Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Dark Cloud-Piercing Line- och Engulfing Candlestick-mönster

0 0 Vote
Instructor

Dark Cloud-Piercing Line- och Engulfing Candlestick-mönster

Tjugosjunde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del Dark Cloud-Piercing Line och Engulfing Candlestick-mönster kommer diskuteras I denna del.

Dark Cloud candle

Dark Cloud candle är ett av de viktigaste mönstern och formas vanligen vid en vändpunkt under en uppåtgående trend. Medan en trend är på väg uppåt kan en betydelsefull nyhet orsaka en abrupt förändring av prisriktningen nedåt följt av en Bearish candle. Analysen om Dark Cloud candles baseras på de sista två candles. Om Open- och High-priset för den andra candlestick ligger över Close- repsktive High-priset för den första Candlestick, då har ett mönster kallat Dark Cloud Candle formats. Idealformen på en Dark Cloud candle är när Close-priset för den andra candle är lägre än mittpunkten på den första candle-kroppen, samt när Open-priset för den andra candle är högre än High-priset för den första candle.

Piercing line

Piercing Line formas under en nedåtgående trend, tvärt emot ett Dark Cloud-mönster. Det indikerar en motgående trend under en nedåtgående riktning. Liksom Dark Cloud består Piercing Line-mönstret av två candles. En Piercing Line kan formas när en betydelsefull nyhet eller händelse ändrar en nedåtgående riktning på en trend till en uppåtgående riktning. Open- och Low-priset för den andra candle är då lägre än Close- respektive Low-priset för den första candle. Idealmönstret för en Piercing Line utvecklas då Open-priset för den andra candle är lägre än Low-priset för den första candle, samt när Close-priset för den andra candle ligger över mittpunkten på den första candles hela kropp.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Vid Dark Cloud och Piercing Line indikerar samtliga idealförhållanden ett adekvat pris och att handel placeras med goda utsikter.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

Några exempel på MT4 skulle kunna hjälpa att förklara. En Piercing line har bildats under en nedåtgående trend. Open-priset på den andra candle är inte under Close-priset för den första candle. Därmed är ett av de idealiska förhållandena inte uppfyllt. Close-priset på den andra candle är högre än mitten på kroppen för den första candle. Följaktligen har det andra tillståndet för ett idealmönster av Piercing Line uppfyllts. Ingångspriset för Köpordern borde ha legat över High-priset på den andra candle. Även SL var Low-priset på den andra candle och TP kunde ha varit 122 pips högre än ingångspriset eftersom hela längden på den andra candle är lika med 122 pips. Marknadspriset har gått upp följt av en nedgång. Efter en tid hade det stigit till önskat pris. Ett annat exempel visar ett Dark Cloud-mönster i en uppåtgående trend där Open-priset på den andra candle ligger högre än Close-priset på första candle medan High-priset på första candle ligger lägre än High-priset på andra candle. Om en handlare undersöker idealförhållandena kan han/hon se att längden på den första candle ligger på omkring 38 pips. Close-priset för den andra candle är lägre än mitten på kroppen hos den första candle. Således har ett av idealförhållandena uppfyllts. Om man granskar siffrorna för respektive candle är Open-priset för den andra candle 98,80 och High-priset på den första candle också ligger på 98,80. Open-priset på den andra candle är lika med High-priset på den första candle. Det innebär goda möjligheter för handlare att lägga en Säljorder. Handlare kan zooma ut för att hitta fler mönster i diagrammet och sedan zooma in för mer tydlighet. I ett annat exempel kan ett annat exempel granskas som indikerar att det inte är ett Dark Cloud-mönster som formas efter att zooma in på det givna exemplet. Nästa exempel indikerar att det fanns en Piercing Line på en nedåtgående trend som uppfyller kraven för ett Piercing Line-mönster. Order-priset kan placeras på High-priset på den andra candle med ett TP-pris som är 100 pips högre än orderns ingångspris.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Piercing Line och Dark Cloud candles är viktiga och effektiva mönster som bör beaktas av handlare.

Bearish Engulfing candle

 Bearish Engulfing är en viktig form av candle som skapas vid en vändpunkt under en uppåtgående trend. Den består av två candles där Close-priset på den andra candle är lägre än Open-priset på den första candle. Low på den andra candle måste ligga lägre än Low på första candel.

Idealförhållandena för Bearish Engulfing är enligt följande:

  1. Open-priset på den andra candle är högre än Close-priset på den första candle
  2. High-priset på den andra candle ligger över High på den första candle
  3. Close-priset på den andra candle ligger under Open-priset på den första candle
  4. Low-priset på den andra candle ligger lägre än Low-priset på den första candle candle

Den andra candle täcker alla prisnivåer hos den första candle, därför kallas det Engulfing (uppslukande).

Bullish Engulfing candle

Bullish Engulfing-mönster indikerar en vändpunkt på en nedgående riktning som innehåller två candles. Det krävs dessutom att: High på den andra candle ligger ovan High på den första candle, dessutom måste Close-priset på den andra candle måste ligga högre än Close-priset på den första candle.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

Idealförhållandena för detta mönster är enligt följande:

  1. Open-priset på den andra candle ligger lägre än Close-priset på den första candle.
  2. High-priset på den andra candle ligger över High på den första candle
  3. Close-priset på den andra candle ligger högre än Open-priset på den första candle
  4. Low-prtiset på den andra candle ligger lägre än Low på den första candle

Det finns flera användbara exempel i diagrammet. En Bullish Engulfing candle har formen av en nedgående trend där High på den andra candle ligger högre än High-priset på den första candle. Close-priset på den andra candle ligger över Open-priset på den första candle. Man antog här att marknaden skulle stiga med 123 pips. Den andra candle är också en Long candle. Detta innebär ett utmärkt tillfälle att placera en Köporder.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Ett annat exempel visar en Bearish Engulfing candle med ideala förhållanden som följs av en nedgångstrend. Ett annat Engulfing-mönster har formats och följdes av en nedgång. En annan Bearish Engulfing candle följdes av en skarp nedgång. Den andra ökande Engulfing candle på en nedgående trend följdes av en uppgående utveckling. Det exemplifierar en Bullish Engulfing candle med alla kriterier för idealförhållanden, med en vändpunkt under en nedgående trend. Det finns fler exempel, särskilt på varumarknaden såsom i Oljediagrammet. Här kan man iaktta ytterligare ett Engulfing-mönster. En handlare kan enkelt identifiera många mönster på ett diagram efter att ha studerat detta mönster noggrant.

Det är allt för denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates