Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Kompletterande Begrepp på Finansiella Marknaden

0 0 Vote
Instructor

Kompletterande Begrepp på Finansiella Marknaden

Femte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi att titta på kompletterande begrepp på finansmarknaden; swap, provision, hedging, Carry-handel och effekten av swap på handel. Som vi nämnde i föregående del finns det olika sätt som mäklare kan göra anspråk på andra aktörers vinst. Ett av dem är genom Spread och det andra sättet kallas Provision och är en avgift som tas ut av en agent eller ett agentbolag för att underlätta transaktioner mellan köpare och säljare. Detta inträffar oftast i samband med Future-konton och är en engångsbetalning.

Provision

Provision är mycket likt vad du skulle betala om du köper eller säljer ett hus via en fastighetsmäklare. Låt oss ta en titt på plattformen, om du fokuserar på handeln med olja som vi har gjort kan du se att provision betalades och att den endast har att göra med handel med Futures. Det nämns ingenting om provision i samband med handel med valuta. Det finns två typer av konton som vi inte har tittat på tidigare: - NDD (No Dealing Desk) och ECN (Electronic Communication Network). För dessa konton finns en provision för mäklaren inom valutahandel, precis som vid handel med Futures. Vi kommer att diskutera dessa kontotyper mer i detalj längre fram.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

Swap

 Vi har talat kort om Swappar redan och har gett er lite information om dem i föregående del. Men eftersom de utgör en betydande del av marknaden och även är komplicerade kommer vi nu att beskriva dem mer i detalj. Swap eller fast ränta är en avgift som en part betalar för långsiktiga affärer. Swapräntor beräknas varje dag vid midnatt enligt tiden på mäklarens server. Handel som har påbörjats före 00:00 och som fortgår efter detta klockslag blir föremål för swap-ränta. Vi ska nu titta på hur swap beräknas.

 För exempelvis AUDUSD är räntan för AUD vid denna tidpunkt 2,5 procent minus USD-räntan, som vid denna tidpunkt är 0,25 procent. Baserat på denna formel är skillnaden mellan räntorna för AUD och USD är 2,5 minus 0,25 procent, vilket är lika med 2,25 procent. Som vi nämnde tidigare för varje dollar är en lot lika med 100 000 och om vi multiplicerar det med 2,25 %, kommer vi att ha en årlig swap om 2250 dollar. Om vi delar den siffran med 360 för att indikera summa per dag blir swap-räntans värde ungefär 6,25 dollar vilket kommer att dras från, eller sättas in på, ditt konto. Detta beror på huruvida du i din position köper eller säljer. När du köper valuta med en högre ränta kommer swappen att vara positiv och när du köper valuta med lägre ränta, eller säljer i AUDUSD, kommer swappen att vara negativ. För att bättre förstå detta kommer här ett exempel på handel med AUDUSD. Eftersom AUD har en högre ränta kommer ditt konto att få en insättning bestående av en positiv swap vid ett köp och en negativ swap vid en försäljning. För att förstå hur positiva swappar beräknas kan vi titta på följande exempel.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

Skillnaden i ränta, i detta fall AUDUSD, är lika med Y, vilket vi beräknade tidigare: 6,25 minus X, där X är mäklarens andel. Således är 6,25 - X = Y. Y blir därmed en summa som är lägre än 6,25 och kommer att läggas till ditt konto varje natt för dina öppna positioner av AUDUSD.

Beräkningarna för en negativ swap, som kommer att dras från ditt konto varje natt för alla öppna positioner, kan se ut så här:

I detta fall är skillnaden i ränta är 6,25 dollar minus mäklarens andel. Det ger 6,25 dollar minus X som blir lika med Z. Eftersom räntan är negativ kommer också Z att vara negativ. Om du nu tittar på plattformen så har vi till exempel köpt och sålt en hel del AUDUSD. Om du tittar noga är den positiva swappen 27,40 och den negativa swappen -35,93. Det innebär att en positiv swap alltid är mindre än en negativ swap. Det beror på att mäklarens andel subtraheras vid en positiv swap och läggs till vid en negativ swap, eftersom båda är negativa. Det är viktigt att veta att på onsdagar debiteras Swappar 3 gånger på kontot på grund av helgdagar (marknaden är stängd på lördagar och söndagar). På onsdagar påverkas därför öppna positioner 3 gånger av swappens värde, som antingen är positivt eller negativt.

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Hedge

Hedge eller Hedging är en investering i en enskild valuta på två olika sätt samtidigt. Enkelt uttryckt betyder det att samtidigt sälja och köpa en viss tillgång. Syftet med hedging är att säkra ett pris på en tillgång till ett specifikt tillfälle i framtiden. Detta befriar tillgången från eventuella förluster eller vinster. Tänk exempelvis att en affärsman vill köpa chokladpulver från något land och att det tar två eller tre månader för varan att levereras till honom. Under denna period kan han drabbas av dramatiska marknadsförändringar som kan vara antingen positiva eller negativa. Därför vill han även sälja samma mängd chokladpulver som han köper genom att samtidigt öppna ett nytt konto. Om priset på chokladpulvret stiger kommer vinst respektive förlust från tillgången han köpte och hans försäljningsposition att gå jämnt ut. Och vice versa om priset på chokladpulver sjunker, då kommer hans köpposition att göra vinst, och båda kommer att ha lika mycket förändring av värde och kommer således att ta ut vartannat. På detta sätt kan affärsmän försäkra sina tillgångar på marknaden. Det finns även ett annat sätt som kallas Arbitrage som är populärt vid terminshandel. Vi kommer att tala mer om det i en senare del.

Carry-handel

Nästa begrepp är Carry-handel görs, inte bara utförs för att göra vinst på positionen i sig, utan även för att göra vinst på ränteskillnader. Om vi exempelvis tittar på de affärer vi har gjort, som är en lot i AUDUSD, kommer förlusterna under de närmsta två till tre dagarna vara -24 dollar och Swap-räntan är 27 dollar. Det innebär att även om positionen själv kommer att göra förlust kommer dess Swap att bli positiv. Ju längre positionen är öppen, desto fler swappar kommer den att få och själva antalet får betydelse. Så Carry-handel är handel som genererar vinst på ränteskillnader eller swappar.

Denna typ av affärer görs vanligtvis genom byten med hög taxa. Parter som är intresserade av dessa affärer kräver två olika mäklare; en som inte har swap (eller ränta) och en med swap. Som ni kan se på plattformen har vi köpt och sålt en gång och slutade med en negativ swap på -35 dollar och en positiv swap på 27 dollar. Så för att få en vinst måste man göra affärer med en mäklare med swap. För positiva och negativa swappar måste man använda en mäklare utan swap eller ränta. En mäklare som erbjuder affärer utan swap är ICM (International Creative Hantering Broker).

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Om du tittar noga igen har några positioner lämnats öppna under ett par dagar och de innehåller inte några swappar.

En affär med en lot i AUDUSD som har handlats genom denna mäklare utsätts inte för någon swap. Vi kan alltså köpa från andra mäklare såsom FXPRO för att generera vinst från positiva swappar och sälja genom andra mäklare utan swappar. På detta sätt har vi "hedgat", vilket innebär att vi varken har gjort vinst eller förlust. Men över tiden kommer antalet swappar att öka betydligt. Vad gäller Carry-handel är aktörerna främst intresserade av AUDJPY och AUDUSD. Som ni säkert märkt är det vanligare att man köper valutor med högre räntor, vilket ger en swap. Därför påverkar swap processen eftersom handlare vilja köpa för att generera vinst och samla swappar vilket innebär att parterna brukar dras till handel där de gör både vinst och samlar swappar på samma gång. Om du vill lyckas med denna typ av valuta måste du god förståelse kring inflationen på marknaden just vid denna tidpunkt. Vid hög inflation innebär detta att man ska köpa för att generera vinst och få swappar och när inflationen är låg eller när marknaden har en nedåtkurva bör du försöka sälja. När det är inflation på marknaden stiger värdet på AUDUSD snabbt per vecka för FXPRO-mäklare, vilket ger dem en ganska god vinst och swap. De har en sicksack-rutin på vanliga marknader, vilket är överkomligt med tanke på swapparna. Men under deflation på marknaden kommer dess värde att stiga igen efter att först ha gått ned kraftigt. Det visar på en uppåtgående trend på marknaden för detta valutapar.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

Med det avslutar vi denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates