Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Olika Typer av Kontrakt för Binära Optioner

0 0 Vote
Instructor

Olika Typer av Kontrakt för Binära Optioner

Sextionionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del tar vi upp Olika Former av Binära Optionskontrakt. Även om vårt huvudfokus ligger på Binära Optioner kommer vi även att tala om Optioner mer ingående.

Binära Typer

Det finns två typer av Binära Optioner: Europeiska och Amerikanska.

Europeiska Optioner

I denna Optionstyp måste handlare vänta till kontraktets utgångsdatum. Kontraktet kan endast implementeras om utgångsdatum har uppnåtts.

Amerikanska Optioner

Det är den vanligaste formen av Optioner som kan implementeras mellan kontraktets startdatum och utgångsdatum.

Binära Optionstyper

Leverantörer av Binära Optioner erbjuder många olika former av Binära Optioner till sina kunder. De enklaste typerna är de vanligaste handelsmetoderna.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Binära Optioner kategoriseras utifrån ett antal funktioner.

En kategori bygger på vinst-/risknivå för en handelsform. Följaktigen har de med högre risk även högre vinstnivåer. Vinst på de mest populära och enklaste ligger på mellan 40 %och 80 % av Premien, medan de mest komplexa kan ha en vinst på över 500 % av Premien. Ju högre lösenpris du väljer för ditt kontrakt, ju högre vinstsumma ger det. Om du väljer en stegvis form för din handel, så är ett en nivå på lösenpriset mer lukrativt än en tidigare nivå. 

Den vanligaste kategorin som Binära Optioner delas in i, baseras på rörelse av lösenpriset under kontraktstiden.

Upp/Ned, Klassisk High/Low, Köp/Sälj

Den är känd som den enklaste och mest relevanta handelsformen för Binära Optioner, där handlare förutser prisutvecklingen utifrån nuvarande pris. Om en Köpoption har löpts så måste priset sedan stiga från dess nuvarande nivå i slutet av utgångstiden för att vinsten ska bli ett faktum. Utbetalningen för denna form ligger på mellan 40 %och 90 %. Större klyfta mellan lösenpris och nuvarande pris samt osäkerhet höjer Utbetalningen.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Högre/Lägre, Över/Under

På grund av att det är mer komplicerat än Köp-/Säljoptioner är betalningen för denna form av handel över 100 % av Premien och kan till och med stiga upp till 1200 %. Handlaren måste då bestämma lösenpriset (target-priset). Om priset står på eller passerar lösenpriset i slutet av utgångstiden, får man ut vinsten. Exempelvis kan handlaren förvänta att lösenpriset är 25 pips högre än nuvarande pris med en 1 dags utgångstid. Om priset står på eller passerar target-priset vid utgångstiden då har handlaren lyckats med kontraktet.

Intervall, Kanal, Tunnel, Gräns, Level

Trots olika namn är konceptet på handeln samma. Handlare måste bestämma ett område som priset fluktuerar inom eller utom. Denna form av indelning ger två kategorier: en Inom Intervallet (In-Range) och en Utom Intervallet (Out-Range).

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

 In-Range (inom intervall)

Om en tillgång har en monoton rörelse kanske handlaren spekulerar i ett kontrakt med en 1 veckas utgångstid skulle passa. Ett område, med högre och lägre gränspriser från nuvarande pris måste specificeras. Om priset vid utgångstid inte passerar det bestämda området får handlaren en vinst, i annat fall förloras Premien för avtalet. Medan några Leverantörer för Binära Optioner tillåter att handlare väljer högre och lägre gränser på området, representerar andra en mer förbestämd gräns för området som priset måste röra sig inom. Området med smalare intervall leder till högre utbetalningssumma, från 10 % till 600 %.

Out-Range (utom intervall)

Till skillnad från In-Range-typen måste priset passera gränsen för ett specifikt område och hålla sig utom området vid utgångstiden. Denna form är lukrativ och för mycket fluktuerande tillgångar, särskilt när det väntas en betydande händelse eller tillkännagivande under kontraktstiden. Utbetalningen på denna typ ligger på mellan 50 % och 700 % baserat på klyftan mellan gränspriserna plus efterföljande resultat från viktiga möten under kontraktet.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Stege

Stege är en av de nyaste typerna och tillhandahålls av bolag som IGMarkets och GOptions. Lösenpriset (Target-priset) med olika nivåer och flera olika utbetalningssummor kan finnas representerade på förbestämda nivåer. Annars kan handlare ange dessa nivåer och summor. Utan tvekan får kortare tid lägre Utbetalning jämfört med längre fram. För att få utsatt vinst från ett kontrakt måste priset ha passerat given nivå i slutet av utgångstiden. Det kan likna resistance- och support-nivåer för en tillgång. Men utgångsdatum måste även betraktas här. Central punkter (Pivot points) är lönsamma när handlare söker denna typ av kontrakt. Utbetalning skulle ligga på mellan 60 % och 400 % av level-värdet vid utgångsdatum.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Touch (Röra vid)

Denna kontraktstyp har en eller två prisnivåer som bestämmer ett lyckosamt eller misslyckat utfall för avtalet. Följande underkategorier klargör kontraktets villkor som måste ha uppfyllts för att ge en lyckosam affär.

En Touch

Priset måste som minst nå lösenpriset en gång innan utgångstiden. Det spelar ingen roll om priset passerar eller rör vid lösenpriset flera gånger. Detta kontrakt ger ändå vinst.

Ingen Touch

Om lösenpriset inte nås eller uppnås någon gång under kontraktstiden förlorar handlaren vadet och följaktigen Premien.

Dubbel ?Enkel-Touch?

Denna liknar ?En Touch?har två lösensummor. En är högre än nuvarande pris och en annan är lägre. Priset kan nå något av lösensummorna under kontraktstiden och ändå ge vinst.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Dubbel ?Ingen Touch?

Till skillnad från Dubbel ?enkel-touch? får priset under kontraktet aldrig nå lösenpriserna som ligger över eller under nuvarande pris. Till och med en endaste kontakt med någon av lösennivåerna gör att vadet förloras. Prisbaserade åtgärder som förklarades i Valutahandelsdelen är användbara när handlare handlar med denna typ av kontrakt. Utbetalning skulle ligga mellan 30 % och 480 % och påverkas främst av klyftan mellan lösenpris och nuvarandepris.

Par-option

En ovanlig metod för Binära Optioner är när handlare måste jämföra två oberoende tillgångar och ange vilken som kommer nå högst nivå vid samma kontraktstid. Utbetalningen på modellen för Paroptioner ligger på mellan 50 % och 90 %.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates