Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Technical Analysis

Dubbeltopp & Dubbelbotten inom RSI-Strategi

0 0 Vote
Instructor

Dubbeltopp & Dubbelbotten inom RSI-Strategi

Sextioförsta delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi tala om Dubbeltopp & Dubbelbotten inom RSI-strategi.

Dubbeltopp och dubbelbotten inom RSI-oscillator

RSI-värde kan ställas in till 14, medan 2 levels (nivåer) justeras vid 30 och 70. När priset korsar nivå 30 i stigande riktning och nivå 70 i sjunkande riktning efter att en Dubbelbotten eller Dubbeltopp har bildats efter varandra genereras en Köp-eller Säljsignal.

Handelsbara Symboler                              

Denna strategi kan användas på alla symboler, särskilt EURUSD, GBPUSD, Silver, Guld och Olja.

Tidsram

Även om denna strategi kan användas på alla tidsramar får man bättre resultat och signaler på H4, Dagsbaserade och längre tidsramar.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Levels 30 and 70 Overbought and Oversold Regions

Köp och Sälj

När ett Dubbeltopp-mönster bildas under level 30 i RSI och RSI-trenden sedan korsar level 30 i stigande riktning på en plats där marknadspriset påbörjar en uppåttrend, möjligen genom en Bullish candle, då kan handlaren lägga en Köporder.

När Dubbeltopp-mönstret bildas ovan level 70 i RSI och RSI-trenden sedan korsar level 70 i sjunkande riktning på en plats där marknadspriset påbörjar en sjunkande trend, möjligen genom en Bearish candle, då kan handlaren lägga en Säljorder.

Take profit (Ta in vinst)/ Stop Loss (Stoppa förlust)

?Take profit?-priset kan bestämmas genom:

  1. Tillgängliga vändpunkts-mönster i marknadspriset på en plats där RSI-linjen korsar level 30 i stigande riktning eller level 70 i sjunkande riktning.
  2. Tillgängligt candle-mönster på en given plats. TP-summan är lika med längden på en candle.
  3. När RSI-trenden når level 50.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Bullish and Bearish Trend after Reversal Trading Signals

?Stop Loss? (Stoppa förlust) kan identifieras genom candle- eller vändpunktsmönster i marknadsdiagrammet.

Denna strategi genererar en passande och sund signal när den kombineras med vändpunktsmönster och candles, särskilt på H1 och längre tidsramar.

Det finns flera exempel i GBPUSD-diagrammet på MT-plattformen i H1-tidsramen. Dubbelbotten-mönstret har bildats på både marknadspriset och RSI. Således kan handlaren placera en Köporder med specifika TP- och SL-priser, när RSI har korsat level 30 i stigande riktning. Dessa priser kan beräknasmed hjälp av ett Dubbelbotten-mönster på marknadspriset. Ett annat exempel på en Bearish-trend visar två Dubbelbotten-mönster på marknadstrenden och RSI. Efter att RSI-trenden har korsat level 30 rör sig marknadstrenden uppåt från utbrottspunkten. Vid slutet av Bullish-trenden har Dubbeltopp-mönster bildats på marknadstrenden och RSI samtidigt, och följs av en sjunkande trend. Ett annat Dubbeltopp-mönster på en stigande trend visar även hur ett Dubbeltopp-mönster har bildats på RSI. Efter RSI-trenden har passerat level 70 följer en sjunkande trend.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - MetaTrader Price Chart - Relative Strength Index

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates