Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Divergens och Konvergens

0 0 Vote
Instructor

Divergens och Konvergens

Fyrtioandra delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer vi behandla Divergens och Konvergens på djupet.

Divergens och Konvergens

När transaktionsvolymer inte stödjer en given trendriktning trots fortsatt riktning uppstår Divergens eller Konvergens. Exempelvis har priset ökat till en viss nivå med vidare uppåtgående rörelse. Men de flesta handlare har inte visat någon tendens till att lägga Köporder längre och några har stängt sina order. I Konvergens- och Divergenssituationer fortsätter trenden sin nuvarande riktning med få order som läggs av handlare.

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Divergens

I en Divergenssituation fortsätter marknadspriset sin uppåtgående riktning och nya toppar är högre än tidigare toppar på en uppåtgående trend.  Emellertid sjunker oscillatortrenden och nya vågor och toppar ligger lägre än tidigare vågor. Detta visar att handlare inte stödjer vidare marknadsstigning även om marknadspriset fortsätter att stiga. Divergens uppmanar inte till Säljorder men avråder från att lägga Köporder. Det rekommenderas att handlare stänger sina Köporder.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Konvergens eller Negativ Divergens

I en Konvergenssituation fortsätter marknadspriset att sjunka och nya dalar ligger lägre än tidigare dalar med en nedgående trend. Emellertid stiger oscillatortrenden och nya vågor och dalar ligger högre ån tidigare dalar. Det visar att handlaren inte stödjer vidare nedgång, även om marknadspriset fortsätter att sjunka. Konvergens indikerar inte att Köporder bör läggas men avråder handlaren från att lägga Säljorder. Handlaren rekommenderas att stänga sina Säljorder.

Divergens uppstår på toppar medan Konvergens bildas i dalar. RSI, MACD och AO är de mest effektiva och populära oscillatorerna som har goda möjligheter att upptäcka konvergens och Divergens. Handlare måste vara medvetna om att vanligtvis gäller inte Divergens och Konvergens och visar inte korrekt trendriktning på grund av att de har motsatt riktning mot marknadstrenden.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

På MT4-plattformen placeras MACD i grafen. På en uppåtgående marknadstrend med högre toppar visar MACD en nedgående trend där nya toppar ligger lägre än tidigare toppar. Denna situation visar att handlare inte stöder vidare ökning av marknadspriset. Vid vidare titt på de två första topparna ser vi att trenden fortsätter sin uppåtgående riktning även om MACD visade en kraftfull Divergens i detta område. Det finns ytterligare ett exempel där marknadspriset hade n uppåtgående trend och där MACD sjönk. I detta exempel borde handlaren inte ha lagt någon Köporder eftersom marknadstrenden sjönk. Ett exempel på Konvergens på en marknadsnedgång visar att en Säljorder inte var passande i detta område. Marknadspriset sjönk medan MACD-trenden hade en uppåtgående riktning. Handlaren kan också använda RSI för att upptäcka Divergens och Konvergens på en marknadstrend. På en nedgående marknadstrend hade RSI en uppåtgående trend. Konvergens kan upptäckas genom att koppla samman dalar på båda trenderna med hjälp av en Trendlinje. En annan Konvergens har uppstått på en annan tidsram. Trots en nedåtgående marknadstrend har RSI-trenden stigit och nådde en olämplig position för att lägga en Säljorder. Divergens uppstod vid följande vågor där marknadstrenden hade en uppåtgående riktning och RSI-trenden sjönk. MACD är mer lämpligt för att upptäcka Konvergence och Divergens än RSI.

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Handlaren måste ta några faktorer i beaktning om han/hon försöker lägga en order med hjälp av Divergens eller Konvergens;

  • Några reversal-mönster såsom Head and Shoulders, Dubbeltopp och -botten, Trippeltopp och -botten eller Wedge (Kil) kan bekräfta Konvergensen eller Divergensen för att kunna lägga lämplig order.
  • Överköpt och Översålt kan bekräfta den order som föredras utifrån Konvergens eller Divergens.
  • Divergens och Konvergens bekräftar att handlaren måste stänga en order som har samma riktning som marknadstrenden.
  • Om det finns en kort motgående sväng under en lång trend kan Konvergens och Divergens användas för att upptäcka positioner för att lägga order med samma riktning som den långa trenden.
  • Reversal-candles kan bekräfta Konvergens eller Divergenssignaler.
  • Fibonacci-mönster kan användas för att få vidare bekräftelse på Konvergens eller Divergenssignaler.
  • Support- och resistance-linjer kan användas för att bekräfta Konvergens- eller Divergenssignaler.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates