Bullish and Bearish Hidden Divergence- Financial Trading Signals 

Dold Bullish- och Bearish-Divergens

6 1 Vote
Instructor

Dold Bullish- och Bearish-Divergens

Fyrtiotredje delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer Dold Bullish-och Bearish-Divergens att studeras.

Dold Divergens

Något som de flesta handlare inte uppmärksammar är Dold Divergens. Dold Divergens bildas i samma riktning som marknadstrenden. Därmed indikerar den lämpligt pris för att lägga en order. I motsats till Divergens och Konvergens rekommenderas att handlaren lägger en order baserat på Dold Divergens.

Även efter en tids övning kan det vara svårt att upptäcka Dold Divergens på ett diagram. Därför använder majoriteten av handlarna inte detta.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Continuation Trading Signals on Agreeing Direction

Dold Divergens vid en Bullish-trend: Om en dal nyligen har varit högre än tidigare dalar på marknadstrenden och denna dal även är lägre än tidigare dalar på en Oscillator, då kan en Dold Divergens ha bildats på en Bullish-trend.

Dold Divergens på en Bearish-trend: Om en topp nyligen har varit lägre än tidigare toppar på marknadstrenden och samma topp är högre än tidigare toppar på en Oscillator, då kan en Dold Divergens ha bildats på en Bearish-trend.

MACD, RSI och AO är de bästa oscillatorerna för att upptäcka Dold Divergens å en marknadstrend. Handlaren kan ladda ner skräddarsydda AO från PForex.com, som möjliggör större användbarhet.

Bullish and Bearish Hidden Divergence -  Sell Orders, On Peaks, AO Indicator - Uptrend and Downtrend

Handlare kan applicera AO (Awesome Oscillator) från Bill Williams val på Indikatormenyn. Handlaren kan använda nivå 0 från fönstret för AO-egenskaper. Till exempel finns där några toppar ovan 0-nivån på AO-grafen med motsvarande marknadstrend-topp. Om toppen kopplas samman med en Trendlinje har linjen på marknadsgrafen en sjunkande lutning medan linjen på AO-grafen har en stigande riktning. Således har en Dold Divergens bildas i området som indikerar efter varje topp på den nedgående trenden at marknaden har samlat tillräcklig potential för vidare nedgående trend. Ett annat exempel på Dold Divergens på en Bullish-trend är följande, där dalarna på marknaden och AO-trender har kopplats samman med en Trendlinje. Trendlinjen har en uppåtgående riktning på marknaden medan Trendlinjen på AO-grafen har en sjunkande lutning. Denna Dolda Divergens bekräftade efterkommande vidare uppåtgående trend. På denna uppåtgående trend, efter kortare nedgångar har en kraftfull potential för stigning tagit form. Även ett annat exempel på Dold Divergens precis före detta exempel har just bildats. Trots det faktum att det är svårt att upptäcka Dold Divergens visar de goda möjligeter till lyckosamma order. Dessa exempel ritades för hand. Men den skräddarsydd AO finns tillgängligt på PForex.com och ritar automatiskt all Dold Divergens. Handlare kan ändra tidsramen för att identifiera mer Dold Divergens på marknaden. Exempelvis fanns det en mycket god möjlighet att lägga en order som var svår att identifiera för handlare. Ett annat exempel, i ett vidare perspektiv, har Dold Divergens bildats som inte kunde har identifierats om inte AO använts. På guld-diagrammet, från 2001 till 2014, har Dold Divergens bildats som ritas automatiskt med hjälp av den skräddarsydda AO. Fler exempel kan studeras för att utveckla förmågan att hitta Dold Divergens på marknaden.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Support and Resistance Levels - Forex Market Analysis

Handlare kan kombinera Dold Divergens med andra mönster och situationer för att hitta användbara positioner. Några ytterligare saker bör nämnas som handlare kan ha nytta av:

  • Några reversal-mönster, såsom Head and Shoulder, Dubbeltopp och -Botten, Trippeltopp och ?Botten eller Wedge (Kil) kan ytterligare bekräfta Dold Divergens för att lägga en lyckosam order.
  • Överköpt och Översålt kan bekräfta den order som rekommenderas genom Dold Divergens.
  • Dold Divergens bekräftar att handlare bör lägga en order som går i samma riktning som marknadstrenden.
  • Om det finns en kort ?reversal swing? på en lång trend kan Dold Divergens användas för att upptäcka punkter för att lägga order i samma riktning som den långa trenden.
  • ?Continuation candles? kan bekräfta signaler från Dold Divergens.
  • Fibonacci-mönster kan utnyttjas för att få bekräftelse på signaler från Dold Divergens.
  • Support- och resistance-linjer kan utnyttjas för att få bekräfta signaler från Dold Divergens.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Double Top Bottom - Fibonacci, Head and Shoulder

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates