någon påverkan på den finansiella nyheten. Om det istället tillkännagavs på presskonferensen att APF skulle hamna på £180 miljarder, då innebär det att det ekonomiska läget har förbättrats märkbart. Om å andra sidan APF hamnar på £220 miljarder kan det tolkas som att ekonomin har försvagats.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

USAs centralbank är känd som FOMC.

Storbritanniens centralbank är känd som BOG.

Europeiska Unionens centralbank är känd somECB.

Japans centralbank är känd som BOJ.

Australiens centralbank är känd som RBA.

Nya Zeelands centralbank är känd som RBNZ.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

BNP (Brutto Nationalprodukt)

Ett annat viktigt tillkännagivande är presskonferenser där landets Bruttonationalprodukt (BNP)presenteras, som visar exportnivån. Ju högre BNP ju bättre anses ekonomin vara. 3 olika BNP-värden anges i Storbritannien: Preliminär, Slutlig, Analyserad. Presskonferensen i Europeiska Unionen anger 2 typer: Preliminär och Slutlig; medan USA har 3 former: Slutlig, Preliminär och Avancerad. I EU och Storbritannien är den Preliminära informationen viktigast medan det i USA är den Avancerade formen.

Tyskland står för 28 %av den Europeiska Unionens BNP, medan Frankrike, Italien, Spanien och Portugal står för mindre delar av den unionens BNP. En högre summa BNP gör valutan kraftfullare.

Arbetslöshetsnivå och sysselsättningsförändringar

Arbetslöshetsnivå och sysselsättningsförändringar tillkännages på Presskonferenser. Medan de flesta fokuserar på arbetslöshetsnivån, som anges genom att summera arbetslösheten och dela den med antalet perioder, har istället sysselsättningsförändringar större effekt på marknadstrenden. Arbetslöshet har, precis som Glidande Medelvärde, mindre effekt på marknaden på grund av den fördröjda mätningen. Istället anger sysselsättningsförändringar det senaste värdet angående Arbetslöshet i ett land.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

PMI (Purchasing Management Index)

PMI, ?Management Buying Index? eller ?Purchasing Management Index? är ett annat värde som meddelas på Presskonferenser. Dess värde ökar när räntan och inflationen stiger. Därför indikerar det växande ekonomier. Det visar det totala antalet order, produktion och Köpandelar från chefers sida. Om detta värde ligger över 50 är ekonomin i gott skick, medan nivåer under 50 tyder på att ekonomin har försvagats. Det finns två typer av PMI:

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

  • I USA: Tillverkande och Icke-tillverkande
  • I andra länder, Tjänster och Tillverkning

Självklart visar Tillverkning PMI-värdet inom tillverkning och produktionsområden. Men PMI för Tillverkning har större effekt på marknadstrenden än värden på Icke-tillverkning och Tjänster.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

Detaljhandelsförsäljning

Detaljhandelsförsäljning är ett annat värde som anges vid Presskonferenser som visar kunders köpkraft och anges av de företag som levererar varorna till slutkonsumenten.

PPI (Producer Price Index)

PPI eller ?Producer Price Index?, tillkännages vid Presskonferenser och visar produktionsnivån. Högre värde på PPI tyder på en god ekonomi. PPI uttrycker utgiftsnivån för tillverkning och produktion av varor.

KPI (Konsumentprisindex)

Konsumentprisindex (på engelska: CPI) tillkännages också vid Presskonferenser. Detta värde visar förändringar av familjers huvudsakliga utgifter. Högre värden indikerar högre inflation. Följden blir ekonomisk tillväxt och högre inkomst. Under ovanliga förhållanden, då katastrofer såsom vid krig eller jordbävningar, kan värdena förändras på viktiga varor och tjänster såsom mat och energi. Det kallas för Kärn-KPI (Core CPI) på grund av höjning av marknadspriset på dessa varor.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

Handlare kan få mycket information på Forexfactory.com. Räntan och BNP anger riktningen på en valutas trend, medan andra mått orsakar dags-, vecko- eller månadsbaserade förändringar.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates