Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Forex

Utbrytning - Stigande och Fallande Tremetod

0 0 Vote
Instructor

Utbrytning - Stigande och Fallande Tremetod

Sextiofjärde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. Vi ska i denna del tala om Utbrytningar samt Stigande och Fallande Tre-metods-candle.

Bearish-utbrytning

Bearish-utbrytnings-candle-mönster visas i grafen till vänster och bildas på en stigande trend. Det innehåller 3 sammankopplade Bullish candles med små kroppar och High och Low, följt av en Lång Bearish candle. Mellersta candle i treeniga Bullish-mönstret kan även vara Bearish. Sista Bearish candle måste ha ett Close-pris som är lägre än Öppningspriset på första candle i det treeniga mönstret. även Low-priset på Bearish candle måste ligga lägre än Low-priset på Bullish candles. Handlare kan lägga en Säljorder med ett ingångspris som är lägre än Low-priset på sista Bearish candle. Om handlare betraktar längden på Bearish candle som X skulle sedan TP-priset vara X pips lägre än ingångspriset medan SL är högre än High-priset på Bearish candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Take Profit and Stop Loss Prices

Bearish Fallande Tremetod

Bearish Fallande Tremetods-candle-mönster bildas på en sjunkande trend. Efter en Bearish candle bildar 3 sammankopplade små Bullish candles ett treenigt mönster som följs av en Lång Bearish candle. Mellersta candle i treeniga Bullish-mönstret kan även vara Bearish. Low-priset på den sista Långa Bearish candle borde ligga lägre än Low-priset på första Bullish candle. Dessutom måste Stängningspriset på sista Bearish candle vara lägre än Öppningspriset på första Bullish candle. Handlare kan lägga en Säljorder under sista Bearish candle. Om en handlare mäter längden på Bearish candle som X så blir TP-priset X pips under ingångspriset medan SL är högre än High-priset på bearish candle.

Bullish-utbrytning

Bullish-utbrytningsmönster kan bildas på en sjunkande trend och det markerar en vändpunkt. Precis som vid Bearish-utbrytning på en stigande trend har detta mönster en treenig sammankoppling av små candles men i ett Bearish-Format, följt av en Lång Bullish candle. Mellersta candle i treeniga Bearish-mönstret kan även vara Bullish. Sista Bullish candle måste ha ett Stängningspris s om är högre än Öppningspriset på första Bearish candle i det treeniga mönstret. Dessutom måste High-priset på Bullish candle vara högre än High-priset på Bearish candles. Handlare kan lägga en Köporder med ett ingångspris som är högre än High-priset på sista Bullish candle. Om handlaren ser längden på Bullish candle som X, så blir TP-priset X pips högre än ingångspriset medan SL är lägre än Low-priset på Bullish candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Bullish and Bearish Trend - Reversal Signals

Bullish Stigande Tremetod

Bullish Stigande Tremetods-candle-mönster bildas på en stigande trend. Efter att en Bullish candle bildar 3 sammankopplade små Bearish candles ett treenigt mönster som följs av en Lång Long Bullish candle. Mellersta candle i det treeniga mönstret kan även vara Bullish. High-priset på sista Långa Bullish candle bör vara högre än High-priset på första Bearish candle. Dessutom måste Stängningspriset på sista Bullish candle vara högre än Öppningspriset på första Bearish candle. Handlare kan lägga en Köporder över sista Bullish candle. Om handlaren benämner längden på Bullish candle som X så blir TP-priset X pips högre än ingångspriset medan SL blir lägre än Low-priset på Bullish candle.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - High and Low Prices of Bearish and Bullish Patterns

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Buy and Sell Signals - Continuation Trades

Utbrytningsmönster liknar Tremetodsmönster. Men Utbrytning ligger vid vändpunkter medan Tremetod ligger i mönster som fortsätter en utveckling.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates