Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Forex Trading Signals

Signaler i Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Signaler i Andrew’s Pitchfork

Fyrtiosjunde delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer Andrew?s Pitchfork-signaler att studeras ingående.

Första signalmodellen                    

I ett Bullish-format sker en stigning tills första centralpunktslinjen efter att priset har nått tredje centralpunkten.  Sedan sjunker priset till 3:e centralpunktslinjen. En säljorder kan läggas på denna utbrottspunkt där TP är lika med priset vid 3:e centralpunkten. SL kan ligga ovan utbrottspunkten till den sista toppen som rörde vid 1:a centralpunktslinjen. Ett exempel kan visas på en uppåtgående trend där priset har nått omständigheter för denna modell, därefter har priset nått det 3:e centralpunktspriset.

I ett Bearish-format sjunker utvecklingen till 1:a centralpunkten efter att priset har nått den 3:e centralpunkten. Sedan kommer priset att öka till 3:e centralpunktslinjen. En Köporder kan läggas på denna utbrottspunkt där TP är lika med 3:e centralpunktspriset. SL kan ligga ovan brytpunkten tills den sista toppen som rört vid 1:a centralpunktslinjen.

Andra signalmodellen

I ett Bullish-format kommer utvecklingen att stiga till 1:a centralpunktslinjen efter att ha nått 3:e centralpunkten. Därefter sjunker priset mot 3:e centralpunktslinjen igen. Men precis innan den ska röra vid linjen ändrar den riktning igen. En Köporder kan läggas på denna vändpunkt där TP är lika med priset vid 1:a centralpunken. SL kan ligga lägre än 3:e centralpunktslinjen.

Andrew’s Pitchfork Signals - Pivot and Trigger Lines and Levels, Breakpoints, MetaTrader MT4 Price Chart

I ett Bearish-format sker en sjunkande utveckling till 1:a centralpunktslinjen efter att priset har nått 3:e centralpunkten. Sedan ökar priset mot 3:e centralpunktslinjen på nytt. Men precis innan den når linjen ändrar den riktning igen. En Säljorder kan läggas vid denna vändpunkt där TP är lika med 1:a centralpriset. SL kan vara högre än 3:e centralpunktslinjen.

En Bullish-form kan ritas på MT4. Efter att priset har återvänt från 1:a centralpunktslinjen varken korsade eller rörde det vid 3:e centralpunktslinjen. Således kunde en Köporder läggas vid den sista dalen där TP-priset är lika med priset vid det senaste 1:a centralpunktslinjekorset.

Tredje signalmodellen

I ett Bullish-format sker en stigande utveckling efter att priset har nått den 3:e centralpunkten men den kommer inte korsa eller röra vid den 1:a centralpunktslinjen. Därför ändras riktningen mot botten igen. Efter att priset har korsat Utläsningspriset kan handlaren lägga en Säljorder där TP-priset är lika med priset vid 1:a centralpunkten. SL-priset ligger mellan utbrottspunkten och den sista toppen.

Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Point on Awesome Oscillator - Pivot and Trigger Lines

I ett Bearish-format går utvecklingen nedåt efter att priset hat nått 3:e centralpunkten men kommer varken att korsa eller röra vid 1:a centralpunktslinjen. Därmed ändras riktningen mot toppen igen. Efter att priset har korsat Utlösningslinjen kan handlaren lägga en Köporder där TP-priset är lika med 1:a centralpunktpriset. SL-priset ligger mellan utbrottspunkten och den sista dalen.

På USDJPY-symbolen har prisutvecklingen bildat denna form av Andrew?s Pitchfork. Priset nådde aldrig 1:a centralpunktslinjen efter att ha passerat 3:e centralpunkten. Därmed kunde handlaren ha lagt en Köporder efter att Utlösningslinjen korsades. Om en Köporder hade lagts hade TP-priset uppnåtts i detta mönster.

Andrew’s Pitchfork Signals - Median Line, Support and Resistance Levels, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit

Handlare bör öva många gånger för att förbättra förmågan att upptäcka giltiga och korrekta mönster.

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates