Double Top and Double Bottom Patterns - Bullish and Bearish

Double Top- och Double Bottom-mönster

0 0 Vote
Instructor

Double Top- och Double Bottom-mönster

Trettioförsta delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi behandla Double Top- och Double Bottom-mönster.

Double Top-Mönster

När två toppar under en uppåtgående trend formas bredvid varandra, kan ett Double Top-mönster ritas genom att placera två level-linjer på den högsta punkten respektive i dalen mellan de båda topparna. Topparnas kan vara lika höga eller olika medan tidpunkten för deras uppkomst varierar. Neckline, som kallas confirmation-linje, måste vara en level-linje som identifierar utbrottspunkten där en order kan placeras av handlaren. Dalen mellan de båda topparna får INTE överstiga 38,2% i Fibonacci-mönstret vilket bör ritas ut från trendens startpunkt till toppen i den första vågen. H är sträckan mellan toppen på den högsta vågen och Neckline som ska vara en vertikal linje. TP-priset bör ligga H pips från Utbrottspunkten medan SL-priset ligger ovan toppen på den andra vågen.

Double Bottom-Mönster

En nedåtgående trend bildas ett Double Bottom-mönster av två efter varandra följande dalar med samma eller olika höjd och bredd. Neckline eller confirmation-linjen är en level-linje på topp-punkten som indikerar utbrottspunkten. Om topp-punkten överstiger 38,2%-nivån i Fibonacci-mönstret, vilket ritas vid trendens startpunkt till den första dalen, kommer Double Bottom-mönstret inte att vara pålitligt. H är den vertikala distansen mellan underdelen av den längsta dalen och Neckline. TP-priset ligger H pips från utbrottspunkten, medan SL-priset är lägre än den andra dalen.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two peaks and A Valley-Speculated Downward Trend Bearish

Några användbara exempel kommer att studeras på MT4. Ett av de viktigaste kraven på detta mönster är att Double bottom-dalen inte får överstiga 38,2%-nivån på Fibonacci-mönstret på denna swing. I detta exempel ritas Fibonacci från startpunkten på trenden till toppen på den längsta vågen. Dalen har passerat 38,2%-nivån, därmed har inte Double Top-mönstret formats. Vi kan hitta fler exempel på ett Double Bottom-mönster. Fibonacci ritas från starpunkten av en swing till dalen på den längsta vågen. Handlaren kan rita ut trendfiguren med hjälp av en Trendlinje och Neckline som placeras på topp-punkten. Topp-punkten översteg inte 38,2%-nivån, således är detta Double Bottom-mönster pålitligt. En annan Fibonacci kan ritas vertikalt från dalen på den längre vågen till Neckline för att beakta H och H/2 pips ovan utbrottspunkten. Handlaren kan omplacera den för att minska för mycket press i diagrammet. H är lika med 202 pips, och trenden har passerat TP-priset med någon fluktuation.

Double Top and Double Bottom Patterns - Valley and Peaks on Fibonacci Levels - Bullish and Bearish Price Trend

Vi ska titta på ett annat exempel på Double Top, där två toppar formas efter varandra. Handlaren kan rita Trendlinjer på detta mönster och placera ett Fibonacci-mönster för att klargöra huruvida dalen har passerat 38,2%-nivån. Som visas har dalen inte passerat denna nivå. Således är detta Double Top-mönster giltigt och utbrottspunkten kan hittas genom att rita Neckline. Fibonacci ger TP-priset under utbrottspunkten med en summa lika med H/2 eller H pips.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two Valleys and A Peak-Speculated Upward Trend Bullish

Om Double Top-mönster formas på en specifik tidsram kan handlaren ändra tidsramen till ett annat format. I detta exempel visar resistance-nivån en annan bekräftelse på en god Säljorder. Utifrån inställningen ?price action? kan handlaren placera en Säljorder innan utbrottspunkten har nåtts. Där finns flera nedgångar efter att priset har nått resistance-nivån på D1-tidsramen. Vid H4 kan handlaren verifiera om det finns anda mönster så att området kan markeras och så att handlaren enkelt kan hitta området när tidsramen ändras. Det finns ett Engulfing candle-mönster vid andra toppen på Double Top-mönstret, således kan handlaren placera en Säljorder under Engulfing candle för att generera mer vinst med SL-priset ovan en specifik candle. När marknadspriset nått utbrottspunkten kan handlaren få mer än 90 pips vinst. SL skulle ligga runt 70 pips, medan TP skulle ligga på 261 pips. Således skulle belöningen för risk vara 4 gånger högre. Det skulle vara mer lukrativt att identifiera trendriktning genom olika mönster, särskilt när ett candle-mönster har formats på ett Double Top-mönster.

Double Top and Double Bottom Patterns - Trading Signal Confirmations - H and H/2 Take Profit Neckline Breakout

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates