Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Andrew’s Pitchfork-Indikator

0 0 Vote
Instructor

Andrew’s Pitchfork-Indikator

Fyrtiosjätte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer indikatorn Andrew?s Pitchfork att studeras i detalj.

Andrew?s Pitchfork

            Andrew?s Pitchfork (Andrews högaffel) är en vanligt förekommande indikator på finansiella marknader som visar support-, resistance-, reversal-, och continuation-nivåer. Toppar och dalar är centrala punkter på vågor som kan indikera support- och resitance-nivåer. Framtida trender på marknaden kan förutses med hjälp av den senaste centralpunkten tillsammans med en ?Andrew?s Pitchfork?-indikator som finns tillgänglig på MT4-plattformen. Dessa tre centralpunkter kallas Ingångspunkt, Högpunkt och Lågpunkt. Likt Fibonacci-sekvenser kommer Andrew?s Pitchfork från universell ordning och system, vilket gör Andrew?s Pitchfork till en av de kraftfulla finansiella marknadsstrategierna. 1:a principen i strategin säger att i 85 % av fallen kommer marknadspriset att gå tillbaka till andralinjen och röra den. Utöver detta kan kan AO användas för att upptäcka trendriktningen och RSI eller Stochastic för att avgöra mättade områden.

Några exempel på MT4 kan förklara saken ytterligare. Centralpunkterna kan markeras av handlarenför att helt enkelt rita en Andrew?s Pitchfork. Andrew?s Pitchfork-mönstret kan hittas med hjälp av en knapp i verktygsmenyn. Om handlaren inte hittar det i verktygsmenyn kan han/hon högerklicka på verktygsmenyn och sedan kan Andrew?s Pitchfork-knappen fästas via fönstret för att anpassa inställningar (customize window). På en uppåtgående trend kan exempelvis handlaren upptäcka 3 centralpunkter som kan användas för att rita ett Andrew?s Pitchfork-mönster. Efter att ha tryckt på inklistringsknappen måste handlaren välja tre punker i diagrammet för att definiera mönstrets centralpunkter. Tre parallella linjer ritas vid punkterna. Den 1:a och 3:e punkten ligger på en uppåttrend medan den 2:a punkten ligger på en nedåttrend. För att förklara den 1:a principen kan ett annat exempel ritas ut. På en nedåttrend med stor lutning kan ett Andrew?s Pitchfork-mönster ritas ut. Efter att priset har gått tillbaka från den 3:e punkten kan den inte gå ner till 2:a linjen på grund av den branta lutningen på kurvan.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Liknande nivå hos Andrew?s Pitchforks 2:a och 3:e punkt indikerar olika faser. Den högsta punkten på den lägsta dalen kallas High (Hög) respektive Low (Låg).

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Föregående exempel förklarade de olika faserna vid indikatordiagrammets 2:a och 3:e centralpunkter. Handlaren kan rita en vertikal Trendlinje för att hitta High och Low på trender. Således kan det göras enklare att välja de tre centralpunkterna genom att välja vertikala Trendlinjer. I detta exempel väljs punkterna korrekt.

Om ett pris rör vid den andra linjen kommer trendlinjen att ändras vid eller efter korspunkten i över 65 % av fallen. I ett exempel på MT4 har priset ändrat riktning före det når den 2:a linjen.

Första och tredje centralpunkten har samma fas i digramindikatorn, medan andra centralpunkten har en motsatt fas. I MT4-exemplet ligger 1:a och 3:e centralpunkten under 0-nivån medan den 2:a ligger över denna nivå i indikatorn.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Om handlaren kopplar samman 1:a och 3:e centralpunkten med Trendlinjen kan en Utlösingslinje (Trigger line) skapas som har support- eller resistance-effekt på marknadspriset. På MT4-plattformen kan Utlösningslinjen ritas genom en Trendlinje som vi kommer att tala om senare. Det rekommenderas att man ändrar punkterna i en Andrew?s Pitchfork i kortare tidsperspektiv för ett mer precist resultat. I MT4-exemplet låg tidsramen på D1 som kan ställas in på H4. Efter att ha ställt in en ny tidsram kan handlaren välja att precisera centralpunkterna (precise pivots) i Andrew?s-mönstret.

Ideala omständigheter för detta mönster är när första centralpunkten ligger utanför den 1:a och 3:e centralpunktens kanal. Men om den befinner sig i detta område då kommer styrkan hos Andrew?s Pitchfork att minska. MT4examplet visar att den 1:a centralpunkten ligger utanför området mellan 2:a och 3:e centralpunkten. Ett annat exempel kan ritas ut för att kontrollera en sådan situation, där 1:a centralpunkten ligger i området mellan 2:a och 3:e centralpunkten. Trots lägre styrka hade mönstret någorlunda förutseende förmåga. Handlaren kan om placera 1:a centralpunkten till en annan topp som ligger utanför 2:a och 3:e kanalen.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Handlare kan rita ett Fibonacci-mönster vid 2:a och 3:e centralpunkten för att undersöka om den 3:e centralpunkten är korrekt identifierad. Om priset återvänder till nivån 38,2%, då är den 3:e centralpunkten korrekt identifierad. På MT4 kan ett Andrew?s Pitchfork-mönster placeras ut. Ett Fibonacci-mönster kan ritas från 2:a till 3:e centralpunkten. Priset har återvänt till nivån 38,2 %. Därmed är 3:e centralpunkten accepterbar.

I en Bullish trend används en lägre linje för att skapa en ordersignal medan en högre linje används för att skapa en ordersignal i en Bearish trend. I ett exempel kan en signal skapas med hjälp av en lägre linje från 3:e centralpunkten. I ett annat exempel används den högsta linjen på en Bearish-trend för att skapa signaler och för att kunna förutspå utvecklingen.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates