Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Forex

Tre Mönster inom Stolp-Candlestick

10 1 Vote
Instructor

Tre Mönster inom Stolp-Candlestick

Sextiofemte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del tar vi upp de tre Bullish och Bearish inom Stolp-Candlestick-Mönster.

Tre Bearish Inom Stolp-Candle och Tre Bullish Inom Inside Stolp-Candle

I en stigande trend, efter en normal eller en Lång Bullish candle, kan en a Bearish candle bildas fullkomligt inom kroppen på en tidigare Bullish candle. Så High- och Low-priserna på Bearish candle borde ligga inom kroppen på Bullish candle. Om en annan Bearish candle bildas efter denna Bearish candle, med Low- och Stängningspriser som är lägre än Low- och Öppningspriser på Bullish candle, då kan handlaren lägga en Säljorder med ingångspris som lägre än Low-priset på 2:a Bearish candle. SL-priset kan ligga över High-priset på 1:a Bearish candle. X är distansen mellan High-priset på 1:a Bearish candle och Low-priset på 2:a Bearish candle. TP-priset kan vara X pips lägre än ingångspriset.

I en sjunkande trend, efter en normal eller en Lång Bearish candle, kan en Bullish candle bildas helt inom kroppen på en tidigare Bearish candle. Så High- och Low-priser på Bullish candle borde ligga inom kroppen på Bearish candle. Om en annan Bullish candle bildas efter denna Bullish candle, med High- och Stängningspris som är högre än High- och Öppningspris på Bearish candle, då kan handlaren lägga en Köporder med ingångspris som är högre än High-priset på 2:a Bullish candle. SL-priset kan ligga under Low-priset på 1:a Bullish candle. X är distansen mellan Low-priset på 1:a Bullish candle och High-priset på 2:a Bullish candle. TP-priset kan ses som X pips högre än ingångspriset.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Take Profit Stop Loss Prices

Några exempel på MT4 kan ge oss extra förståelse. Efter en Bearish candle på en sjunkande trend har en Bullish candle bildats inuti kroppen på föregående Bearish candle. Efteråt har en annan Bullish candle bildats med High- och Stängningspriser som är högre än High- och Öppningspriser på sista Bearish candle. Handlaren kan lägga en Köporder ovan sista Bullish candle med ett TP-pris som är 218 pips högre än ingångspriset. SL var lägre än Low-priset på 1:a Bullish candle.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Reversal Trading Signals for Buy or Sell order

Ett annat exempel visar, efter en Bearish candle, där en Bullish candle har bildats inom kroppen på föregående Bearish candle. Nästa Bullish candle har High- och Stängningspris som ligger ovan High- och Öppningspriser på Bearish candle. Det antogs då att TP-priset var 199 eller 325 pips högre än ingångspriset.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - MetaTrader Trading Platform

I ett annat exempel på en Säljorder, efter en Bullish candle, har en Bearish candle bildats och nästa Bearish har lägre Low- och Stängningspris än Low- och Öppningspriset på Bullish candle. Handlaren kan lägga en Säljorder efter att priset har passerat Low-priset på 2:a Bearish candle.

Detta mönster kan vara mycket lukrativt. Exempelvis, efter att detta mönster bildades sjönk priset snabbt. Ett annat exempel visar att första Bearish candle var en Fallande Stjärna, vilket är ytterligare en bekräftelse utöver detta mönster. Handlare måste öva många gånger för att utveckla förmågan att hitta dessa mönster och strategier.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates