Economic Calendar and Forex Factory - Trading Market Analysis

Finansiella Marknadsredskap och Websidor

6 1 Vote
Instructor

Finansiella Marknadsredskap och Websidor

Sjuttonde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi att tala om Verktyg på den Finansiella Marknaden och Websidor, referenser till websidor, Forex factory, en ekonomisk kalender, nyhetssidor, analytiska websidor, websidor för utbildningssyften och forum.

Vi presenterar en mängd olika websidor som erbjuder olika typer av information, såsom:

Nyhetswebsidor ?Dessa webbplatser ger de senaste nyheterna kring frågor som påverkar finansmarknaderna direkt eller indirekt med långa eller kortsiktiga effekter på marknaden. Webbplatserna erbjuder analyser av nyheter från ekonomiska experter som kan vara väldigt användbara.

Analytiska websidor ? dessa websidor erbjuder teknisk analys, grundläggande analys eller båda dessa former utifrån olika metoder.

Utbildningswebsidor ? dessa websidor har vanligtvis Forex-utbildning och medföljande utbildningsmaterial och kurser med olika nivåer som alla handlare kan ta del och gynnas av.

Forum ? dessa websidor är mycket populära. Här presenteras ett eller flera diskussionsämnen där personer kan delta och lämna kommentarer.  De ger sin syn på saken, och delar erfarenheter och försöker att förklara ämnet så väl som möjligt. 

Economic Calendar and Forex Factory - Trading Key News and Release Date - Influence and Impact on Trend

Ekonomisk kalender ? här presenteras tidpunkter och datum med olika information såsom:

nyhetstitlar, vilket land det berör, utgivningstidpunkt, nyhetens betydelse, nyhetens värde och kvalitet, förutsägelse av marknadens reaktion då nyheten ska tillkännages, marknadens förändringar ( uppåt eller nedåt), uppdatering av nyheter, tidpunkt för publicering eller andra ytterligare nyheter.

Forex Factory

Forex factory är den största tillgängliga källan för handlare och kunder. Det är också det största forumet och ekonomiska kalendern för handlare.

Pålitliga websidor

Det finns ett antal tillförlitliga webbsidor där kunder kan hämta information och nyheter, såsom Bloomberg.com, Reuters.com, Cnn.com, Euronews.net och Cnbc.com.

"Economic

Det finns också webbplatser som erbjuder tjänster på finansmarknaderna och Forex i synnerhet såsom:

● Fxstreet.com som har en ekonomisk kalender och många andra olika intressanta delar

● Babypips.com som erbjuder mycket intressanta utbildningspaket

● Forexpeacearmy.com som erbjuder all möjlig information om mäklare och hur tillförlitliga de är. Handlare kan också lämna synpunkter på websidan, så att andra aktörer kan ta säkra beslut när det gäller att välja en mäklare.

Economic Calendar and Forex Factory - News Category and Releasing Time - Bullish or Bearish Trend

Översikt Websida

Detta är Forexfactory.com. Som du kan se innehåller den olika delar såsom hemma, forum, nyheter, kalender, marknad och mäklare.

Dessutom finns alla nyheter om handel, interaktiva handelsforum och de senaste kommentarerna tillgängliga här, liksom även de hetaste och viktigaste nyheterna. Det finns också avdelningar för forum och diskussion, information om långa (köp) respektive korta (sälj) andelar på marknaden, information kring olika symboler, vilka marknader som är igång samt statistik över olika handlare.

Kom ihåg att det du ser här är aktuell information i realtid.

Denna del är ett forum som innehåller de senaste nyheterna och diskussionsämnen.

Man kan se vilken tid nyheten publicerades liksom vilka kommentarer och åsikter som skrivits.

Handel

 Nästa del handlar om handel och mängden transaktioner som sker i olika valutor. Detta är ämnat för människor med verkliga konton och kategoriseras utifrån vinst, såsom PAMM och MAM. Nästa del visar hur stor andel som köpts eller sålts i öppna order av vissa symboler.

Nästa sektion är en kalender som är mycket viktigt. Där visas en veckoperiod med datum och tider här. Nyheternas datum visas här, liksom tidpunkten de publiceras, och vilka länder som har påverkats av händelsen samt även valutor och med respektive påverkan. D.v.s. röd färg motsvarar stor påverkan. Orange färg syftar på normal påverkan och gul färg står för låg påverkan.

"Economic

Nyhetsrubriker visas i nästa kolumn i ett detaljerat popup-fönster. Nyhetskällan nämns här, exempelvis släppte finansministeriet i Japan denna nyhet. Åtgärder inlämnade representerar jämförelsen mellan export och import, visar nyheter "effekt på ekonomin. ?Vanlig effekt? visar att då det faktiska priset är högre än den förväntade priset, bör valutan bli mer kraftfull. Nästa fält tar upp periodiska publikationsdatum. Nästa fält visar den exakta tidpunkten för kommande meddelanden. Här finns en kort beskrivning av nyheter via Forex Factory. Bakgrunden till betydelsen av nyheterna nämns här. Nyhetsrubriker står här. Annan information kring dessa nyheter visas här. Vissa nyheter kan ha större inverkan på marknaden enligt förutsägelser jämfört med vad som står här. Om den faktiska effekten var bättre än förutspått då skulle färgen vara grön medan röd färg visar en sämre inverkan. Den gula visaren indikerar huruvida nyheter eller angiven statistik har uppdaterats och om du bör överväga ny uppdatering. Till exempel, här visas 1,0 %, medan efter en uppdatering visas 1,2 %. Detta har en betydande inverkan på marknaden. Således visas positiva effekter med grön färg, medan rött visar på försämring

I denna del kan du se alla datum under en månad och som du märker representerar den gröna delen den aktuella veckan. Man kan även bläddra i kalendern veckovis, man kan kolla föregående eller efterföljande veckor. Kalendern kan också ställas om till att visa månadsvis eller årsvis.

"Economic

Nästa del handlar om nyheter runt om i världen. Som ni kan man se nyheter tillsammans med deras publikationstid och källa. I detta avsnitt kan man avläsa bankernas räntor.

Nyheter

Som vi nämnde tidigare finns det även andra webbplatser som erbjuder nyhetsuppdateringar.

Bloomberg, Euro nyheter, CNN och CNBC erbjuder bra och värdefulla analyser.

Detta är Fxstreet som har en ekonomisk kalender precis som Forex fabriken. Här finns även annat som kan vara av intresse för handlare. På webbplatsen finns oftast mer nyheter än på Forex factory.

Detta är BabyPips.com som är mycket användbart. Sidan erbjuder utbildningsprogram och material. Om du går in på delen ?skola? hittar du olika avdelningar och nivåer såsom dagis, första året och så vidare, samt olika ämnen såsom oscillatorer och pivot.

Denna webbplats är Forex peace army som är en mycket känd webbplats bland handlare och erbjuder all möjlig information om olika mäklare.

"Economic

Den innehåller användbar information kring expertsystem som har testats. Naturligtvis finns det även andra tillgängliga webbplatser men vi har här visat dig de mest kända och tillförlitliga.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates