Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Risk Warning

Marknadsriskupplysningar och Ansvarsfriskrivning

6.6 10 Votes
Instructor

Marknadsriskupplysningar och Ansvarsfriskrivning

Andra delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen till vår professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi inleda träningsprogrammet och vi kommer att introducera begreppen marknadsriskupplysningar och ansvarsfriskrivning.

Finansiella Högriskmarknader, särskilt Valutahandel

Detta arbete medför högt risktagande, precis som samtliga övriga aspekter av de finansiella marknaderna. De företag som erbjuder ett brett utbud av tjänster på denna marknad informerar alltid sina kunder kring de höga risker som denna handel medför. På så vis kan de inte längre ställas till svars för de risker som deras kunder måste ta.

Enskilda personer inom branschen måste kunna arbeta utan att utsätta sig för allt för stora risker. För att klara detta behöver han eller hon skaffa sig den kunskap och information som krävs i arbetet samt använda sina personliga erfarenheter och skicklighet. Detta gör det möjligt för individen att klättra och att hålla sig borta från potentiella eller onödiga risker.  

I denna bransch kan olika parter antingen förlora eller fördubbla sina finanser på kort tid, exempelvis på mindre än 5 minuter. Därför finns det som du kan se ett höga risker inblandade. När en person börjar arbeta med detta utförs de flesta av aktiviteterna av banker, finansiella institut och investeringsfonder. Sådan verksamhet använder relativt hög andel  lånefinansiering, vilket innebär att de kan ta stora risker på marknaden. Detta kommer att utvecklas vidare längre fram i utbildningen. Finansiella marknader är komplicerade vilket innebär att alla beslut du tar måste vara väl avvägda.

Real Account - High Risk in Financial - Financial Risk Management - Forex Risk Disclosure and Disclaimer

Efter att en person har skaffat sig grundläggande och viktig kunskap kring arbetet är det dags att närma sig branschen stegvis. De måste då öppna ett Virtuellt konto eller ett Demokonto som används för att gå vidare med sin utbildning och förbättra sina färdigheter genom övning. Det är viktigt att inte öppna ett Verkligt konto för tidigt.

Att Öppna ett Verkligt Konto med Små Finansieringsmedel

Efter att ha förbättrat sin kunskap, skaffat erfarenheter och har nått en tillräcklig nivå av färdigheter är det dags att öppna ett verkligt konto med lägsta saldonivå. Det rekommenderas att man inte tillför mer än 10 % av ens besparingar som inte räknas som rörelsekapital till det nya kontot. Det är också viktigt att undvika att överföra för mycket skulder och lånat kapital som kommer från banker eller andra källor. För att kunna handla på ett rekommenderat vis måste personen i fråga vara avslappnad, fokuserad och ha total självkontroll.

Om en person inte lyckades väl med sitt begränsade handelskonto kan han eller hon alltid gå tillbaka till sitt virtuella konto. Med hjälp av ett detta konto kan personen fortsätta att öva tills han eller hon uppnår de färdigheter som krävs för att kunna återgå till sitt verkliga handelskonto.

Typer av Handlare

Människor som ansluter sig till branschen och som handlar kan delas upp i tre kategorier.

Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Money Management - Demo and Real Account - Trading Skill

Den första kategorin utgör uppskattningsvis mellan 90 och 95 procent av handlarna. Det är de som förlorar sina investeringar på grund av högt risktagande, brist på kunskap eller andra problem.

Den andra kategorin, mellan 2 och 5 procent, är människor som håller på att utveckla sin kunskap, under denna tid skapar de inte någon vinst eller drabbas av förluster på grund av handeln.

Den tredje kategorin, även den mellan 2 och 5 procent, är handlare som har uppnått en betydande och acceptabel nivå av färdigheter vilket innebär att de kan skapa vinst på ett framgångsrikt sätt.

Vilken Typ av Handlare är Du?

Som du ser lyckas inte de flesta människor skapa vinst på marknaden. Om du vill utveckla dina färdigheter för att bli en professionell handlare kan du inte ha inställningen att du redan är en del av dessa 2 till 5 procent. Endast genom regelbunden övning kommer du kunna utvecklas från den första gruppen till den andra och med tiden vidare till den tredje.

Knowledge of Trading - Type of Traders - Professional Traders - Trading Skills - Profit and Loss in Trading

Med det avslutar vi denna del. Vi ses vid nästa tillfälle. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates