Commodity Channel Index-CCI Indicator - Forex Market Analysis

Commodity Channel Index-CCI-indikator

0 0 Vote
Instructor

Commodity Channel Index-CCI-indikator

Fyrtionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer indikatorn Commodity Channel Index (CCI) samt Extrema Köp- och Säljförhållanden att studeras.

CCI eller Commodity Channel Index

CCI, Commodity Channel Index, användes först på Varumarknader som har fluktuerande rörelser och trender. Nuförtiden kan handlare även använda denna oscillator på finansiella marknader, Särskilt för fluktuerande symboler, och därmed upptäcka extrema områden. CCI baseras på en Momentum-oscillator.

Ett extremt Köpläge visar en klar Köptendens som visar på goda möjligheter för handlare att lägga en Köporder. När CCI-trenden når nivån +100 kan handlaren lägga en Köporder.

Commodity Channel Index-CCI Indicator - Momentum Oscillator Confirmations - Trading Signals - Technical Analysis

Extrema Säljlägen visar en klar Säljtendens som skapar goda möjligheter för handlare att lägga Säljorder. När CCI-trenden når nivån -100 kan handlaren lägga en Säljorder.

Det kan vara bra att titta på ett USDJPY- exempel. Handlaren kan hämta från funktionen Trend i Indikatormenyn. CCI-diagrammet visar flera skarpa rörelser och trender som skiljer sig från RSI. Ett exempel visar att då CCI-trenden rör nivån +100 har marknadspriset ökat märkbart. En lång candle bekräftar också uppåttrenden. CCI-trenden nådde nivån +100 igen dörmed kunde handlaren lägga en Köportder. När CCI-trenden rör nivån -100 har trenden minskat och handlare kunde lägga Säljorder. En annan Säljorder kunde ha läggas när CCI-trenden åter nådde nivån -100. I detta exempel finns det en Bearish Head and Shoulders med en uppåtgående neckline. Utbrottspunkten på en kraftfull Bearish candle bekräftade den nedgående trenden. Handlaren kan använda CCI som en bekräftande signal.

Commodity Channel Index-CCI Indicator - Overbought and Oversold Levels - Extreme Buy Sell Orders

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates