Brokerage Revenues and Prime Functions - Over the Counter OTC

Mäklartjänster och Huvudsakligt Ansvar

0 0 Vote
Instructor

Mäklartjänster och Huvudsakligt Ansvar

Nionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader.

I denna del kommer vi att tala om mäklartjänster och Prime-ansvar, mäklares andel eller provision, och en motfordran. Många människor vill veta vad mäklare gör och hur de gör det. Vi kommer att besvara dessa frågor i denna del.

Opposing trades

Det första vi måste göra är att jämföra affärer. Majoriteten av alla affärer görs utifrån större valutor såsom EURUSD, GBPUSD och USDJPY. Andra mindre vanliga valutor är GBPJPY och EURJPY. När det gäller varor bedrivs mest handel med guld.

Upp till 70-75 % av affärerna görs i EURUSD och GBPUSD. Mäklare fokuserar främst på dessa valutor och övervakar och jämför dem ständigt.

Som ni vet finns det alltid aktiva personer på marknaden. Några av dem förutser en stegring medan andra förutspår en sänkning. Det gör att det hela tiden finns personer som vill köpa eller sälja.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Brokers Services and Policies - Over The Counter OTC

Här följer ett exempel som klargör det hela.

Föreställ dig att har blivit ombedd att köpa 1000 lots guld och samtidigt ska sälja 1000 lots guld. Det kan verka märkligt men är ett scenario som en mäklare kommer att möta. I detta fall är det som om ingen transaktion har gjorts. Mäklarens provision kommer ligga på mellan $100 000 och $140 000.

Provisionen baseras på beräkningen 2000 multiplicerat med en guld-spread som i detta fall är $50 eller $70 och ger $100 000 respektive $140 000. Kom ihåg att detta uppdrag görs utan att flytta några affärer alls.

Detta scenario är möjligt med valutaväxlingsbutiker. Tänk dig till exempel att 1 miljon dollar överförs till ett land som i sin tur också överför 1 miljon dollar. De två beloppen är lika stora och ingen faktisk handel har gjorts. Valutaväxlingsbutiker flyttar kapital inom landet vilket ger provision till mäklare. Om de skulle betala $0,01 per $1 då skulle deras provision bli $10 000.

Överlappning

Vi kommer nu att tala om ?Overlapping? (överlappning). Mäklare gör avtal med varandra och utifrån dessa hanterar de sina kunders konton.

Tänk dig att vi exempelvis skulle köpa 10 000 lots och sälja 11 000 lots. Det innebär då en skillnad på 1000 lots. Vad mäklaren då gör är en överlappning. De överlappar i princip sina konton och sin handel med andra mäklares. Utifrån tidigare nämnda arrangemang delar de vinsten mellan sig.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Risk and Capital Management - Over the Counter OTC

Nästa sak som vi kommer att titta på är OTC-lag eller Over the Counter-lag.

Genom att använda riskhantering med världsmarknadspriserna kan mäklare föra handel med sina kunder direkt. Detta bygger emellertid även på flera andra saker:

Kunderna ursprungsland

I vilket landet de öppnade sitt konto

Deras omsättning och transaktionsvärde

Vilka valutor de handlar och deras flexibilitet

Deras vinst och förlust

Och slutligen, deras startkapital

Antalet genomförda affärer och deras handelsvärde spelar också in här.

Om exempelvis ett team mäklarspecialister drog slutsatsen att priset på Guld idag troligen kommer att öka från 1300 till 1305. Utifrån en sådan förutsägelse kan mäklaren direkt hantera kunder som säljer Guld i stället för att överföra sina order till likviditetssystem mellan banker. Därmed kan mäklaren göra en mycket stor vinst om priset på Guld stiger till den förutsedda nivån.

När Växlare tror att priset på en valuta kommer att falla säljer de sedan valutan till det aktuella priset även om de inte har denna mängd i den givna valutan. Senare när de vill leverera den sålda valutan köper de valutan till ett lägre pris och leverera kontanter till köparen. En växlare kan till exempel förutspå att turkisk Lira (TRY) kommer att bli billigare gentemot US Dollar (USD). En part vill köpa 1 miljon TRY, varpå han gör en order på detta belopp. Trots att växlaren säljer detta belopp till köparen har han kanske inte denna summa pengar och han kommer inte köpa resterande mängd förrän det tillfälle då han ska leverera beloppet i kontanter. Med tanke på att leveranstiden är en dag efter att ordern har lagts kan priset på TRY ha fallit kraftigt. Växlaren köper den kvarvarande mängden till ett lägre pris precis vid leveranstiden. Växlaren gör därmed vinst på grund av fördröjningen mellan ordertillfället och leveranstiden.

Ökad Spread

Nu ska vi tala om ökad Spread.

När marknaden fluktuerar ökar en mäklare vanligtvis Spreaden genom att lägga fler kunder och handlare, som gjort beställningar efter Spread-ökningen, i en och samma grupp.

Om exempelvis Spreaden för att köpa och sälja Guld ökar från 5 eller 7 pip upp till 12 pip kan en mäklare sätta alla kunder inom ett 24 pips-intervall som motsvarar ett $2,4 dollar-intervall och mäklaren kan då göra en betydande vinst genom varje part baserat på deras ingångspris.

Provision från att handla med tillgångar och STP-konto

Nästa ämne är provision som vi har talat kort tidigare. I föregående del, om STP- och NDD-konton, förklarade vi hur provision ger mäklaren inkomst.

Mäklares swap-provision

Däremot kan mäklare också få provision från positiva eller negativa swappar, dessa kallas Mäklares Swap-provision.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Negative Offset and Swap Commission - Spread Overlapping and Opposing

Mäklare har för avsikt att öppna stora konton hos banker eller större mäklare och när de inte vill följa OTC-regler eller om mängden omsatta order blir större än deras förmåga att överlappa, då kan de överföra dessa handelsorder till sina konton hos stora mäklare eller banker. På detta sätt kan de fortfarande göra vinst utifrån sin handel.

Till exempel vid handel med EURUSD genom en genomsnittlig mäklare skulle erbjudandet ligga på två pip. Samtidigt kan banken erbjuda mäklaren en spread på 0,3 för EURUSD på grund hans betydande kontosaldo, vilket ger mäklare en 1,7 pip-vinst.

Nu går vi över till användningen av en negativ motfordran-swap. Som ni vet tar inte Swap-fria konton betalt för swappar. Mäklare med en negativ swap vill därför även använda swap-fria konton för att sedan överföra samma belopp och order till dessa konton.

 På så sätt betalar de inte någon swap men de kan fortfarande ta betalt för negativa swappar av handlaren liksom för provision varje natt.

I denna del har vi förklarat samtliga av mäklarens provisionstyper. All information ovan är relaterad till intern policy bland mäklare.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Swap Commission and Negative Offset - Broker Spread

Det har ingenting att göra med kontotypen såsom med flytande spread, fast spread, STP, PCN eller NDD. Och alla aktörer har rätt till vinst från mäklaren i samband med alla typer av handel, när det än sker. 

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates