Financial Markets and Advantages of Forex - PForex Education

Finansiella Marknader och Fördelar med Valutahandel

10 5 Votes
Instructor

Finansiella Marknader och Fördelar med Valutahandel

Professionalla Valutahandelstjänster                Utbildning I Finansiell ekonomi av PFOREX

Tredje delen av Utbildningen I Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att behandla begreppen finansiella marknader och fördelar med Valutahandel. Vi inleder denna del med att tala om de finansiella marknadernas historia.

De Finansiella Marknadernas Historia

Dessa marknader bildades omedelbart efter att den allra första formen av handel genomfördes. Med den snabba tekniska och industriella utvecklingen har import och export mellan länder ökat markant i omfattning. Detta kom att utgöra kärnan i internationella marknadsförhållanden och valutaväxling. Dataålderns intåg och skapandet av Internet ledde till en ständigt ökande hastighet och enkelhelt för att utföra transaktioner, vilket har bidragit till att denna bransch har vuxit större än någonsin tidigare.

Stora investeringar i denna typ av verksamhet, av banker och andra finansiella institutioner, har skapat det nödvändiga ömsesidiga förtroende som vi känner till i dag mellan köpare och säljare. Det har lagt grunden till dagens fria och enkla handel.

Nuförtiden föredrar många köpmän och handlare att utföra sin verksamhet, antingen via specialiserad mjukvara eller med hjälp av bankers och finansiella institutioners lagliga webbsidor. Parter som ingår i olika former av affärer ser idag sällan varandra eller produkterna i verkligheten. Denna systematiserade tillit är endast möjlig med hjälp av de kredit- och försäkringsformer som banker och finansiella institutioner har byggt upp.

Financial Markets and Advantages of Forex - Banks and Monetary Institutions

Olika delar av den finansiella marknaden

Alla finansiella marknader har olika delar. Vi har här delat upp dem i fem olika delar.

Börsen

  1. Den första sektionen kallas ?Börsen?. Med hjälp av finansinstitut och andra bolag kan personer antingen köpa eller sälja värdepapper över hela världen. Exempelvis finns i England London?s Stock Exchange som ger människor möjlighet att köpa och sälja aktier.

Different Financial Markets and Advantages of Forex - Stock Exchange - Index - Bond - Commodity

Index                                                     

  1. Den andra delen som de flesta intressenterna håller ögonen på kallas " Index" . Istället för att köpa enskilda aktier i ett företag köper istället människor index av aktien. Denna handel kan ske internationellt. I Amerika finns exempelvis " S & P 500 " eller " Standard & Poor?s 500 " , och i Tyskland finns " DAX " ( Deutscher Aktien index).

Råvaruhandel

  1. Den tredje delen på finansmarknaden som handlare intresserar sig för är ?Råvaruhandel?. Här kan personer köpa och sälja olika varor såsom guld, silver, olja, vete och så vidare.

Obligationer

  1. Den fjärde delen brukar kallas " Obligationer " . Regeringens obligationer och icke -statliga aktier med eller utan säkerhet till fast ränta är alla enkla att köpa. Till exempel erbjuder the Department of Treasury i USA denna typ av obligationer.

Forex (Valutahandel)

  1. Den femte delen handlar om valutaväxling och utgör den största delen av finansmarknaden. Här deltar olika juridiska enheter i att köpa och sälja olika valutor.

När du exempelvis växlar brittiska pund eller amerikanska dollar till en annan valuta säljer och köpa du olika valutor. Denna form av transaktioner utgör majoriteten av all handel på de finansiella marknaderna.

Olika former av handel på de finansiella marknaderna

Olika former av handel kan utföras på de finansiella marknaderna. Nedan tar vi en titt på några av dessa.

Financial Markets and Advantages of Forex - Foreign Currency Exchange Market

Omedelbar handel eller Spot-handel

Den första typen av handel sker med omedelbara överenskommelser, som vanligtvis kallas spot-handel. Handeln av varor bedöms här enligt handlarens eget omdöme. Detta betyder att parterna i dessa affärer inte har någon skyldighet att ändra avtal eller sin personliga ställning. Om du till exempel vill köpa ett hus eller ett guldmynt är det upp till dig hur länge du håller du vill ha dessa varor i dina ägor och du väljer själv när du vill göra dig av med dem.

Future-terminskontrakt

Den andra typen av handel är framtida avtal, eller terminskontrakt. I dessa avtal bör en fast tidpunkt i framtiden bestämmas gemensamt av båda parter (som ska gälla som utgångsdatum). Dessa avtal kräver att köparen betalar en viss summa i form av en insättning. Vid utgångsdatumet måste ägaren sälja produkten i avtalet om den inte har sålts ännu.

Handel med Obligationer

Den tredje typen är Handel med Obligationer. Den är precis lika dan som terminskontrakten ovan förutom att det överenskomna utgångsdatumet kan ändras. Detta kan emellertid endast ske om båda parter är överens om ett sådant byte av datum. Följden av att ha högre flexibilitet i avtalet är att denna handel blir dyrare.

Financial Markets and Advantages of Forex - Liquidity and Leverage - Future Option and Forward Trade

Forward-terminskontrakt

Den fjärde typen av handel bygger på självkontrakt och kallas Forward-terminskontrakt. I dessa avtal måste köparen betala hela beloppet i förskott för att sedan ta emot varan vid en framtida tidpunkt. 

Fördelar med Valutahandel jämfört med andra marknader

Nästa ämne vi kommer att behandla i denna del av utbildningen är fördelarna med att välja just marknader för Valutahandel.

  1. Den första fördelen är att Valutahandeln fungerar 24 timmar om dygnet. Eftersom Valutahandeln är en global marknad är handeln kontinuerlig så länge det finns någon öppen marknad på någon plats i världen. Det är ett nätverk mellan banker som arbetar dag och natt vilket innebär att man kan handla när som helst.
  2. Den andra fördelen är att Forex marknaden även har den högsta likviditeten. Det finns alltid köpare och säljare på denna marknad som gör affärer till alla möjliga olika belopp och när som helst. Handel sker på två sätt på Valutamarknaden: handlare kan köpa valuta innan dess värde stiger, vilket innebär vinst eller kan han eller hon sälja valutan innan den sjunker igen vilket också innebär vinst. Detta är en fördel som andra marknader inte erbjuder. Det finns således många möjligheter att göra en vinst på denna marknad. 
  3. Den tredje fördelen är att det på Valutamarknaden är möjligt att använda sig av en hävstångseffekt. Hävstång innebär här att handlare kan komma in på marknaden i en situation som de tror kommer att ge dem mer vinst, även om en sådan situation kräver större finansiering än vad som finns på deras handelskonto. Å andra sidan är nackdelen att handlare riskerar större förluster samtidigt som de har färre medel att förebygga och förutse.

Financial Markets and Advantages of Forex - High Liquidity and Various Leverage plus all Day Trading

Slutligen innebär ökad tillgång till teknik att samtliga parter kan övervaka sina affärer med hjälp av Internet, till och med via sina mobiltelefoner. Detta visar än en gång att det är en ständigt växande marknad.

Med detta avslutar vi denna del. Vi ses nästa gång vid nästa del. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates