False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Forex

Strategier för Falska Utbrott med Candlestick-Bekräftelse

0 0 Vote
Instructor

Strategier för Falska Utbrott med Candlestick-Bekräftelse

Femtioåttonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del tar vi upp Strategi för Falska Utbrott med Candlestick-bekräftelse.

Falskt Utbrott

Ibland bildas Utbrottsstrategier inte helt för att kunna hitta möjligheter att lägga lämpliga order. Handlaren måste rita ut support- och resistance-linjer för att hitta utbrottspunkter.

I början måste handlare bestämma kanalens kant på en intervalltrend (ranged trend). Efter att ha brutit kanalen har trenden återvänt till kanalen. Om trenden rör vid kanalen och stängningspriset på en candle låg utanför kanalen, då kan handlaren lägga en order i utbrottets riktning. Om någon candle stänger inom kanalen då ör denna strategi inte pålitlig eller giltig längre.

Denna strategi kan användas på alla symboler som bildar kanaler på en intervalltrend, såsom exempelvis EURUSD, GBPUSD, Silver, Guld och Olja.

False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Bullish and Bearish Trading Signals on Volatile or Range Market

Denna strategi är användbar på alla tidsramar, men de lämpligaste tidsramarna är H4, Dagsbaserade och veckovis.

En Köporder kan läggas när candles har bidlats ovan kanalen, över en ?Bullish reversal candle?som bildats efter en Tillbakadragandetrend.

En Säljorder kan läggas när candles bildas under kanalen, under en ?Bearish reversal candle? som bildats efter en Tillbakadragandetrend.

Med tanke på att H representerar kanalens höjd kan TP-priset vara H eller H/2 pips från ingångspriset.

False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Pullback Trend after Bullish and Bearish Reversal Points

Utbrottsstrategi passar på volatila marknader, särskilt vid början av varje session såsom New York.

På MT4 finns en intervallmarknad på GBPUSD. Kanalen kan hittas genom definieras genom att placera en ruta. Efter utbrottet har en Bullish candle bildats. Men den stängdes inte inom kanalen. Efter en ?Reversal Bearish candle? bildades kunde handlaren lägga en Säljorder med ett ingångspris under den givna candles Low-pris. Ett annat exempel hittar vi på Guldgrafen. Det finns en Tillbakadragandetrend efter utbrottet inträffade vilket är en lämplig punkt för handlaren att lägga en Säljorder.

Ett annat bra exempel visar att efter en Utbrottsstrategi inträffade har trenden fortsatt sin stigande riktning. Handlare kunde ha lagt en Köporder ovan Stängningspriset på Bullish candle. Utöver olika signaler från denna strategi kan det även finnas andra bekräftelser och då kan handlaren lägga order baserat på sunda och pålitliga signaler.

False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Head and Shoulder, Double Top and Bottom

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates