Breakout Strategy and Pullback strategy - Forex Trading Signals

Utbrotssstrategi och Tillbakadragandestrategi

0 0 Vote
Instructor

Utbrotssstrategi och Tillbakadragandestrategi

Femtiosjunde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer Utbrottsstrategi och strategi för Tillbakadragande att studeras.

Utbrottsstrategi 

Utbrottsstrategi är gynnsamt på intervallmarknader (ranged markets) där trenden blir tydligare först efter en längre tid. Handlare måste rita ut kanalen på intervallet för att avgöra om den är horisontell eller lutande. Support- och resistance-linjer bör också anges. Utbrottsregioner kan finnas på både intervall- och trendmarknader.

Ingångspunkt

Handlaren måste ange kanalen kring intervallmarknaden. Efter att kanalen har brutits av trenden följt av en Tillbakadragande strategi (Pullback) i riktning mot kanalen kan handlaren lägga ordern efter att en kraftfull vändpunkts-candle har bildats i utkanten av kanalen.

Handelsbara symboler

Denna strategi kan användas på alla symboler på intervallområden, såsom EURUSD, GBPUSD, Guld, Silver och Olja. De bästa symbolerna för denna strategi är Olja och Guld.

Tidsramar

Handlare kan välja alla tidsramar, emellertid är de bästa tidsramarna för denna strategi H4 och Dagsbaserat.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Support and Resistance Levels on Market Trend and Price

Köp- och Säljpositioner

I den vänstra grafen har kanalen brutits efter att priset har fluktuerat i den lutande kanalen. Detta följdes av en Tillbakadragande-trend. Slutligen bildades en Vändpunkts-candlestick nära kanalens utkant vid Tillbakadragandepunkten. Därmed ökade priset i stigande riktning. Handlare kan lägga en Köporder över en Bullish candle som helt har bildats. Ett ?Bullish Flag?-mönster har bildats i kanalen så handlaren kan avgöra TP-beloppet genom att mäta höjden på den första vågen ?H?. TP-priset skulle kunna ligga H pips över ingångspriset medan SL-priset ligger lägre än Low-priset på en given Bullish candlestick.

I den högra grafen har kanalen brutits efter att priset har fluktuerat i den lutande kanalen. Detta följdes av en Tillbakadragande-trend. Slutligen bildades en Vändpunkts-?Bearish candlestick? nära kanalens utkant vid Tillbakadragandepunkten. Så priset sjönk. Handlare kan lägga en Säljorder under ?Low?-punkten på en Bearish candle som helt har bildats. Ett Wedge eller Dubbeltopp-mönster har bildats i kanalen så handlaren kan avgöra TP-beloppet genom att mäta höjden på den senaste vågen ?H?. TP-priset skulle kunna ligga H pips under ingångspriset medan SL-priset ligger högre än den givna Bearish candlestick

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Trading Platform Timeframe and Symbols - Entry and Close Points

Trenden får aldrig gå genom kanalen in mot dess insida efter ett Tillbakadragande, medan candle måste röra vid utkanten av den givna kanalen.

Exemplet på MT4 plattformen visar på en stigande trend ett Triangelmönster som har bildats innan utbrottet inträffade. Sedan återvände trenden till Triangelmönstrets utkant. Efteråt har ett Engulfing candle bildats. Så handlaren kunde lägga en Köporder med ett Ingångspris ovan områdets candle. TP skulle då ligga  100 pips högre än ingångspriset medan SL skulle ligga under candle. Vi kan även titta på ett annat exempel med samma mönster. En ?Piercing Line?-candle har bildats vid Tillbakadragningspunkten. Så handlaren kan lägga en Köporder med ett ingångspris över candle. TP-priset låg 160 pips högre än ingångspriset och SL låg 37 pips under ingångspriset.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Bullish and Bearish Candlestick Pattern - Pips and Pippet

På en Horisontell range-marknad, har ett ?Head and Shoulders?-mönster bildats. Handlaren kan rita ut neckline för att bestämma en utbrottspunkt följt av en Tillbakadragningstrend. En ?Fallande Stjärna?-candle (Shooting Star) har bildats vid Tillbakadragningspunkten. Handlaren kan därför lägga en Säljorder med ett ingångspris som är lägre än Low-priset på den givna candle och TP-priset skulle ligga 605 pips under ingångspriset. I en veckotidsram har ett Triangelmönster bildats. Sedan har trenden återvänt mot Tillbakadragandepunkten efter att den bröt kanalen. Vid Tillbakadragandepunkten har en ?Piercing Line?-candle bildats och trenden rörde sig uppåt.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Stop Loss and Take Profit Prices on MetaTrader Chart

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates