Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Continuation och Reversal Head and Shoulders

10 1 Vote
Instructor

Continuation och Reversal Head and Shoulders

Trettionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del ska vi tala mer ingående om mönstren Continuation respektive Reversal Head and shoulder. Innan vi går in mer i detalj om dessa mönster måste handlaren vara medveten om en del viktiga företeelser.

Neckline-nedåttrend

Neckline kan ritas av handlaren genom att koppla samman dalen vid den vänstra Shoulder (axeln) med dalen vid den högra Shoulder. Vänstra dalen ligger mellan Shoulder och Head på vänstra sidan medan den högra dalen ligger mellan Head och Shoulder på högra sidan. På grund av att denna form av Head and shoulder är ett Reversal-mönster och formas under en uppåttrend, kommer den förutsedda trenden att vara nedgående då marknadspriset korsar neckline- nivån.

Neckline-Uppåttrend

Neckline kan också ritas genom att koppla samman topparna på den vänstra shoulder med toppen av den högra shoulder. Vänstertoppen ligger mellan shoulder och head till vänster och högertoppen ligger mellan shoulder och head till höger. Eftersom denna form av Head and shoulders uppstår på en nedåtgående trend kommer den förutspådda prisriktningen att vara uppåtgående efter att ha passerat neckline-nivån.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

H-höjd

En vertikal linje mellan Head-toppen och Neckline i en Nedgående trend, eller mellan Head-botten och Neckline.

Ingångspris

Ingångspris på en order är punkten där Neckline korsar marknadspriset.

Take profit

Take profit är lika med H eller halva H-värdet.

Stop loss

I ett sjunkande läge är Stop Loss ovanför toppnivån på högra Shouldern. I stegrande läge ligger Stop Loss-priset under den högra shoulder-dalen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Last kiss

Last kiss är en gynnsam punkt dör handlaren kan placera en order. Det sker när priset återgår till Neckline efter att ha korsat den tidigare.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Diagrammet illustrerar olika Head and shoulders-mönster. Det finns 3 olika reverse-typer med få skillnader. Under en stigande trend, vilket kan ses i det första diagrammet, går priset upp tills det når vänstra shoulder-toppen, sedan sker en liten sänkning följt av en uppåttrend till Head-toppen, därefter ytterligare en sänkning följt av en uppgång och slutligen den sjunkande rörelsen som passerar neckline med vidare nedgång. Mittendiagrammet visar ett annat exempel på uppåttrend. Vänster-shoulder, Head och höger-shoulder formas och Neckline kan ritas på en uppåttrend genom att koppla samman vänstra shoulder-dalen med högra shoulder-dalen. H är en vertikal linje från toppen av Head till Neckline. Neckline är ibland horisontell men har oftast en lutning. Diagrammet uppe till höger visar att Neckline är en gradvis linje där handlare inte placerar någon order på grund av olämpligt eller sent ingångspris.

I en sjunkande utveckling kopplar Neckline samman vänstra shoulder-toppen med högra shoulder-toppen. H är en vertikal linje mellan Head-botten till Neckline. Nedåtgående Neckline visas i vänstra grafen medan uppåtgående neckline visas till höger med en sen genombrottspunkt som inte passar för att lägga en order. Ingångspunkten är utbrottspriset där priset korsar neckline. Således kan handlaren i en uppåtgående trend placera en Säljorder vid utbrottspunkten i de tre övre graferna. De tre undre graferna visar en nedgående marknad där handlare kan placera en Köporder vid utbrottspunkten. Stop Loss vid Säljorder kan ske över högra shoulder-toppen medan för Köporder kan den ligga under högra shoulder-dalen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

Det finns 3 olika relationstyper mellan H och högra shouldern. Den vänstra grafen visar ett mönster där högra shoulder-höjden är lägre än H/2. Denna typ av Head and shoulders representerar bästa möjlighet att placera en Säljorder. Mittengrafen illustrerar en situation där H/2 lika med höjden på högra shoulder, således har TP och SL samma värde men i olika riktningar. Högra grafen visar att högra shoulder-höjden är högre än H/2. I denna situation är SL större än TP. Därmed rekommenderas inte denna situation för att placera en order. Vanligtvis sätts TP på H/2-värdet iväg från utbrottspunkten.  Undre grafen till vänster indikerar den bästa situationen att lägga en Säljorder för en handlare, där Neckline befinner sig i en uppåttrend. Grafen nere till höger illustrerar värsta omständigheterna för att placera en Säljorder för handlare, där Neckline har en nedgående trend.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Bullish och Bearish Head and shoulders-mönster visar samma omständigheter och skeende i fråga om förhållandet mellan högra shoulder-höjden och H/2.

Continuation Head and shoulder

Continuation Head and shoulder visas i följande graf. Vänstra grafen illustrerar en uppåttrend följd av en liten nedgång. Vänstra shoulder, Head och högra shoulder formas i en uppåtgående riktning som korsar Neckline. Det är klart att den uppåtgående trenden följer efter att head and shoulders har formats. Därmed klassas detta mönster som en continuation (kontinuerlig). I högra grafen formas en continuation head and shoulders på en nedgående trend.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Head and shoulders är ett unikt mönster som kan vara i både continuation- och reversal-format.

Handlare kan kolla på MT4 för fler exempel. Exempelvis finns exempel på reversal head and shoulders. Handlare kan rita figuren med Trendline-valet i verktygsfältet. Vänstra shoulder följs av Head och Högra shoulder så neckline kan enkelt ritas ut. Trend-rörelser kan förutses med hjälp av ett Fibonacci-mönster på en H-linje. Fibonacci visar en trend som passerat H/2-värdet följt av en nedgång, men har korsat H-värdet från utbrottspunkten. Handlaren bör öva mycket på att utveckla sin handelsförmåga. Det är bättre att rita assymmetriska head and shoulders-mönster, som är svårare att identifiera.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Det finns ytterligare ett exempel med en lång vänstra shoulder följd av Head och en liten höger-shoulder där neckline formar en uppåtgående linje. Vänstra och högra dalen är sammankopplade och ett Fibonacci-mönster har ritats i ett vertikalt format på H, sen kan det omplaceras vid utbrottspunkten för att identifiera H/2- och H-punkterna. Trenden har följt en nedgående riktning och har passerat H/2-priset. I detta exempel kan handlaren rita andra olika head and shoulders-mönster. Men utbrottspunkten har formats för sent. Ett ?continuation Head and shoulders?-mönster kan enkelt ritas på en nedgående trend. Neckline kan ritas ut genom att koppla samman vänstra och högra dalen, vilka har en uppåtgående riktning. Ett Fibonacci-mönster kan hjälpa handlaren att enkelt hitta H/2- and H-priser som i föregående exempel. Både H- och H/2-priserna har nåtts av marknadspriset.

Andra exempel kan hittas på D1-tidsramen. På en uppåtgående trend kan ?continuation Head and shoulders? ritas. Ett Fibonacci- exempel placeras på H-linjen. Handlaren kan om omplacera Fibonacci-linjen för att minska tidspressen i diagrammet. H/2-och H-priserna har senare nåtts av marknadsnivån. Det finns flera exempel på olika tidsramar för olika symboler. När handlaren identifierar Head and shoulders-mönster på H4-tidsramen och intressanta områden kan de markeras för att analysera dem senare.  Vänstra shoulder, Head och högra shoulder kan enkelt identifieras. Dessa shoulders kommer att ha olika längd. Därför kan Head and shoulders anta assymmetriska mönster. Ett annat exempel är en ?reversal head and shoulders? på en nedgående trend. Föregående mönster hade en uppåtgående linje medan detta exempel har en nedåtgående neckline.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates