Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Kompletteande Linjer och Signaler till Andrew’s Pitchfork Supplementary

0 0 Vote
Instructor

Kompletteande Linjer och Signaler till Andrew’s Pitchfork Supplementary

Fyrtionionde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer kompletterande linjer och signaler till Andrew?s Pitchfork att studeras.

1:a typen ? Extralinje

I ett Bullish-mönster, om priset fluktuerar över 3:e centralpunktslinjen och slutligen bryter denna linje med en Bearish candle, då genereras en giltig Säljsignal endast om prisfluktueringen inte bryter linjen mellan 1:a och 3:e centralpunktslinjen. Denna Bearish-candle måste avslutas under 3:e centralpunktslinjen.

I ett Bearish-mönster, om priset fluktuerar under 3:e centralpunktslinjen och slutligen bryter denna linje med en Bullish-candle, då genereras en giltig Köpsignal endast om prisfluktueringen inte bryter linjen mellan 1:a och 3:e centralpunktslinjen. Denna Bullish-candle måste avslutas under 3:e centralpunktslinjen.

Det finns en Bullish-Andrew?s Pitchfork på MT4-diagrammet som har ritats ut. Priset har pendlat mellan linjen ½ och 3:e centralpunktslinjen. Därefter bröts 3:e centralpunktslinjen och fortsatte nedåt.

2:a typen ? Kompletterande Signal

I ett Bullish-mönster, efter att priset rör 1:a centralpunktslinjen och fortsätter nedåt och om ett GAP uppenbaras i marknadspriset, samtidigt som trenden fortsätter att sjunka, då genereras en Säljsignal. Handlaren kan då lägga en Säljorder med TP-priset vid 3:e centralpunktslinjen och SL-priset vid 1:a centralpunktslinjen.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

I ett Bearish-mönster, efter att priset har passerat 1:a centralpunktslinjen och fortsätter uppåt och om ett GAP uppenbaras i marknadspriset, samtidigt som trenden fortsätter att stiga, då genereras en Köpsignal. Handlaren kan då lägga en Köporder med TP-priset vid 3:e centralpunktslinjen och SL-priset vid 1:a centralpunktslinjen.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

3:e typen ? Kompletterande Signal

I ett Bullish-mönster, efter att priset rör sig mot 1:a centralpunktslinjen och om det inte når linjen och endast High-punkten på en candle kommer nära eller rör vid linjen och sedan återgår till ett lägre pris, då kan handlaren lägga en Säljorder under denna candle. En sådan candle, likt Shooting Star (fallande stjärna), visar en tendesn på marknaden till att röra sig nedåt. TP-priset ligger vid 3:e centralpunktslinjen och SL-priset vid 1:a centralpunktslinjen.

In a Bearish -mönster, efter att priset faller mot 1:a centralpunktslinjen och om det inte når linjen utan endast Low-punkten på en candle, likt en Hammer (hammare), kommer nära eller rör vid linjen och sedan återvänder till ett visst pris, då kan handlaren lägga en Köporder över denna candle. Sådana candles visar vändpunkter på marknadspriset. TP-priset ligger vid 3:e centralpunktslinjen och SL-priset vid 1:a centralpunktslinjen.

På olje-diagrammet i en veckotidsram ser man ett nedgående Andrew?s-mönster. High-priset på en candlestick kom nära 1:a centralpunktslinjen följt av en kraftfull Bullish-candle. Priset ökade och passerade 3:e centralpunktslinjen. Därmed kunde handlaren lägga en Köporder över denna specifika candle.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

Handlaren måste öva mycket för att kunna upptäcka kompletterande linjer och signaler utöver support- och resistance-linjerna och som påverkar signaler från Andrew?s Pitchfork-mönster. Andrew?s Pitchfork-mönster bildas ofta längs Dubbeltopp- och Dubbelbotten-mönster. Således kan handlaren få SL-priser från Andrew?s-mönster medan TP-pris kan fås genom Dubbeltopp/-botten-mönster.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates