Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Pattern

Dubbeltopp- och Dubbelbotten-mönster

0 0 Vote
Instructor

Dubbeltopp- och Dubbelbotten-mönster

Sextioandra delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi att diskutera Dubbeltopp-och Dubbelbotten-mönster i samband med candlestick-mönster.

Dubbeltopp, Dubbelbotten och Candle Stick 

Dubbeltopp och Dubbelbotten är kraftfulla och pålitliga mönster som kan kombineras med många andra mönster och strategier. Handlare kan få ut betydande lycksosamma order med hjälp av Dubbeltopp/Dubbelbotten-mönster om de lyckas se under vilka omständigheter dessa mönster inte gäller.

Handlare kan använda RSI för att upptäcka divergens samt kraftfulla och pålitliga Dubbeltopp- eller Dubbelbottenmönster för att identifiera vändpunkter på marknadstrenden.

Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Patterns on Breakout Point of Neckline

Kraftfulla Bearish candlesticks såsom ?Fallande Stjärna?, ?Mörka Moln? och ?Bearish Engulfing?, eller Bullish candlesticks som ?Bullish Engulfing?, Hammare och Piercing-linjer kan användas liksom Dubbeltopp/-botten-mönster för att skaffa sunda och bekräftade signaler.

Ingångspris kan hittas med hjälp av Low- och High-priser på candlesticks vid Sälj- respektive Köporder.

Denna strategi kan användas på alla symboler, såsom EURUSD, GBPUSD, Silver, Guld och Olja.

Mer lyckosamma och pålitliga signaler kan genereras på H4 eller längre tidsramar.

Efter att ett Dubbelbottenmönster har bildats, uppstår en kraftfullt Bearish candle på den andra dalen där RSI-trenden ligger vid level 30. Då kan en Köpsignal genereras.

Double Top and Double Bottom Pattern - Bullish and Bearish Candles - Engulfing, Piercing Line and Hammer Pattern

Å andra sidan, efter ett Dubbeltopp-mönster, har en kraftfull Bullish candle bildats på den andra toppen där RSI-trendenen ligger runt level 70. DÅ skulle en Säljsignal genereras.

I GBPUSD-diagrammet har ett Dubbeltopp-mönster bildats där RSI visar på en divergens och en ?Fallande Stjärna?-candle, som även är ett Mörkt Moln-mönster, har bildats. Dess High-pris ligger ovan High-punkter för föregående candle och dess Öppningspris ligger ovan Stängningspriset på föregående candle. Så det är ett mycket kraftfullt Bearish candle. Det antogs att om priset hamnar under sin Low-punkt då skulle priset sjunka med 160-170 pips. Det skulle då vara troligt att priset skulle sjunka till 1,6660 med ytterligare fall. På en dagsbaserad tidsram för GBPUSD-diagrammet har en divergens inträffat på ett Dubbelbotten-mönster som har en Engulfing candle i dess sista dal. Så en Köpsignal uppstod med det första TP-priset 200 pips högre än ingångspriset. När priset bröt Dubbeltopp-neckline kunde handlaren bestämma ett andra TP-pris 400 pips högre än utbrottspunkten. Medan SL-priset kunde sättas lägre än Low-priset på en given candle, kunde summan av båda TP-priserna vara 600 pips högre än ingångspriset. Ett annat Dubbelbotten-mönster efter en Bearish trend visar hur en ?Bullish Hammer?-candle bildades efter en ?Bearish Hammer?-candle och ett Tweezer-mönster har uppstått. Handlaren kunde lägga en Köporder med ett ingångspris över en ?Bullish Hammer?-candle och första TP-priset kunde vara 131 pips högre än ingångspriset medan SL-priset var 173 pips lägre.

Double Top and Double Bottom Pattern - Buy and Sell Signals of Forex Market - RSI Overbought Oversold

Så handlaren kan utveckla och förfina Dubbeltopp/-botten-mönster med olika mönster och strategier som RSI, Andrews Pitchfork eller support- och resistance-linjer och levels. Bästa tidsramen är H4, Dagsbaserade samt Veckovis.

Det avslitar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates